Dirk Jan Wolfert

“Wij helpen je graag met je vaste lasten”

Het goed regelen van je vaste lasten levert geld én gemoedsrust op. Toch controleren weinig mensen jaarlijks alle contracten en polissen. Het is moeilijk en het ontbreekt je vaak aan tijd en motivatie. Dat is zonde!

Dirk-Jan Wolfert | Algemeen directeur Vastelastenbond

Lees meer over ons

Bespaar op al je
vaste lasten

Bespaar € 200,- op je Energierekening

Met de Vastelastenbond bespaar je op alle vaste lasten 

Gemiddelde besparing op al je vaste lasten

€1.000,- p.j

Meer informatie

Gasboringen in Groningen, hoe zit dat?

Donderdag 26 februari 2015 10:42Margot Boesveld

 

Het is meerdere keren in het nieuws geweest. De gasboringen in Groningen en de grote gevolgen voor de bewoners. De Vastelastenbond voorziet u van informatie over de gasboringen. Hoe is dit ontstaan, wat heeft het voor een invloed op de gasprijs en hoe ziet de nabije toekomst er uit.

Laatste nieuws, februari 2015

Inmiddels heeft het kabinet besloten in 2015 minder gas te winnen uit de Groningse velden. De bewoners dreigen met een rechtszaak en er is een kritisch rapport uitgelekt. Omdat de gasboringen in Groningen afnemen ligt er nu een plan klaar om voor de kust van de Waddeneilanden, met name bij Terschelling, ligt ook nog een grote gasbel waar men graag wilt beginnen met boringen. De bewoners van Terschelling zijn een grote petitie begonnen tegen de gasboringen op of rond Terschelling. ‘GasTvrij Terschelling.’

Ondanks de vermindering van boringen, blijft de Groningse grond beven. Op 25 februari 2015 is er nog een aardbeving met de kracht van 2,3 op de schaal van Richter gemeten bij Appingedam. In februari waren er in totaal twaalf aardbevingen.

Geschiedenis

In 1959 werd het ‘gasveld’ ontdekt en in 1963 is men begonnen met het pompen van dit gas. Het ‘gasveld’ is 900km2 groot. Dat is ongeveer 1/3 van de provincie Groningen. In totaal zat er in deze gasbel ca. 2.800 miljard m3. Anno 2015 is er nog 727miljard m3 over.  De gaskraan blijft tot 2055 open blijft staan, verwacht De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM). Echter zal de productie vanaf 2020 verder worden teruggeschroefd, omdat er steeds minder gas te halen is.

Geld verdienen en de gevolgen

Hoeveel geld heeft dit de Nederlandse overheid opgeleverd? Er wordt geschat dat –sinds er is begonnen met de gaswinning – de Nederlandse staat ca. € 265 miljard euro heeft verdiend. 

De gasbel bevindt zich op ongeveer op 3 kilometer diepte in zandgesteente onder de grond. Hierdoor daalt de druk onder de bodem en kunnen er verschuivingen/ bodemdalingen ontstaan. Hierdoor kunnen er ook aardbevingen voorkomen. Met die aardbevingen hebben de bewoners in Groningen het helemaal gehad. De schokken zorgen voorscheuren in muren van huizen, maar leiden ook tot stress en slapeloze nachten en financiële schade, zeggen de Groningers. Henk Kamp, verantwoordelijk minister van Economische Zaken is door de bewoners en de provincie Groningen opgeroepen de gaswinning in 2015 drastisch terug te schroeven naar 30 miljard m3 in plaats van 42,5 miljard m3.

Het antwoord van Minister Kamp voldoet niet, aldus bewoners

Op advies van de toezichthouder het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft Kamp besloten dat de NAM dit jaar maximaal 39,4 miljard kuub gas mag winnen. Dat is 3,1 miljard m3 minder dan gepland, waardoor de staatskas dit jaar 700 miljoen euro en in volged jaar 130 miljoen misloopt. In februari maakte Kamp bekend dat de winning in de eerste helft van 2015 niet boven de 16,5 miljard m3 zal uitkomen. Halverwege het jaar zal bekeken worden of de 39,4 miljard kuub nog gehaald kan worden, de verwachting is echter dat de winning voor 2015 naar beneden zal worden bijgesteld.

Afname bevingen door verminderen gaswinning

Het kabinet schroefde vorig jaar de gaswinning in het plaatsje Loppersum overigens al terug. Volgens SodM heeft dat ervoor gezorgd dat de bevingen in het gebied zijn verminderd. In gebieden waar de winning ter compensatie is opgevoerd, zou juist weer sprake zijn van een toegenomen seismiciteit. (seismiciteit  is de maat voor de veelvuldigheid en hevigheid waarmee op een bepaalde plaats aardbevingen voorkomen). Kamp erkent dat de vermindering van de gaswinning leidt tot minder bevingen, maar hij stelt dat het verder openzetten van de gaskraan niet zorgt voor grotere veiligheidsrisico's, schreef hij in antwoord op vragen van de Tweede Kamer. De gasproductie verder terugdringen is volgens Kamp echter niet mogelijk. "Het moet wel verantwoord, want mensen moeten hun huizen kunnen verwarmen en kunnen koken", aldus Kamp, die ook rekening moet houden met de Nederlandse exportverplichtingen van het gas. De Tweede Kamer heeft uitgesproken dat de winning moet worden terug geschroefd naar het laagst niveau voor leveringszekerheid. Vermoedelijk daalt de winning daardoor in 2015 naar 35 miljard kuub.

OVV-rapport

In februari publiceerde de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) een vernietigend rapport over de veiligheidssitautie van de Groningers. Het rapport geeft aan dat de veiligheid van Groningers is genegeerd. Het zogenoemde gasgebouw (bestaande uit onder andere het ministerie van Economische Zaken; Staatstoezicht op de Mijnen; de NAM; Gasterra; Shell en ExxonMobile) dat verantwoordelijk is voor de besluitvorming rond de gaswinning, is blind geweest voor de veiligheid van de Groningers en hebben alleen oog gehad voor de opbrengsten. "In de besluitvorming stond het belang van winning op de eerste plaats: een maximale opbrengst, optimaal gebruik van de Nederlandse bodemschatten en continuïteit in de gasvoorziening", schrijft de Onderzoeksraad. De schade als gevolg van aardbevingen zagen zij decennialang als een "vergoedbaar risico".

Schade beoordeling huizen

Voorheen was het de NAM die de schade aan de huizen taxeerde en vergoedde. Dat zorgde voor een onwenselijke situatie, aangezien de NAM tegelijkertijd ook verantwoordelijk is voor de gaswinning. Gedupeerden en de NAM konden soms maanden steggelen over de taxatie van de schade. Minister Kamp heeft daarom de onafhankelijke Technische Commissie Bodembeweging verantwoordelijk gesteld voor de versnelling van de afhandeling van de schadeclaims. Er komt ook extra geld beschikbaar om de huizen aardbevingsbestendig te maken.

Verdeling in de tweede kamer

Een groot deel van de Kamer wil dat minister Kamp nu al duidelijk maakt dat de winning in 2015 niet boven de 35 miljard kuub zal uitkomen. De PvdA dwong af dat de winning wordt teruggeschroefd naar het laagste niveau voor leveringszekerheid. Hoe hoog dit is zal halverwege 2015 worden bepaald, naar aanleiding van extra onderzoek.

Gevolgen voor de gasprijs

Welke invloed hebben deze ontwikkelingen op de gasprijs voor consumenten? Vastelastenbond legt uit. De beslissing van de Nederlandse overheid om minder gas te produceren heeft geleid tot een sterke stijging van de inkoopprijzen. Wanneer er minder gas gewonnen wordt ontstaat er ‘schaarste’ op de Nederlandse markt. Het wordt voor een leverancier duurder om gas in te kopen. De consument zal uiteindelijk dan ook meer gaan betalen voor de gasprijs. Het is nu een gunstig moment om uw tarieven voor langere tijd vaste te zetten, aangezien de verwachting is dat de prijzen gaan stijgen.

 

 

Deel dit artikel
Team Vastelastenbond

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrieven. Zo ben je altijd op de hoogte van wat er gebeurt in de vaste lasten wereld. En we geven de beste tips om zelf te besparen op jouw vaste lasten.

Reacties

Er zijn nog geen reacties geplaatst. Jij kan de eerste zijn!

Plaats een reactie

Lees meer over