Ik zoek informatie over:

  Algemeen

 • Is een zorgverzekering verplicht?

  U bent verplicht om een basisverzekering af te sluiten en een zorgverzekeraar is verplicht om u te accepteren voor de basisverzekering, ongeacht uw leeftijd, geslacht of te verwachten gezondheidsrisico’s. Een basiszorgverzekering is een verzekering tegen ziektekosten. U bent verplicht een basis zorgverzekering te hebben wanneer u:

  • Woonachtig bent in Nederland en ouder bent dan 18 jaar.
  • Loonbelasting betaalt in Nederland.
   
 • Moet een zorgverzekeraar mij accepteren?

  Zorgverzekeraars zijn verplicht om iedereen voor een basiszorgverzekering te accepteren. Bovendien mag een zorgverzekeraar geen hogere premie vragen aan zieken of ouderen voor de basisverzekering. Voor de aanvullende verzekeringen mag een zorgverzekeraar wel andere premies vragen aan ouderen dan aan jongeren.

  De aanvullende zorgverzekering valt niet onder de Zorgverzekeringswet. Dat betekent dat zorgverzekeraars zelf mogen bepalen welke aanvullende verzekeringen zij aanbieden en onder welke voorwaarden. Een zorgverzekeraar mag je dus weigeren voor de aanvullende verzekering. Ook kan de zorgverzekeraar voor de aanvullende zorgverzekering een hogere premie vragen als je ouder of chronisch ziek bent.

  Het is echter niet verstandig om je ziektegeschiedenis te verzwijgen tegenover de zorgverzekeraar. Je hebt namelijk een wettelijke mededelingsplicht: je mag (delen van) je ziektegeschiedenis dus niet verzwijgen.

 • Wat is een naturaverzekering?

  Bij een naturapolis is de maandelijkse premie meestal lager dan bij een restitutiepolis (vrije keuze), omdat de zorgverzekeraar bepaalde afspraken heeft gemaakt met de zorgverleners. Het verschil tussen naturen en restitutie is de keuzevrijheid.

  Bij een naturapolis hebben de zorgverzekeraars afspraken gemaakt met een beperkt aantal zorgverleners (ziekenhuizen, fysiotherapeuten, apotheken, enz.). U kunt dan niet zelf kiezen naar welke zorgverlener u gaat, maar u kunt alleen naar de zorgverleners waarmee uw verzekeraar een afspraak heeft. Als u naar een zorgverlener gaat waarmee geen afspraken zijn gemaakt, dan moet u een deel van de kosten zelf betalen. Spoedeisende hulp is een uitzondering. U kunt dan naar elk ziekenhuis gaan. Dit geldt bijvoorbeeld als u een ongeluk heeft gehad, waarna u direct naar de spoedeisende hulp bent gebracht.

 • Wat is een restitutieverzekering?

  Met de restitutiepolis bent u vrij om zelf een zorgverlener te kiezen (ziekenhuis, fysiotherapeut, apotheek, enz.).

  De premie van de restitutieverzekering is hoger dan die van een naturaverzekering, omdat de zorgverzekering geen afspraken heeft met zorgverleners. Het kan zijn dat u in sommige gevallen mode nota van de zorgverlener eerst zelf voorschieten, voordat uw verzekeraar de kosten terugstort op uw rekening.

 • Waaruit bestaat de basisverzekering?

  De basisverzekering voor 2019 bestaat uit onderstaande onderdelen:

  • Geneeskundige zorg, door huisartsen, medisch specialisten en verloskundigen
  • Ziekenhuisverblijf
  • Tandheelkundige zorg (tot 18 jaar, vanaf 18 jaar chirurgische tandheelkundige zorg en uitneembaar kunstgebit)
  • Geneesmiddelen
  • Psychologische hulp
  • Kraamzorg
  • Ziekenvervoer (ambulance en zittend vervoer)
  • Paramedische zorg (beperkt fysiotherapie/oefentherapie, logopedie, ergotherapie, dieetadvisering)
  • Hulpmiddelen voor behandeling, verpleging, revalidatie, verzorging of een specifieke beperking (dus niet rollators en andere eenvoudige loophulpmiddelen)
  • Spoedeisende hulp over de hele wereld (voor het in Nederland geldende tarief)

  Het eigen risico geldt niet voor:

  • Kosten van de huisarts
  • Tandheelkunde
  • Bruikleenartikelen
  • Verloskundige zorg
  • Kraamzorg
  • Zorg voor chronische aandoeningen
  • Gratis bevolkingsonderzoeken en griepprik voor risicogroepen

  Wilt u meer weten over de basisverzekering? Dan kunt u op deze pagina verder lezen

 • Wat zijn aanvullende pakketten?

  Een aanvullende verzekering dekt bepaalde zorg die niet in het basispakket is opgenomen. Onderstaande onderdelen vindt u veelal terug in aanvullende pakketten. Dit verschilt per zorgaanbieder en is terug te vinden in het vergoedingen overzicht van aanvullende pakketten.

  • orthodontie/ tandheelkunde vanaf 18 jaar;
  • (fysio) therapieën;
  • medicijnen;
  • sterilisatie;
  • alternatieve geneeswijzen;
  • brillen en lenzen;
  • extra kraamzorg;
  • medische hulp buitenland;
   
 • Heb ik recht op een second opinion?

  De meeste mensen vragen een second opinion aan bij twijfel over een diagnose, als een behandeling ernstige gevolgen kan hebben of bij een zware of langdurige behandeling.

  U heeft recht op een second opinion als u niet zeker bent van de diagnose van een arts of specialist. Een ‘tweede’ diagnose door een andere arts of specialist wordt vergoed vanuit uw basisverzekering. 

 • Kan ik mijn basisverzekering en aanvullende verzekeringen bij verschillende maatschappijen afsluiten?

  U kunt een losse aanvullende verzekering af sluiten bij een andere verzekeraar. U dient dan wel bij een andere zorgverzekeraar een basisverzekering hebben. De meeste mensen kiezen ervoor om zowel de basis als aanvullende verzekering bij dezelfde verzekeraar onder te brengen. 

 • Kan ik als uitwonend student nog meeverzekerd zijn met mijn ouders?

  Dit is per situatie verschillend. Bent u niet inkomensafhankelijk van uw ouders? Boven de 18 jaar bent u verplicht om een eigen basisverzekering te hebben.
  Wanneer u inkomensafhankelijk bent van uw ouders, kunt u meeverzekerd blijven. Wanneer uw  ouders collectief verzekerd zijn, kunnen hier andere regels voor gelden. Hiervoor moeten uw ouders de voorwaarden van hun verzekering goed checken. Kijk dit vooraf goed na.

 • Wat verandert er in 2019?

  Er zijn een aantal veranderen in de zorg voor 2019. Lees verder
   

  Een klein overzicht van de veranderingen in 2017:

  • Gecombineerd Leefstijl interventieprogramma (GLI)wordt bij ernstig overgewicht vergoed
  • Zware paracetamol (1000 mg) en voedingssupplementen worden niet meer vergoed
  • Eerste 20 behandelingen oefentherapie bij COPD worden vergoed
  • Eigen bijdrage medicijnen maximaal 250 euro
  • De vergoeding voor zittend ziekenvervoer ten behoeve van controles, consulten en onderzoek wordt toegevoegd.

 • Kan ik FBTO modules wijzigen?

  FBTO modules - via de Vastenlastenbond - kunt u inderdaad halverwege het jaar aanzetten. Dit gaat in op de eerste van de aankomende maand en dit kunt u daarna niet meer uitzetten. U kunt niet elke module tussentijds aanzetten. Raadpleeg uw zorgverzekeraar voor meer informatie.

 • Hoe weet ik of mijn zorgverzekeraar aan de minimale kwaliteitseisen voldoet?

  Bij het kiezen van een zorgverzekeraar is het natuurlijk belangrijk om te weten of de verzekeraar aan de standaard eisen voldoet. Dit kunt u nakijken in het BIG register. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft richtlijnen vastgesteld waar een zorgverlener aan moet voldoen. 

  Reviews zorgverzekeraars

  Wat vinden andere patienten van de zorgverlener?U kunt ook kijken naar reviews over de zorgverzekeraar die u in gedachten heeft. Dit kunt u terug vinden op: beroepsvereniging?

  Beroepsvereniging

  Er zijn ontzettend veel beroepsverenigingen in de gezondheidzorg. Elke specialistatie heeft een beroepsvereniging, zoals Kindertherapie, Het is een goed teken als uw zorgverlener aangesloten is, of samenwerkt met partijen die geregistreerd staan. Heeft u bijvoorbeeld aan Manuele therapie? Kijk dan of uw zorgverzekeraar zaken doet met therapeuten die aangesloten zijn bij VMT (Vereniging Manuele Therpeuten). Op zoek naar een psycholoog? Een erkende beroepsvereniging is NVPA. 

 • Wie houdt er toezicht op de zorgverzekeraars?

  De NZa beschermt de belangen van de burger. Dat doet zij onder andere door:

  • Factsheets en informatie beschikbaar te stellen over het kiezen van een zorgpolis.
  • Te controleren of de zorgverzekeraars goede informatie geven over de polissen en de vergoedingen van zorg.
  • Te controleren of de reclame door zorgverzekeraars niet misleidend is.
  • Te bewaken dat zorgverzekeraars voldoende zorg inkopen: houden de zorgverzekeraars zich aan hun zorgplicht? Blijft er voldoende zorg beschikbaar voor wie dat nodig heeft, ook in dunbevolkte gebieden?
 • Vergoedingen

 • Wordt de pil vergoed vanuit het basispakket?

  Tot 21 jaar wordt de pil vergoed uit de basisverzekering. Voor de meeste mensen ouder dan 21 wordt de pil niet vergoed vanuit de basisverzekering. Kijk dit na bij de lijst van vergoedingen van uw nieuwe/huidige verzekeraar. 

  U kunt zich extra verzekeren voor de vergoeding van de anticonceptie pil. Meestal wordt dan de anticonceptie volledig vergoed en heeft u geen eigen bijdrage. Het is wel verstandig om uit te rekenen of het zin heeft om u voor anticonceptie te verzekeren. Als u verder geen aanvullende zorg nodig hebt, is het vaak goedkoper om de anticonceptie pil zelf te betalen. 

 • Worden geneesmiddelen/medicijnen worden in 2019 vanuit de basisverzekering vergoed?

  Welke vergoeding u voor medicijnen ontvangt, hangt af van het medicijnbeleid van uw zorgverzekeraar. Geneesmiddelen worden vergoed vanuit de basisverzekering wanneer deze bijvoorbeeld zijn geregistreerd in het geneesmiddelen vergoedingssysteem (GVS). Geneesmiddelen die niet in het GVS zijn opgenomen, worden niet door de basisverzekering vergoed.  Belangrijk is dat er maximale vergoedingen gelden voor medicijnen. U kunt bij uw verzekeraar nagaan welke medicijnen er, en op welke manier worden vergoed. Weten welke medicijnen worden vergoed door u verzekeraar? Dat kunt u terug vinden op: http://www.mijnmedicijnvergoeding.nl/

  Paracetamol, vitaminen en mineralen uit het basispakket

  Vanaf 1 januari 2019 worden paracetamol, vitaminen en mineralen die ook zonder recept bij de apotheek of drogist te verkrijgen zijn niet langer vergoed uit het basispakket. 

  Een medicijnenbeleid met 3 mogelijkheden

  1. Geen prefentiebeleid: De verzekeraar heeft geen voorkeur voor een bepaald medicijn en de apotheek bepaalt het merk medicijn. 
  2. Labelprefentie: De verzekeraar kiest de fabrikant van de medicijnen. U krijgt bij gebruik van andere producent geen vergoeding, tenzij de arts bepaald dat u specifiek dat merk medicijn nodig heeft. 
  3. De apotheek kiest: Wanneer de aptoheker een maximum vergoeding ontvangt van de verzekeraar per geneesmiddel, speelt het inkoopbeleid van de apotheker een grote rol. Soms spreken zorgverzekeraars af een vaste vergoeding per verpakking afspreken, ongeacht soort medicijn, merk, inkoopprijs en medische noodzaak.

  Het kan voor u lastig zijn om een eenduidig beeld te krijgen van de vergoedingen omdat een verzekeraar gedurende het kalenderjaar het medicijn beleid kan aanpassen. 

 • Krijg ik een vergoeding voor stoppen met roken?

  Wilt stoppen met roken en vraagt u zich af of u hiervoor een vergoeding kunt krijgen? Het antwoord op deze vraag is JA. Zorgverzekeraars geven u graag een extra steuntje in de rug en hebben sinds 2013 een nieuw programma opgesteld: Stoppen-Met-Roken-Programma. U moet hoervoor wel een verwijzing van de huisarts hebben. U kunt via het kwaliteitsregister Stoppen met Roken nakijken welke aanbieders aangesloten zijn. 

  Vergoed vanuit de basisverzekering

  U heeft één keer per kalenderjaar recht op een vergoeding vanuit de basisverzekering voor stoppen met roken. Deze vergoeding geldt voor het stoppen-met-roken-programma. Maakt u gebruik van een andere methode? Dan kunt u zich daar aanvullend voor verzekeren. 

  Eigen risico

  De behandeling door een verloskundige of medisch specialist wordt vaak volledig vergoed en dan betaalt u geen eigen risico. Ook voor de medicijnen die horen bij deze behandeling krijgt u een vergoeding. Let op: Begeleidt uw huisarts u? Het eigen risico is hier ook van toepassing voor de geneesmiddelen. Dan geldt dat u wel een eigen risico betaalt. Kijk dit goed na bij uw verzekeraar. 

  Korte stopadviezen door een medisch specialist of andere zorgaanbieder vallen onder uw eigen risico. Voor korte stopadviezen door uw huisarts betaalt u geen eigen risico.

   

  Lees de voorwaarden van uw verzekeraar goed door. Soms is het nodig om gebruik te maken van een E-apotheek om de medicijnen vergoed te krijgen. 

 • Wordt psychologische hulp vergoed vanuit het basispakket?

  Een zorgverzekering met vergoeding psychologische hulp nodig? Vanaf 2014 wordt psychologische hulp vergoed vanuit het basispakket. Er is ook geen limiet vastgesteld voor het aantal behandelingen. 

  Verwijzing huisarts

  U hoeft u dus niet meer aanvullend te verzekeren wanneer u een verwijzing hebt gekregen van uw huisarts. De huisarts is uw eerste aanspreekpunt. U krijgt de kosten 100% vergoed, let voor de zekerheid wel altijd op het daglimiet. Gaat u zonder verwijzing van de huisarts naar de psycholoog dan moet u er rekening mee houden dat uw verzekeraar de kosten hiervoor niet vergoedt.

  In 2015 is door de invoering van de Jeugdwet de geestelijke gezondheidszorg voor kinderen uit het basispakket verdwenen. Gemeentes worden per 2015 verantwoordelijk voor alle zorg bij opvoed- en opgroeiproblemen bij de jeugd, zoals:

   

  • Psychische hulp voor kinderen met autisme of ADHD
  • Jeugdreclassering
  • Maatregelen op grond van de kinderbescherming

   

  Voor psycholgisch hulp - alle vormen - kunt u terecht bij de GGZ. Ze zullen u verwijzen naar de praktijkondersteuner of psycholoog/psychiater binnen de praktijk. 

 • Wordt een MRI scan vergoed vanuit de basisverzekering?

  Een MRI-scan in een regulier ziekenhuis en wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Op deze vergoeding is eigen risico van toepassing.
  Bij klachten aan de lage rug, nek of knie kan de huisarts u doorverwijzen. Bij andere klachten heeft u een doorverwijzing van een medisch specialist nodig.

 • Vergoeding van gehoortoestellen in 2019?

  Sinds 2013 is het vastgesteld dat iedereen die een hoortoestel wilt aanschaffen een eigen bijdrage moet betalen van 25%. Dat betekent dat u 75% van deze kosten vergoed krijgt vanuit de basisverzekering. U kan dit bij uw verzekeraar nagaan. De hoorstoestellen zijn in 5 categoriën ingedeeld. Om te weten te komen welk hoorstoestel u uit welke categorie nodig heeft, moet u een keuzeprotocol Hoorzorg doen. Dat betekent dat u een aantal testen doorloopt en een vragenlijst moet invullen om te kunnen bepalen tot welke categorie u behoort. Ook gelden er voorwaarden waar u en de audicien aan moet voldoen: 

  • Het gehoorstoestel wordt in de meeste gevallen alleen vergoedt wanneer u een toestel uit uw eigen categorie kiest. Bent u ingedeeld in categorie 1, maar gaat uw voorkeur uit naar een gehoortoestel uit een andere categorie dan krijgt u niet vergoed.
  • De audicien moet aangesloten zijn bij uw zorgverlener. Kijk daarom goed of uw zorgverlener een contract heeft met de gekozen gehoorprofessional. Is dit niet het geval, dan kan de vergoeding lager uitvallen. 
  • Sommige polissen noemen de hoortoestellen niet apart, maar scharen ze onder de categorie hulpmiddelen. Heeft u ook andere hulpmiddelen dan moet u daar extra aandacht aan schenken, omdat er soms een vergoeding geld voor alle hulpmiddelen tezamen. 

  Eigen risico

  De aanschaf van een hoortoestel telt mee voor het verplichte eigen risico. Deze is in 2019 vastgesteld op € 385,- op jaarbasis.

 • Wordt podotherapie vergoed vanuit de basisverzekering?

  Omdat podotherape valt onder ketenzorg voor diabetes, wordt dit vergoed vanuit de basisverzekering. Echter worden steunzolen niet vergoed. Deze vallen namelijk onder het reglement hulpmiddelen en worden vaak pas vergoedt bij een aanvullende verzekering. U kan dit bij uw verzekeraar nagaan door te kijken in de voorwaarden onder 'overige hulpmiddelen'. 

 • Hoe zit het met alternatieve geneeswijzen en middelen?

  Een andere vorm van behandelen is middels alternatieve geneeswijzen. Steeds meer Nederlanders kiezen voor alternatieve geneeswijzes, bijvoorbeeld homeopathie of acupunctuur. Deze kosten zijn niet vanuit de basisverzekering gedekt. Vaak zijn zijn de vergoedingen bij verzekeraars gelijk voor álle alternatieve geneeswijzen en wordt er geen onderscheid gemaakt. Wanneer u gebruikt maakt van zowel acupunctuur als chiropratie worden deze kosten bij elkaar opgeteld. Veel verzekeraars hanteren een maximumbedrag dat u per dag mag besteden. 

  Beroepsvereniging kan een eis zijn

  Soms gelden er specifieke voorwaarden. De verstrekker van alternatieve geneeswijze aangesloten zou bijvoorbeeld aangesloten moeten zijn bij een beroepsvereniging. Het is verstandig om dit bij uw zorgverzekeraar na te vragen. 

  Alternatieve geneesmiddelen

  De kosten voor alternatieve geneesmiddelen worden ook niet vanuit de basisverzekering gedekt. U kunt vaak bij uw zorgverlener ook voor homeopatische middelen een extra aanvullende verzekering afsluiten. 

  Gemiddelde kosten voor alternatieve geneeswijzen? 

  Gemiddeld wordt er per behandeling een bedrag van ca. € 50,- tot € 65 ,- euro gerekend. 

  Voorwaarden

  Om een vergoeding te krijgen gelden soms specifieke voorwaarden. Het zou bijvoorbeeld kunnen dat de verstrekker van de alternatieve geneeswijze aangesloten moet zijn bij een beroepsvereniging. Voor meer informatie is het handig om je zorgverzekeraar raad te plegen.

  Vergelijken van zorgverzekerigen is altijd verstandig. Dat kan via de Vastelastenbond. Kijk ook altijd goed naar de voorwaarden wanneer u alternatieve geneeswijzen belangrijk vindt. 

 • Hoe zit het met de vergoeding van fysiotherapie?

  Voor volwassen wordt fysiotherapie niet vergoed uit de basisverzekering. Volwassenen met alleen een basisverzekering moeten de eerste 20 behandelingen zelf betalen.

   

  Daarna worden de behandelingen alleen uit de basisverzekering vergoed als de aandoening op de lijst met chronische aandoeningen van de overheid voorkomt. Voorziet u dat u komend jaar fysiotherpie nodig heeft, bijvoorbeeld bij actief of risicovolle sporten? Hiervoor kunt u een aanvullende verzekering voor afsluiten. Bij de meeste verzekeringen heeft de verzekeraar contracten afgelsoten met fysiotherpeuten. Het is van groot belang om te controleren of de verzekeraar (fysiotherapeut naar keuze) is aangesloten bij uw verzekeraar. Is dit niet het geval dan kan het zijn dat u het bedrag niet helemaal vergoed krijgt. 

  Aanvullende verzekering fysiotherapie en vergoedingen

  De meeste zorgverzekeraars vergoeden een maximum aantal behandelingen per jaar, bijvoorbeeld 9, 12, 18 of 27. De duurste pakketten (gemiddeld circa € 60 per maand) vergoeden vaak 100% van de kosten. Sommige zorgverzekeraars rekenen niet in aantal behandelingen, maar vergoeden een maximumbedrag (bijvoorbeeld € 250) per jaar. Controleer dus goed hoe de aanvullende verzekering bij uw verzekeraar in elkaar steekt.

  Prijzen fysiotherapie

  Er gelden geen vaste prijzen voor fysiotherapie. Gemiddeld rekent een therapeut ca. € 30 tot € 35 euro voor een reguliere behandeling. Een specialistisch tarief, bijvoorbeeld voor manuele therapie of kinderfysiotherapie kost ca. € 45 euro per behandeling. Bent u aanvullend verzekerd voor fysiotherapie, dan worden de kosten volledig of deels vergoed door uw verzekeraar.

 • Hoe kan ik mijn zorgnota controleren?

  Ziekenhuizen maken bij het vaststellen van de tarieven van een behandeling gebruik van zogeheten diagnose behandelcombinaties (DBC's). Om meer inzicht te krijgen in uw zorgkosten is het goed om te weten hoe de berekening van de zorgkosten gaat.

  Wat zijn DBC's op de ziekenhuisrekening?

  DBC's of Diagnose Behandeling Combinaties is vastgelegd welke diagnose er bij uw behandeling horen. De DBC is over het algemeen een pakket met zorgactiviteiten (meerdere behandelingen of aanvragen) die gemiddelde voor de diagnose nodig zijn. De prijs die gekoppeld wordt aan een DBC is een gemiddelde van de kosten van patienten die een zelfde behandeling hebben gehad. Zo kunt u controleren of uw zorgverlener eenzelfde prijs hanteert. Het kan zijn dat u betaalt voor behandelingen of onderzoeken die bij u niet uitgevoerd zijn, maar die wel tot dat 'pakket' behoren - zoals dat is vastgelegd in de DBC. Hierdoor kan een rekening onverwacht hoog uitvallen. 

  U kunt de prijs op uw rekening controleren in het declaratie overzicht op de website van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Controleer ook of de datum op de rekening overeenkomt met het eerste bezoek of eerste behandeling. 

  Handig om te weten

  • Begint de declaratiecode met het getal 14 of 16, dan is het bedrag het maximale tarief dat een ziekenhuis in rekening mag brengen voor die behandeling.
  • Begint de code met het getal 15 of 17, dan onderhandelt de zorgverzekeraar met het ziekenhuis over de prijs. Deze prijs kun je bij de zorgverzekeraar navragen.

  Tandartsrekening

  Ook de tandartsrekening kunt u controleren door middel van codes die zijn vastgegelegd door NZa. Hierdoor kunt u gemakkelijker uw nota controleren. Bij de codes horen maximum tarieven. Tandartsen mogen wel minder in rekening brengen, maar niet méér. Via de website: allesoverhetgebit.nl kunt u de verschillende codes bekijken. 

  Handig om te weten

  Vraag vooraf bij uw tandarts naar de verwachtte kosten. Zijn deze hoger dan € 250,-. Dan is de tandarts verplicht een offerte af te geven. 

 • Eigen risico en eigen bijdrage

 • Wat is eigen risico?

  Iedereen in Nederland is jaarlijks wettelijk verplicht om een x bedrag aan eerste zorgkosten zelf te betalen voordat de verzekering deze vergoedt. In 2016 is het eigen risico € 385,-. Het eigen risico geldt alleen voor de basisverzekering. U kan er voor kiezen om het eigen risico vrijwillig te verhogen. Dit is van invloed op het hoogte van de maandelijkse premie die u moet betalen. Het eigen risico geldt niet voor kinderen tot 18 jaar. Dit geldt zowel voor het verplicht als vrijwillig eigen risico. Alle kosten voor uw kinderen, die onder de dekking van uw polis vallen, worden dus vergoed. Daarnaast hoeft u dus geen eigen risico te betalen voor: 

  • Kraam- en verloskundige zorg

  • Zorg uit uw tandartsverzekering

  • Huisarts

  • Wijkverpleegkundige zorg

  • Hulpmiddelen in bruikleen

  • Zorg uit uw aanvullende verzekering

  • Zorg aan uw kind onder 18

  • Vervoerskosten donor (nier/lever)

  • Nacontrole donoren (nier/lever)

 • Wanneer is het verstandig om mijn eigen risico te verhogen?

  Wanneer u komend jaar geen of weinig zorgkosten verwacht of u bent gezond, kunt u het eigen risico verhogen.
  Dit kan vanaf 385,- in staffels van € 100,- tot maximaal € 500,-. Als er voor de medische kosten een eigen bijdrage is, betaalt u die eerst zelf.

  Een vrijwillig eigen risico van € 100 per jaar levert een gemiddelde premiekorting van € 46 per jaar op. Dit betekent dat als uw zorgkosten niet hoger zijn dan € 431 (€ 385 + € 46) de verhoging van het vrijwillig eigen risico geen extra kosten oplevert. Meer weten? Dit alles leest u terug in het artikel alles over eigen risico

 • Wat is het verschil tussen eigen risico en eigen bijdrage?

  De eigen bijdrage is niet hetzelfde als het eigen risico maar staat daar los van. Als er voor de medische kosten een eigen bijdrage is, betaalt u die eerst zelf. Het bedrag dat daarna overblijft, valt onder het verplichte eigen risico. Voor iedere verzekerde boven de 18 jaar geldt een verplicht eigen risico-bedrag voor de meeste vergoedingen vanuit de basisverzekering. De eigen bijdrage is het deel wat u soms zelf moet bijbetalen voor bepaalde zorg, hulpmiddelen of medicijnen.

 • Wat is eigen bijdrage?

  De eigen bijdrage is het deel van de medische kosten uit de basisverzekering dat u zelf moet betalen. De hoogte van bijdrage wordt bepaald door de overheid en is voor iedereen hetzelfde. Voor de aanvullende verzekeringen bepalen wij de eigen bijdrage.

 • Wanneer moet ik eigen bijdrage betalen?

  Voor sommige soorten zorg die word vergoed vanuit de basisverzekering moet u een wettelijke eigen bijdrage betalen. Dit betekent dat u een bepaald bedrag of percentage van de zorgkosten zelf moet bijbetalen. 

  Bijvoorbeeld bij: Hulpmiddelen (bijvoorbeeld orthopedische schoenen), Geneesmiddelen (wanneer deze duurder zijn dan de gemiddelde prijs), Kraamzorg, zittend ziekenvervoer, poliklinische bevalling zonder medische indicatie, tandheelkundige zorg (bijvoorbeeld voor behandelingen die niet rechtstreeks in verband staan met de indicatie voor bijzondere tandheelkundige zorg). 

   

 • Zorg en kinderen

 • Zijn mijn kinderen meeverzekerd in mijn basisverzekering?

  Kinderen tot 18 jaar zijn automatisch meeverzekerd op de verzekeringen van de ouders. Dit geldt voor zowel voor de basisverzekering, als de aanvullende verzekering. De Vastelastenbond raadt aan om uw kind(eren) mee te verzekeren met de ouder met het meest uitgebreide pakket heeft. 

 • Vanaf welke leeftijd moet ik mijn kind(eren) meeverzekeren?

  Een pasgeboren baby dient u het liefst zo snel mogelijk, maar zeker binnen vier maanden na de geboorte. U kunt uw pasgeboren zoon of dochter bijschrijven bij de verzekering van u of uw partner. 

  Een kind is tot 18 jaar kosteloos meeverzekerd. Dat betekent dat het kind recht heeft op dezelfde zorg als van de ouder waarbij het kind is bijgeschreven. Dat geldt ook voor de aanvullende verzekering. Uw kind kan alleen een aanvullende verzekering krijgen als u die ook heeft. Heeft uw partner een uitgebreidere dekking/zorgverzekering. Meld u kind dan aan bij de zorgverzekering van uw partner. 

  Bent u in verwachting en verwacht u het kindje volgend jaar? Wanneer u een budgetpolis heeft kan het dus verstandig zijn om al na te denken over een aanvullende verzekering. Wanneer uw kind geboren is, heeft uw baby ook automatisch een uitgebreid zorgpakket. 

 • Krijgt mijn kind - wanneer hij 18 wordt - automatisch bericht?

  Nee, wanneer uw zoon of dochter 18 wordt en zelf premie moet gaan betalen voor de zorgverzekering, moet zelf het aanvraagformulier voor de Zorgtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst. Het formulier kan ook worden gedownload van de site www.toeslagen.nl.         

 • Wat gebeurt er al mijn zoon/dochter 18 jaar wordt?

  Voor kinderen onder de achttien jaar moet één van de ouders een zorgverzekering afsluiten. Kinderen zijn kostenloos meeverzekerd tot 18 jaar. Vanaf 18 jaar geldt dat hij/zij zelf premie gaat betalen. 

  Wordt uw kind achttien jaar? Dan moet hij of zij zelf premie betalen voor de zorgverzekering. Er zijn dan twee keuzes:

  1. Uw kind blijft meeverzekerd op de polis van één van de ouders of verzorger(s). (Dit kan vaak tot ca. een leeftijd van 27 jaar).
  2. Uw zoon/dochter sluit zelf een zorgverzekering af

  In het eerste geval betalen de ouder(s) of verzorger(s) de premie. In het tweede geval betaalt uw kind zelf de premie.