Gemeentelijke belastingen

Lokale woonlasten

Om de voorzieningen van de stad te kunnen onderhouden en blijven ontwikkelen betalen inwoners gemeentelijke belastingen. Dat geldt voor huurders en huiseigenaren. Welke gemeentelijke belastingen zijn er allemaal? Hoe worden de tarieven berekent en kun je bezwaar maken?

Hoe worden de tarieven voor de gemeentelijke belastingen bepaald?

De gemeenteraad bepaalt de hoogte van de belastingen. Aan de meeste tarieven ligt de WOZ-waarde van jouw woning ten grondslag. De gemeente gebruikt een bepaald percentage van de WOZ-waarde voor het tarief van de gemeentelijke belasting.

Gemeenten kunnen op grond van de Gemeentewet eigen belastingen heffen. De opbrengst van de gemeentelijke belastingen is ca. goed voor 20% van de totale gemeentelijke inkomsten. Hiervan komt het grootste gedeelte (10%) uit de onroerendezaakbelasting (OZB). Voorheen werden ook inkomsten uit de afvalstoffenheffing gehaald, maar dit jaar is bepaald dat dit alleen nog maar kostendekkend mag zijn. De inkomsten van o.a. de ozb worden gebruikt voor het onderhoud van de stadsvoorzieningen.

Welke gemeentelijke belastingen zijn er?

 • onroerendezaakbelasting eigenaar: OZBE 1
 • onroerendezaakbelasting eigenaar niet-woning: OZBE2
 • onroerendezaakbelasting gebruiker: OZBG
 • hondenbelasting: HOND
 • rioolheffing eigenaar: RIOE
 • rioolheffing gebruiker: RIOG
 • Afvalstoffenheffing: AFV
 • Precariobelasting: PREC
 • Reclamebelasting: RECL

Andere belastingen zijn: toeristenbelasting, parkeerbelasting en reinigingsheffing. Voor zwembadkaartje, aanvraagkosten voor bouwvergunning of paspoort worden er ‘heffingen’ of ‘leges’ gevraagd. De hoogte van deze belastingen wijzigen elk jaar en worden aan het begin van het kalenderjaar (uiterlijk februari) bekendgemaakt middels een Beschikking Wet waardering onroerende zaken eigenaar: BES.

Dat is een brief (ook wel aanslagbiljet) waar de Gemeentelijke Belastingen en de WOZ-waarde bekend wordt gemaakt.

Verschil gemeentelijke belasting en gemeentelijke heffing?

Zoals je ziet zijn er twee verschillende gemeentelijke belasting: Heffingen en Belastingen. Het verschil zit in de opbrengst. De inkomsten van de belastingen gaat naar de gemeente en de gemeente bepaalt zelf waarvoor dit ingezet wordt. De opbrengsten van de heffingen mogen niet meer zijn dan de totale kosten die de gemeente ervoor betaalt. Dit zijn dus geen extra inkomsten voor de gemeente en zijn alleen kostendekkend.

WOZ-waarde en gemeentelijke belastingen

De WOZ-waarde wordt als uitgangspunt voor veel gemeentelijke tarieven gebruikt. Door middel van een percentage van de WOZ-waarde wordt een tarief bepaald. Dit tarief wijzigt elk jaar.
Woningbezitters betalen onroerendezaakbelasting (OZB). De OZB behelst het grootste gedeelte van de gemeentelijke belastingen.

Naast de OZB kan de WOZ-waarde ook de maatstaf zijn bij andere gemeentelijke belastingen. We zien vaak dat de WOZ-waarde wordt toegepast op de afvalstoffenheffing en de rioolheffing. De hoogte van jouw gemeentelijke belastingen is dus afhankelijk van de WOZ-waarde van jouw woning. Omdat er in de berekening gebruikt wordt gemaakt van een percentage betekent dit: Hoe hoger de WOZ-waarde des te hoger jouw gemeentelijke belastingen. Wil je je gemeentelijke belastingen verlagen, dan kun je bezwaar maken tegen de WOZ-waarde

Bezwaar maken gemeentelijke belastingen

Ben je het niet eens met de gemeentelijke belastingen? Je kan géén bezwaar maken tegen de opgelegde aanslag of het vastgestelde tarief. Wanneer kun je wel bezwaar maken?

 • Als je niet de juiste persoon bent voor de aanslag. Wanneer je op 1 januari niet de eigenaar van de woning bent, hoef je geen OZB te betalen.
 • Wanneer er een verkeer tarief is toegepast (bijvoorbeeld woning i.p.v. niet-woningen)

Je kan wel bezwaar indienen tegen de WOZ-waarde. Zo maak je indirect bezwaar tegen de gemeentelijke belastingen. Is de WOZ-waarde te hoog ingeschat en moet deze naar beneden bijgesteld worden? Dan ga je ook minder gemeentelijke belastingen betalen. De gemeente is verplicht om dit te verrekenen.