Wanneer het klimaat of het gemiddelde weertype verandert over een bepaalde periode spreekt men van klimaatverandering.

Klimaatverandering manifesteert zich onder meer door stijgingen of dalingen van de gemiddelde temperatuur en door de verandering van de hoeveel neerslag op aarde.

Mensen en klimaatverandering

De algemene wetenschappelijke consensus is dat de mensheid in de afgelopen 150 jaar sterk heeft bijgedragen aan klimaatverandering. Doordat het gebruik van fossiele brandstoffen een enorme vlucht heeft genomen, komen miljoenen jaren oude co² deeltjes in de atmosfeer terecht.

Deze co² deeltjes zorgen ervoor dat de atmosfeer haar warmte minder goed kwijt kan, wat temperatuur stijgingen tot gevolg heeft. Doordat de temperaturen stijgen, smelten de poolkappen zeer snel. Het gesmolten ijs laat op haar beurt óók weer co² gassen vrij in de atmosfeer, en zorgt daarnaast ook nog voor een stijgende zeespiegel.

Help het klimaatverandering te bestrijden

U kunt via inkoopcollectief en belangenbehartiger Vereniging de Vastelastenbond energie afnemen die meehelpt klimaatverandering verminderen? Zo helpen we samen de doelstellingen uit het klimaatverdrag sneller werkelijkheid te maken!

In samenwerking met partner Greenchoice biedt de Vastelastenbond namelijk energiecontracten aan waarbij 100% in Nederland opgewekte groene stroom wordt aangeboden en waarbij het aardgas co² gecompenseerd wordt door middel van o.a. bebossing én bescherming van oerbossen.

Meer weten over klimaatverandering?

Klik op onderstaande links om méér te lezen over klimaatverandering, en wat we hiertegen kunnen doen: