Wet WOZWanneer is de wet WOZ ingevoerd?  Waar komt de WOZ-waarde vandaan?

De wet  WOZ werd in 1994 voor het eerst geïntroduceerd en in 1997 landelijk ingevoerd. De wet WOZ is ontstaan vanuit de wens van de Nederlandse overheid om voor het bepalen van belastingen vaste waarden te gebruiken, zodat er geen willekeurige berekeningen als basis werd gebruikt voor het vaststellen van de hoogte van belastingen. Deze moest voor iedere Nederlander, ongeacht de woonplaats gelijk zijn. Bij de invoering van de Wet WOZ was het streven om de WOZ-waarde, die wordt toegekend aan een pand, voor zo veel mogelijk belastingen als uitgangspunt te gebruiken.

De WOZ-waarde is van invloed op veel belastingen en werkt door in de inkomstenbelasting en zelf de erfbelasting. U zal verstelt staan waar de WOZ-waarde allemaal aan ten grondslag ligt.

  • Gemeenten (voor gemeentelijke belastingen)
  • Belastingdienst (inkomstenbelasting)
  • Waterschap (waterschap -en zuiveringsbelasting)
  • Banken (voor leningen, hypotheken en hypotheekrente)
  • Cultureel Bureau voor Statistiek (CBS)

Wat is de WOZ-waarde?

De Wet Onroerende Zaken bepaalt dat de gemeente alle onroerende zaken (WOZ-objecten) ieder jaar moet  waarderen naar de waarde op een bepaald tijdstip, de zogenaamde waardepeildatum. Op basis van deze waarde worden diverse belastingen bepaald. Gemeenten definiëren hier zelf tarieven voor. Dit is vaak een percentage van de WOZ-waarde. Hoe een belasting vorm zich verhoudt tot de WOZ-waarde leest u hier.

Waar wordt de WOZ-waarde voor gebruikt?

Niet alleen de gemeente en het waterschap gebruikt de WOZ-waarde als basis. De WOZ-waarde ligt ten grondslag aan veel berekeningen voor veel belastingen en wordt dus ook gebruikt door de Belastingdienst. Voor elke belasting wordt een bepaald percentage van de WOZ-waarde gebruikt. Dit wordt jaarlijks aangepast door de Rijksoverheid.

De Belastingdienst beschikt over de WOZ-gegevens van alle gemeenten. De Belastingdienst gebruikt de WOZ-waarde voor:

  • het eigenwoningforfait;
  • de waardering van andere dan eigen woningen in het kader van de vermogensrendementsheffing;
  • de schenk- en erfbelasting voor woningen;
  • de bepaling van de bijtelling privégebruik woning bij de winst uit onderneming; en
  • de beperking van de afschrijving op gebouwen bij de bepaling van de fiscale winst.

Ook de gemeente gebruikt de WOZ-waarde om gemeentelijke belastingen te berekenen.