Essent ZekerDalen: een voordelig energiecontract of juist niet?
Dinsdag 29 april 2014 09:40:04
Energieleverancier Essent moedigt nieuwe en bestaande klanten aan om te kiezen voor Zeker Dalen. Via spotjes op tv en een internetcampagne worden energiecontracten aangeboden met tarieven die ‘gegarandeerd ieder jaar dalen’.
De Vastelastenbond ontvangt de laatste tijd vragen vanuit de achterban over dit contract. Is het ’n voordelig energiecontract? Zitten er addertjes onder het gras? Tijd voor een onderzoekje!

Alleen elektriciteit daalt gedurende contracttermijn

Eén blik op de voorwaarden van ZekerDalen, en ons wordt vrij snel duidelijk: dit is een typisch geval van ‘te mooi om waar te zijn’.  Wat blijkt namelijk: alléén het stroomtarief daalt jaarlijks, maar het gastarief staat vast. Gas beslaat voor de meeste huishoudens twee derde van de totale energierekening. 
Daarnaast daalt het stroomtarief niet elk jaar, maar slechts gedurende de 3 of 5 jaar dat uw contract duurt. Zodra uw contracttermijn is verlopen, stijgt uw tarief weer met de markt mee. De claim ‘een stroomtarief dat ieder jaar daalt’ is ons inziens dus misleidend richting consumenten. Er zou de toevoeging 'zo lang uw vaste contract loopt' bij moeten worden geplaatst.

Onderzoek op basis van tarieven maal verbruik

We vergelijken vervolgens de tarieven van Essent ZekerDalen 3 & 5 jaar met de 3- & 5-jaars energietarieven die De Vastelastenbond aanbiedt in samenwerking met Energiedirect. We berekenen wat de tarieven betekenen bij een gemiddeld Nederlands verbruik, 3500 kWh stroom en 1800 m³ gas.

Onderzoeksresultaten

Uit de berekening* blijkt dat een huishouden bij het 3-jaars ZekerDalen contract over 3 jaar tijd €0,50 voordeliger uit is dan bij de Vastelastenbond. Deze besparing is dus nihil. Hierbij moet worden opgemerkt dat als het gasverbruik hoger zou zijn (door bv. een strenge winter) het Vastelastenbond contract een stuk voordeliger zou zijn.
Als we vervolgens de tarieven voor 5 jaar ZekerDalen doorberekenen** en vergelijken met de Vastelastenbond/Energiedirect 5 jaar vast tarieven, blijkt dat een huishouden bij Essent ZekerDalen 85 euro duurder uit is dan bij een 5-jaars Vastelastenbond contract. 
Bekijk hier de onderzoeksresultaten

Conclusie

Met het lage stroomtarief en de belofte dat het tarief elk jaar daalt, lijkt ZekerDalen een aantrekkelijk aanbod. Bij een kritische blik blijkt echter dat de besparing bij 3 jaar nihil is, en dat de consument bij 5 jaar zelfs een stuk duurder uit is.
De ZekerDalen aanbieding is dus een duurdere optie dan contracten met lagere vaste tarieven. Kies dus als consument liever voor constant lage tarieven, dan voor een hoger tarief dat ‘gegarandeerd ieder jaar daalt’!
Share thisShare this

Rick Boekee reageerde op Zondag 04 mei 2014 08:51:49

Binnenkort eindigt mijn 5 jarig contract via de Vastelastenbond. Al diverse keren bleek ik met vergelijkingen van buren/vrienden/familie flink goedkoper uit te zijn geweest dan hun.