Dirk Jan Wolfert

“Wij helpen je graag met je vaste lasten”

Het goed regelen van je vaste lasten levert geld én gemoedsrust op. Toch controleren weinig mensen jaarlijks alle contracten en polissen. Het is moeilijk en het ontbreekt je vaak aan tijd en motivatie. Dat is zonde!

Dirk-Jan Wolfert | Algemeen directeur Vastelastenbond

Lees meer over ons

Bespaar op al je
vaste lasten

Bespaar € 200,- op je Energierekening

Met de Vastelastenbond bespaar je op alle vaste lasten 

Gemiddelde besparing op al je vaste lasten

€1.000,- p.j

Meer informatie

De nieuwe Mep heet SDE en omvat ook stimulering groen gas

Vrijdag 13 juli 2007 14:21Margot Boesveld

 

De opvolger van de Mep-susbsidieregelig is vrijdag besproken in het kabinet. De regeling bevat alleen nog de contouren. Het bedrag dat jaarlijks beschikbaar is voor de stimulering voor duurzaam opgewekte energie zal vanaf 2008 oplopen naar EUR 158 mln in 2011. Voor het eerst zal ook groen gas gestimuleerd worden.Veel is al bekend over de nieuwe regeling, die Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE) gaat heten. De regeling dekt net als de in augustus vorig jaar afgeschafte Mep, de zogenaamde onrendabele kosten van duurzame energieprojecten: dus het verschil tussen de kosten van conventionele stroom en die van duurzame stroom. Maar de hoogte van de subsidie is nu afhankelijk van de prijs van stroom, ook gedurende de looptijd van het project. Dit was anders in de Mep-regeling, waar het subsidiebedrag ieder jaar voor projecten die in dat jaar van start gingen, werd vastgepind. Dit maakte dat de initiatiefnemers in tijden van stijgende prijzen dikke winsten maakten. Ook andere factoren kunnen reden zijn om het subsidiebedrag tussentijds te wijzigen.Een ander verschil is dat voor elke categorie duurzaam opgewekte stroom een bepaald budget beschikbaar zal zijn. Overigens zou er ook in de Mep vanaf 2007 een plafond kunnen worden gehanteerd; deze mogelijkheid was door voormalig minister Brinkhorst ingebouwd in de oude Mep, nog voordat Wijn in juli het stokje overnam. De categorieën zijn nog niet precies gedefinieerd; globaal gaat het om hernieuwbaar gas, hernieuwbare elektriciteit en WKK. Onder hernieuwbare elektriciteit vallen windenergie op zee, windenergie op land, biomassa en zonne-energie. Er wordt weer "meerjarige zekerheid" geboden waarbij het aantal jaren per categorie kan verschillen. De technische levensduur zal daarbij een grote rol spelen.Gedurende de subsidieverlening aan biomassaprojecten kan de minister een rapportage over de duurzaamheid van de biomassa verlangen. Ze kan op twee manieren bepalen of een project in aanmerking komt voor subsidie: op volgorde van binnenkomst van de aanvraag of volgens een bepaalde rangschikking. Een tender ligt ten grondslag aan die rangschikking. Gekozen zal worden voor projecten met een lage onrendabele top en voor projecten met een "goed lange-termijnperspectief". Na behandeling in de ministerraad wordt de regeling naar de Raad van State gestuurd. Begin volgend jaar moet de regeling in werking treden.Copyright©, Energeia, 2007

Deel dit artikel
Team Vastelastenbond

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrieven. Zo ben je altijd op de hoogte van wat er gebeurt in de vaste lasten wereld. En we geven de beste tips om zelf te besparen op jouw vaste lasten.

Reacties

Er zijn nog geen reacties geplaatst. Jij kan de eerste zijn!

Plaats een reactie

Lees meer over