Emissiereductie zorgt er voor dat uitstoot van stoffen die een schadelijk effect hebben op het milieu verminderd wordt. Het zorgt dus in het kort voor een beter milieu waardoor het klimaat niet aangetast wordt. Emissiereductie kan op verschillende manieren bereikt worden.

Wat is emissie?

In deze context bedoelen wij met emissie de uitstoot van gassen die warmte vasthouden, en die hiermee het broeikaseffect verergeren.

Zelf bijdragen aan emissiereductie
Door door middel van emissiereductie de uitstoot van o.a. schadelijk co² te verminderen is het mogelijk het broeikaseffect af te remmen. Ook u kunt uw steentje bijdragen aan emissiereductie, door bijvoorbeeld:

Emissiereductie via energieafname

Via inkoopcollectief en belangenbehartiger Vereniging de Vastelastenbond neemt u eenvoudig energie af die écht bijdraagt aan emissie reductie. Vereniging de Vastelastenbond onderstreept het belang van emissiereductie, en biedt daarom simpelweg de méést groene contracten van Nederland aan:

Ook voor vergelijking van uw huidige tarieven voor (groene) stroom en gas met de Greenchoice groene energie tarieven hoeft u niet ver te zoeken! Maak een berekening via onze vergelijkingsmodule of neem contact op voor een vrijblijvend adviesgesprek: