Dirk Jan Wolfert

“Wij helpen je graag met je vaste lasten”

Het goed regelen van je vaste lasten levert geld én gemoedsrust op. Toch controleren weinig mensen jaarlijks alle contracten en polissen. Het is moeilijk en het ontbreekt je vaak aan tijd en motivatie. Dat is zonde!

Dirk-Jan Wolfert | Algemeen directeur Vastelastenbond

Lees meer over ons

Bespaar op al je
vaste lasten

Bespaar € 200,- op je Energierekening

Met de Vastelastenbond bespaar je op alle vaste lasten 

Gemiddelde besparing op al je vaste lasten

€1.000,- p.j

Meer informatie

Gedragscode voor energiebedrijven is af: colporteur in keurslijf

Dinsdag 27 juni 2006 10:39Margot Boesveld

 

Vanaf 1 september wordt de gedragscode voor energieleveranciers, die Energiened en de DTE vanmiddag hebben gepresenteerd, van kracht. In de gedragscode staan regels waaraan energieleveranciers zich moeten houden in hun contacten met klanten.De gedragscode is opgesteld door Energiened, de federatie van energiebedrijven, op aandringen van de DTE. De toezichthouder vond een code vorig jaar nodig na verschillende meldingen van misstanden in de werving van klanten. Het stuk bevat richtlijnen voor werving (zowel telefonisch en per internet als voor colportage), leverancierswissels en het beëindigen van contracten.Zo is in de code vastgelegd dat leveranciers "volstrekt objectieve informatie over de vrije energiemarkt" verstrekken. Ze mogen zich niet negatief uitlaten over de spelers, hun rollen en de wetgeving. Informatie over concurrenten wordt "terughoudend" verschaft als consumenten daarom vragen. Liever verwijst een verkoper voor het antwoord door naar die concurrent zelf.In de gedragscode is exact vastgelegd welke stappen een leverancier moet doorlopen voordat hij de consument een contract ter ondertekening aanbiedt. Eerst moet de consument zich ervan bewust zijn dat hij een leveringsovereenkomst aangaat, tegen welke tarieven (in- of exclusief BTW), wat hij naast dat tarief nog moet betalen (belasting, aansluit- en transporttarief), wat de duur is van de overeenkomst en opzegtermijn, dat hij het recht heeft om binnen zeven werkdagen af te zien van een overeenkomst en wat alle mogelijke betaalwijzen zijn.Bovendien is colportage (aan de deur proberen klanten te winnen) gebonden aan de regels van de colportagewet, plus een aantal aanvullende bepalingen. Zo moet de verkoper aan zijn kleding en identificatiebewijs duidelijk herkenbaar zijn als vertegenwoordiger van het energiebedrijf waarvoor hij colporteert. Als een consument aangeeft dat hij niet of niet meer is geïnteresseerd in het gesprek, wordt dat onmiddellijk beëindigd. En colportage mag van de gedragscode alleen op werkdagen van negen tot negen en zaterdagen van tien tot vier uur. Voor werving via bijvoorbeeld telemarketing of direct mail, verplicht de ondertekenaar van de gedragscode zich te houden aan de bepalingen van de Reclame Code Commissie.Als een leverancier constateert dat de opzegging van het bestaande leveringscontract voor zijn nieuwe klant financiële gevolgen kan hebben, maakt hij de consument daarop attent, zo schrijft de gedragscode voor. "Bestaande en nieuwe leverancier dragen bij aan het voorkomen van situaties waarin een consument onbewust twee of meer leveringsovereenkomsten tegelijk heeft." Een klant die een klacht heeft over zijn leverancier, moet zich eerst tot dit bedrijf wenden. Als dat te laat reageert of een onbevredigend antwoord geeft, kan de klager naar de Geschillencommissie Energie en Water, de Reclame Code Commissie of de 'gewone' rechter stappen, al naar gelang het onderwerp van zijn klacht. Een energiebedrijf dat de gedragscode ondertekent, verplicht zich mee te werken aan de uitspraken van de Geschillencommissie en de Reclame Code Commissie.Energieleveranciers krijgen tot 1 september de tijd om de gedragscode te ondertekenen. Daarna wordt het stuk van kracht en worden de namen van alle deelnemende bedrijven door Energiened en DTE gepubliceerd. De deelnemende bedrijven zelf worden verondersteld minimaal melding te maken op hun internetsite van het feit dat zij de gedragscode hebben ondertekend.Alle grote energiebedrijven zijn van plan om de code te ondertekenen. Ook de Nederlandse Energie Maatschappij, die eind vorig jaar negatief in het nieuws kwam na klachten over zijn verkopers, wil zich aansluiten, stelt directeur Harald Swinkels. De gedragscode wordt over een jaar geëvalueerd, zo laat Energiened weten.

Copyright©, Energeia, 2006

Deel dit artikel
Team Vastelastenbond

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrieven. Zo ben je altijd op de hoogte van wat er gebeurt in de vaste lasten wereld. En we geven de beste tips om zelf te besparen op jouw vaste lasten.

Reacties

Er zijn nog geen reacties geplaatst. Jij kan de eerste zijn!

Plaats een reactie

Lees meer over