Eigen risico zorg eigen bijdrageHet komt elk jaar weer terug bij het kiezen van een zorgverzekering: verplicht eigen risico en vrijwillig eigen risico. Wat is het verschil? Waarom betalen we een eigen risico en hoe kunnen we zo slim mogelijk omgaan met de kosten. Vereniging de Vastelastenbond geeft antwoord op 10 vragen over het eigen risico.

1. Wat is het eigen risico en wat is het nut?

De overheid wil dat iedereen eerst goed nadenkt of bepaalde zorg echt nodig is. Daarom is er een drempel in de vorm van een verplicht eigen risico. Dit is een bedrag dat u altijd zelf moet betalen. Daarnaast kunt u dit eigen risico nog verhogen door te kiezen voor een vrijwillig eigen risico waardoor uw maandelijkse premie daalt.

2. Wat is het verplichte en vrijwillige eigen risico?

Bij de basisverzekeringen geldt in 2018 een verplicht eigen risico van € 385,- per jaar voor elke verzekerde vanaf 18 jaar. (Verzekeraar DSW en StadHolland kiezen er bewust voor om € 10,- korting te geven op het verplichte eigen risico en hanteren een bedrag van € 375,-). Het verplichte eigen risico bepaalt de overheid en wordt elk jaar op Prinsjesdag bekend gemaakt. Naast het verplichte eigen risico van € 385,- kunt u bij uw zorgverzekeraar ook nog kiezen voor een extra vrijwillig eigen risico van maximaal € 500,-. Hoe hoger uw vrijwillig eigen risico, hoe minder premie u betaalt. Het kiezen voor een vrijwillig eigen risico komt neer op een gemakkelijke rekensom. Lees verder

3. Wat is het verschil tussen het verplicht en vrijwillig eigen risico?

Het verplichte eigen risico geldt voor iedereen vanaf 18 jaar. Voor het vrijwillig eigen risico kunt u zelf kiezen. Op uw polis worden vaak de bedragen van de twee eigen risico’s niet apart weergegeven maar opgeteld tot één totaal eigen risico.

4. Wat telt mee voor uw risico?

Voor deze kosten uit de basisverzekering moet u onder andere eigen risico betalen:

  • consult bij een medisch specialist
  • operatie/behandeling in het ziekenhuis
  • medicijnen
  • geestelijke gezondheidszorg (psycholoog/psychiater)

Jaarlijks worden er in de gezondheidszorg wijzigingen doorgevoerd. Het is daarom verstandig om te kijken welke wijzigingen voor u van toepassing zijn en voor welke kosten u moet betalen.

5. Wat telt niet mee voor uw eigen risico?

De kosten uit de basisverzekering waarvoor u geen eigen risico hoeft te betalen zijn bijvoorbeeld de kosten van zorg bij een huisarts. Ook kosten die vergoed worden vanuit de aanvullende verzekering tellen niet mee voor het eigen risico. U kunt op onze website ook een overzicht van alle zorg vinden die in het basispakket zit. Daar staat ook aangegeven of u hier een eigen risico voor moet betalen of niet.

6. Wanneer betaalt u het eigen risico?

Heeft u gedurende het jaar kosten gemaakt die onder de basisverzekering vallen? Dan rekent uw zorgverzekeraar aan het einde van het jaar het eigen risico met u af. Maakt u kosten die betrekking hebben op uw eigen risico, dan stuurt de zorgverzekeraar u daarvoor rekening.

7. Hoe betaalt u het eigen risico?

U kunt het eigen risico op verschillende manieren betalen:

  • U zorgverzekeraar ontvangt de rekening voor de kosten die u hebt gemaakt van de zorgverlener (bijvoorbeeld het ziekenhuis). Uw zorgverzekeraar betaalt het hele bedrag. Vervolgens ontvangt u van uw zorgverzekeraar een rekening voor het eigen risico dat u nog moet betalen.
  • Een tweede mogelijkheid is dat u de rekening ontvangt en deze eerst zelf betaalt. U stuurt de betaalde rekening naar uw zorgverzekeraaar. Uw zorgverzekeraar beoordeelt de rekening en berekent de vergoeding waar u recht op heeft. Van dit bedrag wordt het eigen risico afgehaald. Het bedrag dat dan overblijft, ontvangt u.
  • U kunt ook de rekening ontvangen en deze als declaratie indienen bij uw zorgverzekeraar. U vraagt dan aan uw zorgverzekeraar deze rekening voor u te betalen. Als u geen eigen risico meer hoeft te betalen, betalen zij de rekening voor u. U kunt uw declaraties vaak online regelen.

8. Hoe weet u hoeveel nog over is van uw eigen risico?

Via uw persoonlijke pagina van uw verzekeraar kunt u al uw verzekeringsgegevens bekijken. Daar ziet u ook of uw eigen risico al is verbruikt. Vindt u dat lastig? Zorgverzekeraars zijn ook telefonisch te bereiken. 

9. Wat is het verschil tussen eigen risico en eigen bijdrage?

Naast het eigen risico worden kosten van zorg soms niet helemaal vergoed vanuit de basisverzekering. U betaalt dan een vast bedrag zelf: de wettelijke eigen bijdrage. Ook dit heeft de overheid bepaald. Deze eigen bijdrage wordt niet verrekend met het eigen risico. Uw openstaande eigen risico wordt dus niet lager na het betalen van een wettelijke eigen bijdrage. Sommige aanvullende verzekeringen vergoeden een aantal van deze eigen bijdragen.

10. Kunt u het eigen risico gespreid betalen?

Veel zorgverzekeraars bieden aan dat u het bedrag gespreid kunt betalen.
Ook het verplicht eigen risico kunt u vaak in maandelijkse termijnen betalen. Ook dit kunt u met uw zorgverzekeraar bespreken. Let wel op dat sommige verzekeraars extra administratiekosten in rekening brengen voor gespreid betalen. Vraag dat altijd even na. 

Meer weten over zorgverzekeringen

Waarom zorgverzekering vergelijken? 4 voorbeelden

Maak een vergelijking van alle zorgverzekeraars

Wijzigingen in de zorg

Wel of niet overstappen? Hoe maakt u een weloverwogen keuze?