Dirk Jan Wolfert

“Wij helpen je graag met je vaste lasten”

Het goed regelen van je vaste lasten levert geld én gemoedsrust op. Toch controleren weinig mensen jaarlijks alle contracten en polissen. Het is moeilijk en het ontbreekt je vaak aan tijd en motivatie. Dat is zonde!

Dirk-Jan Wolfert | Algemeen directeur Vastelastenbond

Lees meer over ons

Bespaar op al je
vaste lasten

Bespaar € 200,- op je Energierekening

Met de Vastelastenbond bespaar je op alle vaste lasten 

Gemiddelde besparing op al je vaste lasten

€1.000,- p.j

Meer informatie

Oxxio betaalt consument 300 euro voor stress en moeite

Dinsdag 31 augustus 2010 00:00Margot Boesveld

 

'Waarvoor moet ik u betalen?' Dat is een redelijke vraag waarop je een redelijk antwoord mag verwachten. Krijg je daar geen antwoord op, dan kun je soms de betaling opschorten of een schadevergoeding krijgen.

Van een zogenaamde frequent player als Oxxio mag je als consument verwachten dat het bedrijf zorgvuldig met je belangen omgaat. In de volgende zaak heeft de consument veel moeite moeten doen om van Oxxio de vraag beantwoord te krijgen: 'Waarvoor moet ik u betalen?'. Een redelijke vraag waar uiteraard meteen een helder antwoord op gegeven moet kunnen worden. Als dat niet gebeurt, kan het zijn dat de consument recht heeft de betaling op te schorten. Soms ontstaat er zelfs een aanspraak op schadevergoeding.

Administratie Oxxio deugt niet Oxxio staat met regelmaat voor de rechter, maar maakt daar opvallend veel fouten. Zo had Oxxio in een zaak een geluidsopname laten horen om te bewijzen dat er een overeenkomst met een consument tot stand was gekomen. De geluidsopname bevatte slechts een gedeelte van een langer durend telefoongesprek, zodat niet duidelijk was wat er verder tussen partijen was besproken. Oxxio werd door de rechter daarom in het ongelijk gesteld.

In een andere zaak kreeg Oxxio ongelijk, onder meer omdat onder de gegeven omstandigheden een verplichting tot betaling door de consument niet redelijk was, gelet op de ondeugdelijke administratie bij Oxxio. In de meest recente zaak had Oxxio niet alleen veel fouten gemaakt, maar ook  verkeerde en onduidelijke afrekeningen gestuurd en gedane betalingen niet meegerekend. Desondanks sleepte Oxxio de zogenaamde wanbetaler voor de rechter.

Oxxio levert vals bewijs De consument zou volgens Oxxio een correcte eindafrekening hebben ontvangen. Ze had echter de betaling ervan opgeschort, omdat het haar niet duidelijk was waar de facturen op gebaseerd waren. Vreemd genoeg stond op de eindafrekening die Oxxio bij de rechtbank als bewijs indiende, de datum van de dag vóór de indiening. Oxxio had dus valse bewijzen ingebracht. Maar dat was nog niet alles. De vertragingsrente die Oxxio vorderde, was 18% per maand. De kantonrechter hoefde de betreffende algemene voorwaarde niet eens te lezen, om tot de conclusie te komen dat deze onredelijk bezwarend was en dus afgewezen moest worden.

Oxxio moet schadevergoeding betalen De kantonrechter kon zich goed voorstellen dat de consument in deze zaak er wanhopig van werd. Meerdere keren had zij Oxxio gewezen op foutieve meterstanden. Meerdere keren had zij om uitleg over de afrekening in deze zaak gevraagd en steeds werd actie beloofd. Het enige wat ze ontving waren echter aanmaningsbrieven. Onder die omstandigheden was een schadevergoeding op zijn plaats van 300 euro wegens stress, vergeefse moeite, tijdsbeslag en gebruik van pc en telefoon. Oxxio moest uiteraard ook de proceskosten betalen.

Bron: Rechtbank Groningen, sector kanton, 15 juli 2010, LJN BN3531 (o.a.)/ Jurofoon.

Deel dit artikel
Team Vastelastenbond

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrieven. Zo ben je altijd op de hoogte van wat er gebeurt in de vaste lasten wereld. En we geven de beste tips om zelf te besparen op jouw vaste lasten.

Reacties

Irene

Zo zeg, had ik maar een proces aangespannen. In plaats daarvan heeft het me naast bijna 2 jaar stress en moeite ook nogeens tussen de 100 en 150 euro belkosten gekost!

Vrijdag 13 december 1901 21:05

Plaats een reactie

Lees meer over