Voor jou is de WOZ-waarde bezwaar altijd gratis. Door bezwaar te maken kunnen wij controleren of jouw gemeenten de WOZ-waarde correct heeft ingeschat of niet. In het slechtste geval blijft je situatie en de hoogte van de WOZ-waarde ongewijzigd. Er verandert dan helemaal niets. In het beste geval ga je minder gemeentelijke belastingen, maar ook minder inkomstenbelasting betalen. Deze dienst is ongeacht de uitspraak voor jou geheel kosteloos. Wanneer je een specialist inhuurt om namens jou de bezwaar- en/of beroepsprocedure tegen de WOZ beschikking te voeren, kan deze in het beroepschrift verzoeken om toekenning van een kostenvergoeding door de gemeente.

Gratis, hoe werkt dat dan? 

Onze partner Previcus beroept zich op artikel 7:15 Awb en het besluit proceskosten bestuursrecht. Daar staat in dat wanneer een derde partij juridische optreed, de gemeente wettelijk verplicht is om bij gegronde uitspraak de wettelijke proceskosten te voldoen. Wanneer het WOZ bezwaar ongegrond wordt verklaard is dit het risico van Previcus. 

Previcus krijgt een vergoeding wanneer een bezwaar gegrond verklaard wordt. Wordt het bezwaar geaccodeerd, dan is de gemeente verplicht om de juridische kosten te betalen. Indien het bezwaar wordt afgewezen zijn de kosten voor onze partner Previcus. 

De hoogte vergoedingen voor een no cure no pay WOZ bureau varieert tussen de € 250,- en € 750,- euro. Het zijn vaste bedragen. Hoe hoog de vergoeding is, is ook afhankelijk van de hoeveelheid werk een bureau heeft moeten verzetten om het WOZ-bezwaar gegrond verklaard te krijgen. Indien het tot een hoorzitting leidt, zal de vergoeding hoger liggen.  

Ze doen hun uiterste best doen om het gegrond verklaard te krijgen. Want als het bezwaar wordt afgekeurd ontvangen ze géén vergoeding en zijn de gemaakte kosten voor rekening van Previcus. Toch loont het onder aan de streep voldoende om deze dienst gratis aan te blijven bieden. Door de jarenlange ervaring, efficiënte werkwijze en succesvolle bezwaarschriften worden alle kosten gedekt en hoeven we niets in rekening te brengen.  

" Je mag toch verwachten dat de gemeente de gegevens up to date houdt en op zijn minst een correct waarderingsmodel handhaaft om tot een correcte waardering van jouw onroerend goed (woning) te komen. Alleen op deze manier klopt de hoogte van de gemeentelijke belastingen die je als inwoner dient te betalen."

chaos bij gemeenten

Het is chaos rondom de WOZ beschikkingen. Het aantal bezwaren neemt toe. Vorig jaar werden er meer bezwaren ingediend. In 2020 wordt wederom een stijging verwacht.
Aantal mensen dat WOZ-bezwaar maken neemt toe, stijging verwacht

vraag & Antwoord 

Heb je vragen over de WOZ-waarde, de bezwaarprocedure of de belastingen die gekoppeld zijn aan de WOZ-waarde? Wellicht staat het antwoord hier. 
Vragen over WOZ-waarde

waarom bezwaar maken?

Veel gemeenten schatten de WOZ-waarde foutief in. Daarnaast geeft een nieuwe systeem problemen.  Controleer daarom jouw WOZ beschikking extra goed
waarom bezwaar maken woz