Dirk Jan Wolfert

“Wij helpen je graag met je vaste lasten”

Het goed regelen van je vaste lasten levert geld én gemoedsrust op. Toch controleren weinig mensen jaarlijks alle contracten en polissen. Het is moeilijk en het ontbreekt je vaak aan tijd en motivatie. Dat is zonde!

Dirk-Jan Wolfert | Algemeen directeur Vastelastenbond

Lees meer over ons

Bespaar op je Zorgverzekering

Bespaar op je Zorgverzekering

Door over te stappen van zorgverzekeraar

Gemiddelde besparing door gebruik te maken van een voordeligere zorgverzekering

€150,- p.j

Start besparen

Meer informatie

Er wordt meer vergoed vanuit de basisverzekering dan u denkt. Veel consumenten zijn geneigd een aanvullend pakket af te sluiten. Maar zorg ervoor dat u - vóórdat u dit doet - weet wat er uit de basisverzekering wordt vergoed. Wellicht heeft u helemaal geen aanvullende verzekering nodig! Vereniging de Vastelastenbond zet de vergoedingen voor uw op een rij.

Er zijn voor 2018 een aantal wijzigingen in het basispakket. Wat er wel of niet vergoed wordt, wordt bepaald door de overheid. Op zich verandert er ten op zichte van 2017 niet heel veel in de basisverzekering. 

 • Patiënten met artrose aan de heup- en kniegewrichten krijgen vanaf 1 januari 2018 12 behandelingen oefentherapie vergoed vanuit de basisverzekering.
 • Oncologiepatienten die imuuntherapie ondergaan in het ziekenhuis krijgen per 1 januari 2018 een vergoeding voor zittend ziekenvervoer van en naar de behandeling.
 • Zorg voor kinderen tot 18 jaar als gevolg van geneeskundige zorg valt per 2018 onder de basisverzekering. Dit was onderdeel van de Jeugdwet.
 • Voor de NIPT (Niet Invasieve Prenatale Test) start een subsidieregeling tot het voorjaar van 2019. Daarna wordt bepaald of deze test wordt opgenomen in de basisverzekering.

In november laten verzekeraars weten wat zij veranderen in hun aanvullende pakketten. U kunt uw basispremie gemakkelijk berekenen op de website van de Vastelastenbond. Via de zorgvergelijker ziet u in één oogopslag de premies van de goedkoopste verzekeraars. 

Overzicht vergoedingen basisverzekering 2018*

Zorg

In basispakket?

Hoeveel/Opmerking

Eigen risico

Eigen bijdrage

Ambulance vervoer naar het ziekenhuis

JA

Vervoer naar het ziekenhuis per ambulance wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Dit moet wel gaan om medisch noodzakelijk vervoer. Soms moet u een eigen bijdrage betalen. Controleer uw polisvoorwaarden.

Ja

Soms

Anticonceptie     JA     Diverse anticonceptiemiddelen (anticonceptiepil en het spiraaltje) zitten in de basisverzekering. Voor sommige middelen geldt een eigen bijdrage. Nee         Soms

Dieetadvies

JA

Maximaal 3 behandeluren per kalenderjaar en dieetpreparaten (na toestemming van uw verzekeraar)

Ja

Nee

Ergotherpaie

JA

U krijgt maximaal 10 uur per jaar vergoed

Ja

Nee

Fysiotherapie

JA/NEE

Fysiotherapie wordt gedeeltelijk door de basisverzekering vergoed. De vergoeding is afhankelijk van uw leeftijd en de reden waarom u fysiotherapie krijgt. Hier kunt u zich wel aanvullend voor verzekeren.

Bij artrose in de heup- en kniegewrichten de eerste 12 behandelingen gedurende een periode van maximaal 12 maanden.

Ja

Nee

Fysiotherapie tot 18 jaar

Tot 18 jaar worden de eerste 9 behandelingen voor fysiotherapie en oefentherapie vergoed.

Nee

Nee

Fysiotherapie voor chronisch zieken tot de 20e behandeling

NEE

U betaalt de eerste 20 behandelingen zelf. Deze 20 behandelingen gelden per aandoening en niet per kalenderjaar.

Ja

Nee

Fysiotherapie voor chronisch zieken vanaf de 21e behandeling

JA

Chronisch zieken van 18 jaar en ouder kunnen rekenen op en vergoeding vanaf de 21e behandeling. De eerste 20 behandelingen dienen zelf te worden betaald.

Ja

Nee

Huisartsbezoek

JA

Een bezoek, consult en behandeling bij de huisarts valt onder de vergoeding van uw basisverzekering.

Nee

Nee

Hulpmiddelen     JA     Diverse hulp- en verbandmiddelen worden vergoed. Voor sommige hulpmiddelen geldt een eigen bijdrage. Nee         Soms

IVF-behandelingen

JA

Vanuit de basisverzekering worden 3 ivf-behandelingen vergoed. Om meer uren vergoed te krijgen, kunt u zich aanvullend verzekeren.

Verloskundige hulp

JA

Bent u zwanger en verwacht u uw kindje in 2018? Kraamzorg en verloskundige hulp wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Kraamzorg en bevalling gaat nooit ten koste van het eigen risico.

Nee

Nee

Kraamzorg

JA

Eigen bijdrage kraamzorg

Voor kraamzorg betaalt u per uur een eigen bijdrage van €4,- per uur. Dat geldt ook voor bevallen in het ziekenhuis. U kunt zich voor deze eigen bijdrage aanvullend verzekeren.

Nee

Ja

Logopedie, ergotherapie en dyslexie

JA/NEE

Logopedie wordt volledig vergoed vanuit de basisverzekering. Voor ergotherapie is de vergoeding maximaal 10 uur.

Per 1 januari 2015 is Dyslexiezorg uit de basisverzekering verdwenen en de verantwoordelijkheid geworden van gemeentes.

Ja

Nee

Ziekenhuisbehandeling die wordt uitgevoerd door medische specialisten

JA

 1. Spoedeisende behandelingen worden altijd vergoed
 2. Ook het verblijf wordt vergoed
 3. Uw betaalt wél een eigen bijdrage wanneer uw zorgverzekeraar géén contract heeft met het ziekenhuis

Ja

Nee

Tandartskosten voor verzekerden tot 18 jaar

JA

Het betreft de onderstaande behandelingen:

 • periodiek preventief onderzoek (1x per jaar, tenzij meer nodig is);
 • verwijderen van tandsteen;
 • fluoridebehandeling;
 • röntgenfoto's;
 • vullingen;
 • wortelkanaalbehandeling.

Nee

Nee

Orthodontie

NEE

Hiervoor kunnen ouders een aanvullende verzekering voor afsluiten.

Ja

Ja

Tandartskosten voor verzekerden vanaf 18 jaar

NEE, tenzij er sprake is van uitzonderlijke gevallen*

U heeft meestal vooraf toestemming nodig van uw zorgverzekeraar om de behandeling vergoed te krijgen

Er kan sprake zijn van een eigen bijdrage. Ook het verplicht eigen risico is van toepassing.

Ja

Nee

Psychologische hulp

JA

Sinds 1 januari 2014 worden bijna alle behandelingen volledig vergoed vanuit de basisverzekering. Let op: deze behandelingen vallen wel onder het eigen risico

Ja

Nee

Spoedeisende hulp over de hele wereld

JA

Tot het in Nederland geldende tarief

Om de kosten boven het in Nederland geldende tarief vergoed te krijgen, kunt u een aanvullende reisverzekering afsluiten, of een aanvullende zorgverzekering voor medische kosten.

Geneesmiddelen en medicijnen

JA

Medicijnen die door een arts worden voorgeschreven en die zijn opgenomen in het GVS worden vergoed vanuit de basisverzekering.Geneesmiddelen die niet in het GVS zijn opgenomen, worden niet door de basisverzekering vergoed.

Ja

Nee (tenzij duurder medicijn)

Wijkverpleging en langdurige zorg

JA 

Wijkverpleging, persoonlijke verzorging en langdurige geestelijke gezondheidszorg wordt nu vanuit de basisverzekering vergoed. Dat geldt ook voor een behandeling buiten een zorginstelling (extramurale behandeling), zorg buiten een zorginstelling voor mensen in een terminale fase (extramurale palliatieve zorg) en intensieve kindzorg.

Nee

Nee

Stoppen-met-rokenprogramma

JA

Als u wilt stoppen met roken kunt u hiervoor een vergoeding krijgen uit uw basisverzekering. Ook de medicijnen die horen bij deze behandeling krijgt u vergoed. Per jaar krijgt u één stoppen-met-rokenprogramma vergoed.

Ja

Nee


Extra uitleg tandartskosten uitzonderlijke gevallen

Verzekerden van 18 jaar en ouder kunnen aanspraak maken op vergoeding vanuit de basisverzekering in de volgende uitzonderlijke gevallen:

 • Chirurgische tandheelkundige hulp, uitgevoerd door een geregistreerde kaakchirurg. Hieronder valt geen parodontale chirurgie, het aanbrengen van een tandheelkundig implantaat en ongecompliceerde extracties.
 • Röntgenonderzoek voor chirurgische tandheelkundige hulp, door of op verzoek van een geregistreerde kaakchirurg.
 • Uitneembare kunstgebitten voor de boven- en/of onderkaak. 

Een vergoeding van bijzondere tandheelkundige zorg is van toepassing wanneer u:

 • Een ernstige ontwikkelingsstoornis, groeistoornis of verworven afwijking van het tand-kaak-mondstelsel hebt.
 • Een niet-tandheelkundige lichamelijke of geestelijke aandoening hebt.
 • Een medische behandeling moet ondergaan, waarvan het resultaat medeafhankelijk is van tandheelkundige zorg. 

Extra uitleg geneesmiddelen en medicijnen

Om deze geneesmiddelen vergoed te krijgen, heeft u een aanvullende verzekering nodig. Voor veel geneesmiddelen betaalt u wel een eigen bijdrage. Als u kunt kiezen uit verschillende medicijnen met dezelfde werkzame stoffen, krijg je meestal alleen de goedkoopste vergoed. Wanneer je voor duurdere medicijnen kiest, moet je het verschil zelf betalen.

Vergoeding van geregistreerde geneesmiddelen

Zorgverzekeraars vergoeden alleen geregistreerde medicijnen uit het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). Op de website medicijnkosten.nl kunt u opzoeken of een medicijn in het GVS is opgenomen.

Vergoeding niet-geregistreerde geneesmiddelen

Zorgverzekeraars vergoeden doorgaans geen medicijnen die niet staan geregistreerd. Alleen in bijzondere omstandigheden is vergoeding toch mogelijk:

 • Voor uw ziekte is in Nederland geen behandeling meer mogelijk. Het niet-geregistreerde medicijn is de enige uitweg.
 • Uw ziekte is zeldzaam en komt in Nederland maar bij 1 op de 150.000 inwoners voor.
 • Er is geen ander gelijkwaardig medicijn voor u dat wel is geregistreerd.

Vergoeden van duurder medicijn

De meeste zorgverzekeraars vergoeden alleen de goedkoopste variant van medicijnen met dezelfde werkzame stof. Een zorgverzekeraar bepaalt welke variant hij vergoedt. Soms kan de zorgverzekeraar ervoor kiezen toch de duurdere variant van een medicijn te vergoeden. Bijvoorbeeld als een arts u een duurder medicijn voorschrijft omdat u allergisch bent voor de goedkopere variant. De arts kan in dat geval "medische noodzaak" op het recept zetten. De duurdere variant moet wel zijn opgenomen in het basispakket van uw zorgverzekering.

*Deze pagina is samengesteld door Vereniging de Vastelastenbond. U kunt geen rechten ontlenen aan de informatie op deze pagina. U dient ten alle tijden de polisvoorwaarden van uw zorgverzekeraar te bekijken voor een volledig en correct overzicht van de vergoedingen.