Alles over WOZ-waarde

Op deze pagina lees je alles over de WOZ-waarde van jouw woning. Je krijgt elk jaar een aanslagbiljet van je gemeente. Vaak in de eerste acht tot tien weken (februari/maart) van het nieuwe jaar. Hier staat op wat je aan (Gemeentelijke) Belastingen moet betalen en hoe hoog de WOZ-waarde van de woning wordt geschat. 

Wat is WOZ-waarde?

WOZ staat voor: Waardering Onroerende Zaken. 

De wet WOZ bepaalt dat voor een aantal belastingen één en dezelfde waarde van onroerende zaken wordt gebruikt. De Wet WOZ schrijft verder voor dat alle onroerende zaken (WOZ-objecten) ieder jaar moeten worden gewaardeerd naar de waarde op een bepaald tijdstip, de zogenaamde waardepeildatum. De gemeente is hier verantwoordelijk voor.

Welke belastingen worden beïnvloed door je WOZ-waarde?

De gemeente stuurt je de aanslag OZB met daarbij de nieuwe vastgestelde WOZ-waarde.
De WOZ-waarde wordt als grondslag gebruikt voor diverse belastingen: 

Wist je dat de WOZ-waarde in veel gevallen te hoog wordt ingeschat? Hierdoor betaal je vaak te veel aan belastingen. Dat is niet de bedoeling.

Hoe stelt de gemeente de WOZ-waarde van jouw woning vast?

Jouw gemeente maakt gebruik van een computermodel om de WOZ-waarde van je woning te bepalen. Dit is een database waarin een aantal kenmerken zijn opgeslagen. Door een combinatie van een modelmatige waardebepaling en systematische vergelijking wordt de hoogte van de WOZ-waarde vastgesteld. Dat betekent dat er wordt gekeken naar de kenmerken van de woning en verkoopcijfers van de woning. Ook vergelijkt de gemeente jouw woning met vergelijkbare objecten in de buurt die onlangs verkocht zijn.

  • Objectkenmerken: Hierbij kijkt de gemeente naar het woningtype, woonoppervlakte, de oppervlakte van de kavel, het bouwjaar, het onderhoudsniveau en de ligging van de woning. Hierbij wordt o.a. gebruik gemaakt van het kadaster.
  • Marktwaarde: Wat zou de woning opbrengen wanneer het pand (op de waardepeildatum) verkocht zou worden.
  • Analyse van verkoopcijfers: Wat hebben andere vergelijkbare woningen in de gemeente als verkoopprijs gehad. 

De gemeente controleert of haar gegevens nog wel overeenkomen met de gegevens van het Kadaster (bijvoorbeeld de grondoppervlakte) en bekijkt d.m.v. luchtfoto's de onderhoudsstaat van de woning. Om de omgevingsinvloeden te kunnen bepalen wordt er gekeken naar verleende vergunning. Een waardebepaling is afhankelijk van vele variabelen. Het is van groot belang dat de gemeente deze gegevens actueel houdt, maar dat blijkt bijna een onmogelijke taak. Deze databases van gemeentes zijn vaak niet up-to-date, waardoor de kans groot is dat de geschatte WOZ-waarde van je woning niet correct is. Wil jij jouw WOZ-waarde checken, stel dan onze WOZ-alert in! Zo weet je wanneer jij bezwaar kunt maken.
 

 Bezwaar maken


Waarom de WOZ-waarde controleren?

In veel gevallen wordt de WOZ-waarde te hoog in geschat. De WOZ-waarde heeft op veel meer dingen invloed dan je misschien denkt. Allereerst de hoogte van je Gemeentelijke Belastingen, maar ook de OZB en inkomstenbelasting zijn afhankelijk van de hoogte van WOZ-waarde. Vaak ben je hier niet actief mee bezig, maar als je eenmaal weet welke voordelen er zijn, denk je: 'Had ik dit maar eerder laten controleren'.

Waarom zou je bezwaar maken?

  • Krijg duidelijkheid (betaal je niet te veel?)
  • Mogelijk tot € 500,- besparen
  • Je weet of het correct is ingeschat of niet
  • In het slechtste geval blijft het gelijk

Maar dat zijn niet de enige redenen. We hebben een artikel geschreven met 20 redenen om bezwaar te maken