WOZ bezwaar makenWaarom het bezwaar maken op de WOZ-waarde zo in opkomst is...

De afgelopen jaren ontvangt Vereniging de Vastelastenbond steeds meer vragen over de WOZ-waarde en de belastingen die aan deze WOZ-waarde gekoppeld zijn. Ook het aantal WOZ-bezwaren neemt gestaag toe. Waarom is een correcte WOZ-waarde belangrijk? Waar komt deze stijgende lijn met bezwaren vandaan? Hoe verhoudt de WOZ-waarde zich tot de ontwikkeling op de huizenmarkt en komt de WOZ-waarde overeen met de verkoopwaarde of taxatiewaarde van een woning.

Voor wie is een correcte WOZ-waarde belangrijk?

Een correcte WOZ-waarde is van belang voor zowel de overheid als voor burgers. Voor woningeigenaren wordt de WOZ-waarde gebruikt voor de onroerende zaakbelasting, maar ook bij de inkomstenbelasting en de berekening van huurprijzen. Dus ook voor huurders is een juiste WOZ-waarde van belang: de waarde kan worden meegenomen in de berekening van de huurprijs. Voor bedrijven is de WOZ-waarde een factor bij de vennootschapsbelasting.

Waarom stijgt de WOZ-waarde?

Door het aantrekken van de huizenmarkt, het stijgen van de verkoopprijzen, gaan ook de WOZ-waarden flink omhoog. Dit komt omdat de gemeente de WOZ-waarde onder andere baseert op basis de verkoopwaarde. De verkoopprijs van een verkochte woning is dus leidend voor de WOZ-waarde. Wanneer u in 2018 een woning heeft gekocht voor € 290.000, dan dient de WOZ-waarde in 2019 (waardepeildatum 1 januari 2018) op € 290.000 vastgesteld te worden. Daarnaast kijkt de gemeente naar de objectkenmerken en een analyse van de verkoopcijfers van vergelijkbare woning. Deze factoren dragen bij aan de WOZ-beschikking die u van de gemeente ontvangt en kan het dus zo zijn dat wanneer er veel woningen in uw straat verkocht zijn, uw WOZ-waarde ook omhoog gaat.
 

WOZ-waarde Check aanvragen


Waarom is bezwaar maken in opkomst?

Gezien de stijgende woningmarkt en de toenemende problemen die woningzoekenden hebben bij het vinden van een woning, zullen deze WOZ-waarden zeker de nodige aandacht krijgen. Door deze stijgingen van zowel de WOZ-waarde als de bijhorende belastingen maakt dat mensen bewuster naar de beschikking kijken en wellicht sneller bezwaar maken. Daarnaast is er veel kritiek op de manier waarop de gemeenten de WOZ-waarde baseert. Voor de gemeente zijn de gemeentelijke belastingen -waaraan de WOZ-waarde ten grondslag ligt- een goede inkomstenbron (ca. 10% van de totale gemeentelijke inkomsten per jaar komt uit OZB). Veel gemeenten kampen met een niet up-to-date  database systeem.  De realiteit en de kerngegevens van de database komen steeds verder uit een te liggen met als gevolg een WOZ-waarde die niet klopt. Steekt u uw kop in het zand en accepteert u klakkeloos de ingeschatte WOZ-waarde?

De Vastelastenbond wil u stimuleren u de WOZ-waarde te controleren of om bezwaar aan te tekenenU kunt geen bezwaar maken tegen het OZB-tarief maar alleen tegen de hoogte van de WOZ. Het resultaat van een gegrond WOZ-bezwaar is een lagere OZB.

Let op! Ondanks dat er meer aandacht wordt besteed in de media en het bezwaar maken in opkomst is, maakt slechts een heel klein percentage bezwaar tegen de hoogte van de WOZ-waarde. In 2018 maakte slechts 1,6% van de woningeigenaren bezwaar. Bezwaar maken kan tot 6 weken na dagtekening van het aanslagbiljet. Dit kan u zelf doen of u kunt gratis gebruik maken van de WOZ-waardecheck via de Vastelastenbond.

Wat heeft de WOZ-waarde met het OZB tarief te maken?

De waardebepaling voor de Wet WOZ is een wettelijke taak van de gemeente. De onroerendezaakbelasting, ook wel OZB, is de gemeentelijke belasting die u betaalt over de waarde van een onroerende zaak. De hoogte van uw WOZ-waarde ligt ten grondslag aan de hoogte van de OZB. Het OZB-tarief is een percentage van de WOZ-waarde van uw woning of pand. Een percentage van een verhoogde WOZ-waarde resulteert in hogere belasting.