Wet WOZ

Wat is de WOZ-waarde?

WOZ staat voor Wet Onroerende Zaken. Deze WOZ-wet bepaalt dat de gemeente alle onroerende zaken (WOZ-objecten/eigendommen en woningen) ieder jaar moet  waarderen naar de waarde op een bepaald tijdstip, de zogenaamde waardepeildatum. Dit is dus voor iedere gemeente gelijk. Op basis van de WOZ-waarde worden diverse belastingen bepaald. Gemeenten definiëren hier zelf tarieven voor. Dit is vaak een percentage van de WOZ-waarde.

Wanneer is de wet WOZ ingevoerd?  

De wet  WOZ werd in 1994 voor het eerst geïntroduceerd en in 1997 landelijk ingevoerd. De wet WOZ is ontstaan vanuit de wens van de Nederlandse overheid om voor het bepalen van belastingen vaste waarden te gebruiken, zodat er geen willekeurige berekeningen als basis werd gebruikt voor het vaststellen van de hoogte van belastingen. Deze moest voor iedere Nederlander, ongeacht de woonplaats gelijk zijn. Bij de invoering van de Wet WOZ was het streven om de WOZ-waarde, die wordt toegekend aan een pand, voor zo veel mogelijk belastingen als uitgangspunt te gebruiken.

De WOZ-waarde is van invloed op veel belastingen en werkt door in de inkomstenbelasting en zelfs de erfbelasting. Ja zal verstelt staan waar de WOZ-waarde allemaal aan ten grondslag ligt.

  • Gemeenten (voor gemeentelijke belastingen)
  • Belastingdienst (inkomstenbelasting)
  • Waterschap (waterschap -en zuiveringsbelasting)
  • Banken (voor leningen, hypotheken en hypotheekrente)
  • Cultureel Bureau voor Statistiek (CBS)

Waar wordt de WOZ-waarde voor gebruikt?

Niet alleen de gemeente en het waterschap gebruikt de WOZ-waarde als basis. De WOZ-waarde ligt ten grondslag aan veel berekeningen voor veel belastingen en wordt dus ook gebruikt door de Belastingdienst. Voor elke belasting wordt een bepaald percentage van de WOZ-waarde gebruikt. Dit wordt jaarlijks aangepast door de Rijksoverheid. Ook de gemeente gebruikt de WOZ-waarde om gemeentelijke belastingen te berekenen.

De Belastingdienst beschikt over de WOZ-gegevens van alle gemeenten. De Belastingdienst gebruikt de WOZ-waarde voor:

  • het eigenwoningforfait;
  • de waardering van andere dan eigen woningen in het kader van de vermogensrendementsheffing;
  • de schenk- en erfbelasting voor woningen;
  • de bepaling van de bijtelling privégebruik woning bij de winst uit onderneming; en
  • de beperking van de afschrijving op gebouwen bij de bepaling van de fiscale winst.

Meer over WOZ-waarde

woz-bezwaar maken
WOZ bezwaar maken
Heb je het vermoeden dat jouw WOZ-waarde niet klopt? Maak dan gratis bezwaar via de Vastelastenbond. 
OZB-tarieven per gemeente
OZB tarief per gemeente
Alle OZB-tarieven van de gemeenten in Nederland vind je hier. Ook die van jouw gemeente. 
Wanneer ontvang jij je WOZ-aanslagbiljet?
Wanneer WOZ-beschikking
Wanneer verstuurt jouw gemeente het aanslagbiljet? Hou het in de gaten.
Anders ben je te laat.
WOZ-waarde grondslag
WOZ-waarde woonplaats
Heb je het vermoeden dat jouw WOZ-waarde niet klopt? Ontdek hoe je de WOZ-waarde zelf kunt controleren.