Dirk Jan Wolfert

“Wij helpen je graag met je vaste lasten”

Het goed regelen van je vaste lasten levert geld én gemoedsrust op. Toch controleren weinig mensen jaarlijks alle contracten en polissen. Het is moeilijk en het ontbreekt je vaak aan tijd en motivatie. Dat is zonde!

Dirk-Jan Wolfert | Algemeen directeur Vastelastenbond

Lees meer over ons

Bespaar op al je
vaste lasten

Bespaar € 200,- op je Energierekening

Met de Vastelastenbond bespaar je op alle vaste lasten 

Gemiddelde besparing op al je vaste lasten

€1.000,- p.j

Meer informatie

Kleine verhoging zorgkosten 2016

Dinsdag 15 september 2015 21:27Margot Boesveld

 

Op dinsdag 15 september jl. werden de nieuwe plannen van het kabinet gepresenteerd. Op prinsjesdag werd - naast de koopkracht en de inkomensveranderingen - ook duidelijk wat er gaat veranderen aan de zorgverzekering in 2016.  Vereniging de Vastelastenbond zet de belangrijkste informatie voor u op een rij. 

1. Stijging eigen risico naar € 385,-

Ondanks de plannen om het eigen risico inkomens onafhankelijk te maken, blijft ook in 2015 het eigen risico voor iederen gelijk, maar deze stijgt wel naar €385,00. Was het eigen risico in 2008 € 150,- , zo stijgt in 2016 het eigen risico naar € 385,- . Dat betekent dat sinds de invoering het eigen risico met 156% is gestegen. Dat komt onder andere omdat de zorgkosten zijn gestegen. Uit onderzoek blijkt dat meer mensen vrijwillig kiezen voor een hoger eigen risico. In 2008 koos 5% voor een berhoogd eigen risico. In 2014 lag dat percentage op 10%. Het is altijd verstandig om goede afweging te maken voor het verhogen van een eigen risico.

Waarom betalen we eigen risico? 

Sinds 2000 zijn de zorgkosten in Nederland gestegen. Hier zijn verschillende redenen voor. Het uitgangspunt van de Nederlandse overheid is dat zorg voor iedere inwoner bereikbaar moet zijn. Iedere verzekerde heeft recht op dezelfde basiszorg. Er zijn verschillende redenen waarom we allemaal een eigen risico moeten betalen. 

Ten eerste zorg kost geld: De overheid wil voorkomen dat men voor elk probleem(pje) direct naar een specialist gaan. Als het eerste gedeelte uit eigen portemonnee betaald moet worden, denken de meeste mensen beter na of de zorg werkelijk nodig is. Een tweede reden is dat er minder onnodige administratieve kosten gemaakt omdat er minder declaraties worden ingediend en een laatste reden is dat het de verzekering enorm veel kosten scheelt, in tijden van bezuinigingen is dit ook een belangrijk argument. 

Het eigen risico wordt pas ingezet als u gebruik maakt van zorg. Voor sommige zorg hoeft u geen gebruik te maken van je eigen risico. 

Eigen risico verhogen: wel of niet?

Voor komend jaar (2016) betekent dat u tot een bedrag van € 385,- zelf aan zorg moet betalen. Het verhogen van uw eigen risico kan een premieverlaging beteken. Maar is het verstandig om vrijwillig te kiezen voor een verhoogd eigen risico? Lees hier meer over het verschil tussen verplicht en vrijwillig eigen risico en hoe u een overweging kunt maken om dit wel of niet te verhogen. 

2. Verhoging basisverzekering van ca. € 84,- per jaar

De verwachting is dat de hoogte van de premie van uw basisverzekering stijgt. Naar verwachting zullen de maandelijkse kosten met zeven euro stijgen. Dat resulteert in €84,- op jaarbasis. Het stelsel blijft in 2016 hetzelfde. U kunt kiezen voor een restitutie polis en een naturapolis. Mensen met een laag inkomen kunnen zorgtoeslag krijgen als tegemoetkoming in de premie en het verplicht eigen risico. Hoe lager het inkomen, hoe hoger de zorgtoeslag. De zorgtoeslag stijgt maximaal €6,- per maand. 

3. Uitbreiding basispakket

De inhoud van het basispakket blijft nagenoeg gelijk. Minister Schippers (VWS) haalt in 2016 geen behandelingen uit het basispakket. Wel wordt de basisverzekering uitgebreid met enkele behandelingen. er zijn een aantal behandeling toegelaten en andere behandelingen zijn voorwaardelijk toegelaten. Dat betekent dat deze zorg nog niet aan de eisen voldoet, maar voorwaardelijk worden toegelaten om de effectiviteit te kunnen testen.

 • De sportarts valt komend jaar onder de basisverzekering. Een verwijzing van de huisarts is dan nog wel steeds nodig.
 • Prenatale chirurgie: Het opereren van foetussen met een open ruggetje - nu enkel nog in Leuven - zal vergoed worden.
 • Prenatale screening: In Nederland geldt dat de Niet-Invasieve Prenatale Test (NIPT) alleen uitgevoerd en vergoed wordt na een positieve uitslag op een combinatietest. Vrouwen die in het buitenland op eigen kosten een NIPT uit laten voeren komen momenteel niet in aanmerking voor vergoeding van invasieve vervolgtesten. Het is echter niet wenselijk om vrouwen na een positieve uitslag op de NIPT uit te sluiten van invasief vervolgonderzoek, zoals een vlokkentest of vruchtwaterpunctie. Per 1 januari zal hier een wijziging in komen.
 • Kraamzorg blijft in de basisverzekering.

Voorwaardelijk toegelaten tot de basisverzekering 2016:

 • Een medicijn tegen de auto-immuunziekte SLE.
 • Een behandeling voor patiënten met een uitgezaaid melanoom.

Kandidaten voor voorwaardelijke toelating in 2016:

 • Een behandeling voor onbehandelbare chronische clusterhoofdpijn.
 • Een behandeling voor patiënten met de BRCA1-gen (erfelijke vorm van borstkanker).
 • Een behandeling voor patiënten met maagkanker en uitzaaiingen in het buikvlies en/of buikvocht.

Minister Schippers heeft laten weten de eigen bijdrage voor hoortoestellen voor kinderen tot 18 jaar af te schaffen. Sommige ouders zagen af van aanschaf van een hoortoestel voor hun kind omdat zij de eigen bijdrage van 25% niet konden betalen.

Belangrijke data 2015 voor zorgzekering

 • 15 september 2015: jaarlijks worden op Prinsjesdag veranderingen op het gebied van de zorgverzekering bekendgemaakt. Zowel de gemiddelde hoogte van de zorgpremie, als de hoogte van het eigen risico en de inhoud van het basispakket voor 2016 worden dan bekend gemaakt.
 • 19 november 2015: op deze dag moeten alle zorgverzekeraars de premies voor hun verzekeringen voor het komende jaar bekendgemaakt hebben.
 • 31 december 2015: de uiterste datum voor het opzeggen van uw zorgverzekering.
 • 31 januari 2016: de uiterste datum voor het afsluiten van een nieuwe zorgverzekering, mits u de oude uiterlijk 31 december hebt stopgezet. Uw zorgverzekering gaat dan per 1 januari in met terugwerkende kracht.

 

Deel dit artikel
Team Vastelastenbond

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrieven. Zo ben je altijd op de hoogte van wat er gebeurt in de vaste lasten wereld. En we geven de beste tips om zelf te besparen op jouw vaste lasten.

Reacties

Chantal

Is er ook een up to date versie voor 2019..?

Reactie Vastelastenbond:
Jazeker, hierbij de link:
https://www.vastelastenbond.nl/blog/zorgpremies-stijgen-7-4-zorgpremies-2019-bekend/

Zondag 30 december 2018 18:38

Plaats een reactie

Lees meer over