De eindnota

Als u de levering beëindigt – bijvoorbeeld door verhuizing of overstap naar een andere energie leverancier – dan ontvangt u binnen 4 tot 6 weken na de overstap datum uw eindnota ofwel eind afrekening voor energie van Greenchoice. Op deze eind afrekening worden alle niet eerder verwerkte betaalde bedragen opgenomen. Als u bent overgestapt naar een nieuwe energie leverancier of u bent verhuist en er vindt na de overstap datum nog een afschrijving plaats – omdat de opzegging/overstap nog niet administratief is verwerkt – dan krijgt u dit bedrag verrekend op de eind nota energie. Als u een vraag heeft over uw eindnota energie van Greenchoice, neem contact met ons op.

De bedragen op de jaar rekening energie van Greenchoice

Op de jaar rekening voor energie van Greenchoice worden verschillende bedragen in een overzicht met elkaar verrekend. De voorschotten voor energie die u gedurende de nota periode betaalde worden overzichtelijk weergegeven op uw jaar rekening voor energie.

Bedragen die u niet terug zult vinden op deze jaar rekening voor groene stroom en gas zijn de voorschotten die u betaalde voorafgaand aan de nota periode: deze zijn al verrekend op uw voorgaande jaar rekening voor energie. Ook de voorschotten die u eventueel betaald heeft ná de nota periode worden niet weergegeven – deze worden meeberekend in de volgende jaar rekening. Heeft u een vraag over de jaar rekening energie die u van Greenchoice heeft ontvangen? Neem dan contact op met onze klanten service.

Gespecificeerde rekeningen

Als u een uitgebreide specificatie van de door Greenchoice opgemaakte nota’s wilt inzien kunt u met uw klantnummer en postcode inloggen op www.greenchoice.nl. In deze digitale omgeving is overzichtelijk gemaakt welke tarieven u in rekening zijn gebracht en wat de verschil lende kosten posten op de energie nota precies inhouden.

Hoe wordt de jaar- of eind nota energie opgemaakt?

Deze nota’s worden opgemaakt aan de hand van uw meterstanden. Op de jaar nota energie vindt u daarom het verschil tussen uw begin meterstanden en de eind meterstanden voor de nota periode. Door de begin meterstand af te trekken van de eind meterstand wordt in een oogopslag duidelijk hoeveel kWh (kilowattuur) elektriciteit en hoeveel m³ (kubieke meter) gas u heeft verbruikt.

Het is dus vooral belangrijk om op tijd uw meter standen door te geven zodra uw energie leverancier hierom vraagt. Als u dit niet doet worden uw meterstanden door uw energie leverancier opgevraagd bij uw regionale netwerk beheerder, waardoor ze kunnen afwijken van uw daadwerkelijke meter standen voor gas en elektriciteit. Als uw meterstanden zijn geschat omdat u ze niet tijdig door heeft gegeven, controleert u ten eerste uw huidige meterstanden. Als er slechts een klein verschil tussen de geschatte en werkelijke meterstanden voor elektriciteit en gas zit, hoeft u niets te doen. Het verschil wordt dan namelijk rechtgezet op de volgende eind- of jaarnota voor energie. Als de afwijking vrij groot is, neem dan contact op met de Vastelastenbond of Greenchoice voor een gecorrigeerde jaarnota energie. U dient dan de actuele meterstanden voor zowel gas als elektriciteit bij de hand te hebben.

Termijn jaar- en eind afrekening energie

De jaarrekening voor stroom en gas wordt – mits de opname datum voor elektriciteit en gas dezelfde is – binnen 3 weken nadat u de meter standen door heeft gegeven aan Greenchoice naar u verstuurd. Energie leveranciers zijn verplicht de eindafrekening binnen twee maanden na de einddatum van uw energie contract te versturen. Greenchoice verwerkt de eind afrekening echter al binnen één maand, mits u binnen twee werkdagen na verhuizing of beëindiging uw eind meterstanden voor energie aan hen doorgeeft. Wanneer u overstapt naar een andere energie leverancier hoeft u geen eind meterstanden door te geven: de beginmeterstanden die u doorgeeft aan de nieuwe leverancier worden in dat geval door uw netwerk beheerder doorgegeven en door Greenchoice gehanteerd als eind meterstanden.

Klik hier als u persoonlijk contact wilt aangaande uw jaar rekening van Greenchoice.