“Wij helpen je graag met je vaste lasten”

Het goed regelen van je vaste lasten levert geld én gemoedsrust op. Toch controleren weinig mensen jaarlijks alle contracten en polissen. Het is moeilijk en het ontbreekt je vaak aan tijd en motivatie. Dat is zonde!

Dirk-Jan Wolfert | oprichter van de Vastelastenbond

Lees meer over ons

Kies voor de VasteLastenBundel

Kies voor de VasteLastenBundel<

Jouw vaste lasten onder één dak geregeld.

Eén aanspreekpunt voor je vaste lasten. Regel je energie, verzekeringen en meer via ons.

€119,- p.j

Meer informatie

WOZ bezwaar makenWaarom stijging bezwaar maken WOZ-waarde 

De afgelopen jaren ontvangt de Vastelastenbond steeds meer vragen over de WOZ-waarde en de belastingen die aan deze WOZ-waarde gekoppeld zijn. Ook het aantal WOZ-bezwaren neemt gestaag toe. Waarom is een correcte WOZ-waarde belangrijk? Waar komt deze stijgende lijn met bezwaren vandaan? Hoe verhoudt de WOZ-waarde zich tot de ontwikkeling op de huizenmarkt en komt de WOZ-waarde overeen met de verkoopwaarde of taxatiewaarde van een woning? 

Voor wie is een correcte WOZ-waarde belangrijk?

Een correcte WOZ-waarde is van belang voor zowel de overheid als voor burgers. Voor woningeigenaren wordt de WOZ-waarde gebruikt voor de onroerende zaakbelasting, maar ook bij de inkomstenbelasting en de berekening van huurprijzen. Dus ook voor huurders is een juiste WOZ-waarde van belang: de waarde kan worden meegenomen in de berekening van de huurprijs. Voor bedrijven is de WOZ-waarde een factor bij de vennootschapsbelasting.

Waarom stijgt de WOZ-waarde?

Door het aantrekken van de huizenmarkt, het stijgen van de verkoopprijzen, gaan ook de WOZ-waarden flink omhoog. Dit komt omdat de gemeente de WOZ-waarde onder andere baseert op basis de verkoopwaarde. De verkoopprijs van een verkochte woning is dus leidend voor de WOZ-waarde. Wanneer je in 2020 (voor 1 januari 2021) een woning heeft gekocht voor € 290.000, dan dient de WOZ-waarde in 2022 (waardepeildatum 1 januari 2021) op € 290.000 vastgesteld te worden. Daarnaast kijkt de gemeente naar de objectkenmerken en een analyse van de verkoopcijfers van vergelijkbare woningen. Deze factoren dragen bij aan de WOZ-beschikking die je van de gemeente ontvangt en dus kan het zo zijn dat wanneer er veel woningen in jouw straat verkocht zijn, de WOZ-waarde van jouw huis ook stijgt.

WOZ-waarde bezwaar maken


Waarom is bezwaar maken in opkomst?

Gezien de stijgende prijzen op de woningmarkt en de bijbehorende problemen die woningzoekenden hebben bij het vinden van een woning, zullen deze WOZ-waarden zeker de nodige aandacht krijgen. Door deze stijgingen van zowel de WOZ-waarde als de bijhorende belastingen maakt dat mensen bewuster naar de beschikking kijken en wellicht sneller bezwaar maken. Daarnaast is er veel kritiek op de manier waarop de gemeenten de WOZ-waarde vaststelt. Voor de gemeente zijn de gemeentelijke belastingen - waaraan de WOZ-waarde ten grondslag ligt - een goede inkomstenbron (circa 10% van de totale gemeentelijke inkomsten per jaar komt uit OZB). Veel gemeenten kampen met een database die niet up-to-date is. De realiteit en de kerngegevens van de database komen steeds verder uit elkaar te liggen met als gevolg een WOZ-waarde die niet klopt. 

De Vastelastenbond wil je stimuleren om de WOZ-waarde te controleren of om bezwaar aan te tekenen. Je kunt namelijk geen bezwaar maken tegen het OZB-tarief. maar alleen tegen de hoogte van de WOZ. Het resultaat van een gegrond WOZ-bezwaar is een lagere OZB.

Ondanks dat er meer aandacht voor woz bezwaar is in de media en het maken van bezwaar in opkomst is, maakt slechts een heel klein percentage bezwaar tegen de hoogte van de WOZ-waarde. Slechts 1,6% van de woningeigenaren maakt bezwaar. Bezwaar maken kan tot 6 weken na dagtekening van het aanslagbiljet. Dit kun je zelf doen of je kunt gratis gebruik maken van de WOZ-waardecheck via de Vastelastenbond.

Wat heeft de WOZ-waarde met het OZB tarief te maken?

De waardebepaling voor de Wet WOZ is een wettelijke taak van de gemeente. De onroerendezaakbelasting, ook wel OZB, is de gemeentelijke belasting die je betaalt over de waarde van een onroerende zaak. De hoogte van jouw WOZ-waarde ligt ten grondslag aan de hoogte van de OZB. Het OZB-tarief is een percentage van de WOZ-waarde van jouw woning of pand. Een percentage van een verhoogde WOZ-waarde resulteert in hogere belasting.