Dirk Jan Wolfert

“Wij helpen je graag met je vaste lasten”

Het goed regelen van je vaste lasten levert geld én gemoedsrust op. Toch controleren weinig mensen jaarlijks alle contracten en polissen. Het is moeilijk en het ontbreekt je vaak aan tijd en motivatie. Dat is zonde!

Dirk-Jan Wolfert | Algemeen directeur Vastelastenbond

Lees meer over ons

Bespaar op al je
vaste lasten

Bespaar € 200,- op je Energierekening

Met de Vastelastenbond bespaar je op alle vaste lasten 

Gemiddelde besparing op al je vaste lasten

€1.000,- p.j

Meer informatie

Beeld Nederlanders over kernenergie nog altijd negatief, kennis is beperkt

Maandag 02 oktober 2006 10:44Margot Boesveld

 

Het ongeval in Tsjernobyl is ook nu nog bepalend voor de beeldvorming over kernenergie in Nederland. De associaties zijn negatief en kennis over nucleaire energie en kerncentrales is beperkt. Wel hebben Nederlanders er vertrouwen in dat de technische veiligheid en de controle daarop goed geregeld zijn.Dat blijkt uit een onderzoek van bureau PQR onder verschillende groepen burgers, in opdracht van het ministerie van Vrom. De burgers zijn, naast deskundigen, adviseurs en ambtenaren, geraadpleegd om te komen tot voorwaarden voor een nieuwe kerncentrale in Nederland. Er zijn zes groepsdiscussies gehouden. Ook is een telefonische enquête onder duizend burgers afgenomen. Staatssecretaris Van Geel van Vrom beschrijft de resultaten in zijn kamerbrief over een nieuwe kerncentrale.Volgens Van Geel zorgt het leveren van feitelijke informatie ervoor dat mensen genuanceerder en vaak positiever tegen kerncentrales aan gaan kijken. De randvoorwaarden die burgers aandragen voor nieuwe kerncentrales zijn vooral maatschappelijk en niet technisch-inhoudelijk, stelt hij. "Burgers tonen zich bezorgd over de effecten van kerncentrales voor mens en milieu. Vanuit deze zorg wijzen zij op verschillende veiligheidsaspecten."Belangrijke aspecten van randvoorwaarden zijn volgens burgers (in volgorde van prioriteit): eigendom en exploitatie van kerncentrales, radioactief afval, externe risico's en interne risico's. Bij 'gewone' centrales accepteren zij privaat eigendom, maar ze vinden kerncentrales te risicovol om geheel aan de markt over te laten. Dat heeft te maken met de commerciële belangen van marktpartijen, waardoor deze mogelijk bezuinigen op veiligheid.In elk geval moeten er volgens een grote meerderheid van de burgers (80%)strenge procedures zijn, net als voorschriften en controles door de overheid. Een ruime meerderheid wil dat afval veilig kan worden opgeborgen vóórdat een nieuwe kerncentrale mag worden gebouwd. Ten aanzien van de berging van radioactief afval scoort de optie 'ondergrondse berging met terugneembaarheid' het hoogst.Over de mogelijke oorzaken van een ongeluk is weinig kennis, volgens Van Geel. De kans op ongelukken met kerncentrales wordt ongeveer even groot geschat voor menselijke fouten, technische fouten, een terroristische aanslag of een ongeluk met bovengrondse opslag van radioactief afval. Nederlanders schatten de kans dat zo'n ongeval plaatsvindt, in als reëel en niet-verwaarloosbaar. Ze denken dat terroristen zich minder richten op de centrale zelf en meer op opslagplaatsen om materiaal voor een 'vuile bom' te verkrijgen. Daarom vinden zij dat de beveiliging van opslagplaatsen even zwaar moet zijn als die van een centrale.Verder vinden de respondenten het erg belangrijk dat er meer wordt geïnvesteerd in onderzoek naar zowel oplossingen ten aanzien van radioactief afval als naar de ontwikkeling van alternatieve duurzame energiebronnen. Tenslotte willen ze transparantie en toegankelijke informatie. De noodzaak van de mogelijke bouw van een kerncentrale moet goed worden uitgelegd, inclusief het duidelijk aangeven van voor- en nadelen.Van Geel concludeert dat het "van groot belang dat er voldoende draagvlak in de maatschappij is" voor het besluit tot uitbreiding van kernenergie in Nederland. "Dit draagvlak zal gecreëerd moeten worden door gerichte voorlichting en, waar mogelijk, betrokkenheid van de burgers." Er moet onafhankelijke, doelgerichte, transparante en toegankelijke informatie komen. Onderzoek naar oplossingen voor radioactief afval en naar de ontwikkeling van duurzame energiebronnen moet worden voortgezet.

Bron: Energeia

Deel dit artikel
Team Vastelastenbond

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrieven. Zo ben je altijd op de hoogte van wat er gebeurt in de vaste lasten wereld. En we geven de beste tips om zelf te besparen op jouw vaste lasten.

Reacties

Er zijn nog geen reacties geplaatst. Jij kan de eerste zijn!

Plaats een reactie

Lees meer over