Dirk Jan Wolfert

“Wij helpen je graag met je vaste lasten”

Het goed regelen van je vaste lasten levert geld én gemoedsrust op. Toch controleren weinig mensen jaarlijks alle contracten en polissen. Het is moeilijk en het ontbreekt je vaak aan tijd en motivatie. Dat is zonde!

Dirk-Jan Wolfert | Algemeen directeur Vastelastenbond

Lees meer over ons

Bespaar op al je
vaste lasten

Bespaar € 200,- op je Energierekening

Met de Vastelastenbond bespaar je op alle vaste lasten 

Gemiddelde besparing op al je vaste lasten

€1.000,- p.j

Meer informatie

7 tips belastingaangifte en aftrekposten

Vrijdag 13 maart 2015 15:40Margot Boesveld

 

Vóór 1 mei 2015 moet de belastingaangifte over 2014 bij de belastingdienst binnen zijn. Aftrekposten kunnen u geld opleveren, dus het loont de moeite hier goed naar te kijken.

Aftrekposten zoals giften, ziektekosten, scholingsuitgaven en partneralimentatie, verminderen het inkomen, waardoor minder inkomstenbelasting betaald hoeft te worden. Over het algemeen geldt: hoe hoger de belastingschijf waarin het inkomen valt, hoe meer er te profiteren valt van aftrekposten.

"De persoonsgebonden aftrek staat er nog niet bij op de vooraf ingevulde aangifte, dus controleer goed wat de mogelijkheden zijn. "In het algemeen is er een tendens om de aangifte eenvoudiger te maken en het aantal aftrekposten te verminderen. Zo is in 2014 het levensonderhoud van kinderen nog een aftrekpost, maar vanaf 2015 komt die te vervallen. Ook is het verstandig goed te kijken naar de verdeling van de gemeenschappelijke inkomensbestanddelen, als er sprake is van een fiscaal partner, zodat het belastingvoordeel zo hoog mogelijk uitvalt.", zegt belastingdeskundige Robert-Jan de Wit van Meijburg & Co.

Aftrekposten Belasting teruggave

Er zijn verschillende aftrekposten waar u bij het invullen van uw belastingteruggave over 2014 rekening mee kan houden. Vereniging de Vastelastenbond verzamelde de tips en zet deze op een rij. 

1. Reizen met het openbaar vervoer

Mensen die met het openbaar vervoer van en naar hun werk reizen en dit zelf betalen, hebben onder bepaalde voorwaarden recht op reisaftrek.   "Dit geldt voor mensen die op meer dan tien kilometer van hun werk wonen en minimaal een dag per week of veertig dagen per jaar naar hun werk reizen", licht De Wit toe. "Bovendien hebben zij een ov-verklaring of een reisverklaring van hun werkgever nodig." De reisaftrek bedraagt maximaal 2.036 euro. 

2. Eigen woning

Woningeigenaren kunnen bepaalde kosten voor hun woning aftrekken, zoals de rente over de hypotheek of lening en periodieke betalingen voor erfpacht en opstal. "Er is hierbij in 2014 weinig veranderd ten opzichte van het voorgaande jaar, behalve dat de hypotheekrenteaftrek natuurlijk langzaam afgebouwd wordt", aldus De Wit. "Het percentage was eerst maximaal 52 procent en gaat nu in de hoogste belastingschijf met een half procent per jaar omlaag. In 2014 was het 51,5 procent."

Als u in 2014 een woning hebt gekocht, zijn ook bepaalde kosten die daarbij horen en die aftrekbaar zijn. Te denken valt bijvoorbeeld aan de kosten voor een bouwkundig rapport, mits dit nodig is om in aanmerking te komen voor Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Wat er wel en niet aftrekbaar is, kan u terugvinden op de website van Rijskoverheid. Of klik hier voor meer informatie.

3. Zorgkosten

Bepaalde zorgkosten zijn aftrekbaar, als ze niet gedekt zijn door de zorgverzekering en niet onder het verplichte eigen risico vallen. De kosten moeten wel boven een drempelbedrag uitkomen, die bepaald wordt door het drempelinkomen. Als dit niet het geval is, heeft het geen zin om alle kosten in de aangifte op te sommen. Sinds 2014 zijn de uitgaven voor scootmobielen, rolstoelen en woningaanpassingen niet meer fiscaal aftrekbaar. Wanneer u reiskosten maakt in verband met een ziekte, zijn deze ook aftrekbaar. Hiervoor gelden deze regels.

Wel aftrekbaar zijn bijvoorbeeld extra schoonmaak- en boodschappenhulp bij ziekte, extra kosten voor kleding en beddengoed bij ziekte, kosten voor regelmatig ziekenbezoek, een thermometer, vervoerskosten van en naar ziekenhuizen en artsen en dieetkosten. U mag de kosten alleen aftrekken in het jaar waarin u die betaald heeft.

4. Studiekosten of andere scholingsuitgaven

Als u in 2014 een opleiding of studie heeft gevolgd voor uw (toekomstige) beroep, komen sommige studiekosten in aanmerking voor aftrek. Dit geldt voor verplichte en noodzakelijke kosten, zoals lesgeld en boeken. De kosten voor de aanschaf van bijkomende zaken zoals een computer, tablet of printer zijn niet aftrekbaar. Met een studiefinanciering gelden andere regels voor het aftrekken van studiekosten. Kosten die u betaalt voor de studie van uw kind, zijn niet aftrekbaar.

Om het bedrag te bepalen, moeten de studiekosten en andere scholingsuitgaven bij elkaar worden opgeteld. Daar gaat een eventuele vergoeding, bijvoorbeeld van de werkgever, weer vanaf. Tot slot trekt u hiervan de drempel af, deze is 250 euro vanaf 2013.

5. Alimentatie

Als u alimentatie betaalt, kunt u dit aftrekken. "Hierbij is een onderscheid tussen kinderalimentatie en partneralimentatie gemaakt", licht De Wit toe. Partneralimentatie geldt wel als aftrekpost, kinderalimentatie niet. "Maar dit laatste kan dan wellicht weer onder uitgaven voor levensonderhoud van kinderen vallen, wat in 2014 dus voor het laatst een aftrekpost is." Mensen die partneralimentatie ontvangen, moeten dit in hun aangifte opgeven als inkomen. De ontvangen kinderalimentatie is niet belast.

6. Giften

Schenkingen zijn onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar. De fiscus maakt onderscheid tussen periodieke giften en gewone giften. Een gewone gift mag u aftrekken als die bedoeld is voor een algemeen nut beogende instelling (ANBI) of een steunstichting sociaal belang behartigende instelling (SBBI). "Het drempelbedrag ligt hier op 1 procent van het inkomen", licht De Wit toe. "Bovendien is de eerste 60 euro niet aftrekbaar. De maximale aftrek bedraagt 10 procent van het inkomen." Een periodieke gift is aftrekbaar als die bestemd is voor een ANBI of een vereniging die geen ANBI is, maar wel aan bepaalde criteria voldoet. Hiervoor geldt geen drempelbedrag of maximering.

7. OAW en ouderenkorting

AOW'ers met vermogen en een fiscaal partner moeten goed opletten of de ouderenkorting wel optimaal benut wordt. Zij lopen namelijk het risico dat zij anders veel teveel belasting betalen. AOW'ers hebben recht op een ouderenkorting, afhankelijk van de hoogte van het eigen verzamelinkomen. U kunt in de online aangifte onder 'Overzicht belasting en premies > Inkomstenbelasting [naam]' zien hoe hoog jouw verzamelinkomen is. Als u vervolgens klikt op 'Heffingskortingen' (in de blauwe balk) kan u  zien hoeveel ouderenkorting u gebruikt. Onder 'Verdelen' kunt u schuiven met aftrekposten en vermogen. 

Aftrekpost vergeten?

Heeft u uw aangifte al ingezonden en ontdekt u nu pas,  dat u een fout hebt gemaakt of een aftrekpost bent vergeten? Dat is geen ramp. U kunt uw aangifte over 2014 eenvoudig corrigeren door opnieuw aangifte te doen. In de online aangifte via Mijn Belastingdienst kan dat door opnieuw in te loggen en vervolgens te kiezen voor 'Inkomstenbelasting > jaar > Ik wil: mijn aangifte wijzigen'. De laatst ingediende aangifte telt. 

 

Bronnen: 

Nu.nl 

ANP

Kassa.nl

Deel dit artikel
Team Vastelastenbond

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrieven. Zo ben je altijd op de hoogte van wat er gebeurt in de vaste lasten wereld. En we geven de beste tips om zelf te besparen op jouw vaste lasten.

Reacties

Er zijn nog geen reacties geplaatst. Jij kan de eerste zijn!

Plaats een reactie

Lees meer over