Erfbelasting

Erfbelasting wordt ook wel successierecht, erfenisrecht of erftaks genoemd. Deze belastingvorm wordt geheven over erfenissen en is verwant aan de schenkbelasting. Erfbelasting is de belasting die een erfgenaam moet betalen over het netto-vermogen van een overledene. De hoogte van het tarief van deze belasting hangt af van een aantal factoren. De erfbelasting is gekoppeld aan de WOZ waarde.

Erfbelasting berekenen

Er zijn twee factoren die van invloed zijn om de hoogte van de erfbelasting te berekenen. De omvang van het geldbedrag dat de erfgenaam ontvangt en de graad van verwantschap tussen de erfgenaam en de overledene spelen een grot rol. Een zoon betaalt minder belasting over de erfenis van zijn vader dan een neef die hetzelfde geldbedrag van zijn oom erft. Het hoogste tarief geldt voor een erfenis of schenking van iemand die geen bloedverwant of partner is.

Successierecht

Voordat de term erfbelasting gebruikt werd, heette deze belasting nog het successierecht. In 1956 werd deze belasting ingevoerd in de zogenaamde Successiewet. In deze wet werd ook de schenkbelasting opgenomen. De erfbelasting is verbonden met de woz waarde. Als je bijvoorbeeld een woning erft, dan is de hoogte van de WOZ waarde in het jaar van overlijden of in het jaar na overlijden de waarde van jouw erfenis. 

Successierechten 2023

De woz-waarde van deze ‘onroerende zaak’ moet je ook in 2023 opgeven bij de belastingaangifte. Vaak komt het voor dat de WOZ waarde van de woning te hoog is, waardoor je teveel erfbelasting betaalt. Dit financiële nadeel kan al snel in de (tien)duizenden euro’s lopen. Bezwaar maken tegen de WOZ waarde kan je veel geld besparen.

Erfbelasting betalen

Als je een woning erft en er vervolgens in wilt wonen, spelen er zaken waar je rekening mee moet houden. Naast de erfbelasting moet je ook aan de inkomstenbelasting denken. Hierbij hangt het ervan af of je in de woning gaat wonen, het huis wil verhuren of leeg laat staan. Als je in het huis gaat wonen, moet je de WOZ-waarde bij je inkomen in BOX 1 opgeven. Ga je er niet zelf in wonen? Dan wordt het gezien als twee woning. Dat vermogen wordt meegenomen in BOX 3 van de inkomstenbelasting. Als je de woning verkoopt is inkomstenbelasting voor jou niet van toepassing.

WOZ waarde

Erfbelasting is niet het enige waar de woz-waarde in 2023 invloed op heeft. De WOZ waarde ligt ook ten grondslag aan de gemeentelijke belastingen zoals rioolheffing, onroerendezaakbelasting (OZB), afvalstoffenheffing. Deze tarieven worden op gemeentelijk niveau bepaald en verschillen per gemeente. Maar ook landelijke belastingen zoals Eigenwoningforfait zijn afhankelijk van de WOZ-waarde. Huiseigenaren betalen extra belasting, omdat een woning als eigen vermogen wordt gezien. Heb je een koopwoning? Dan ontvang je elk jaar een WOZ-aanslagbiljet van jouw gemeente.