Dirk Jan Wolfert

“Wij helpen je graag met je vaste lasten”

Het goed regelen van je vaste lasten levert geld én gemoedsrust op. Toch controleren weinig mensen jaarlijks alle contracten en polissen. Het is moeilijk en het ontbreekt je vaak aan tijd en motivatie. Dat is zonde!

Dirk-Jan Wolfert | Algemeen directeur Vastelastenbond

Lees meer over ons

Bespaar op al je
vaste lasten

Bespaar € 200,- op je Energierekening

Met de Vastelastenbond bespaar je op alle vaste lasten 

Gemiddelde besparing op al je vaste lasten

€1.000,- p.j

Meer informatie

Toetredingseisen voor zorgverzekeraars staan marktgroei in de weg

Donderdag 26 januari 2017 12:35Margot Boesveld

 

De toetredingseisen en de daarme gemoeide hoge Europese kapitaaleisen voor zorgverzekeraars staan een goede marktwerking in de verzekeringsbranche in de weg. Dat concludeert de Autoriteit Consument en Markt (ACM) na onderzoek. Kapitaaleisen worden tegenwoordig door verzekeraars nog steeds gezien als één van de belangrijkste toetredings- en groeidrempels op de zorgverzekeringsmarkt. Dat betekent dat zorgverzekeraars een minimale hoeveelheid geld in kas moeten hebben, zodat verzekerden niet de dupe worden van te grote financiële risico's van zorgverzekeringsmaatschappijen.

Volgens de ACM worden de mogelijkheden om aan de eisen te voldoen door andere regels bemoeilijkt. Doordat maatschappijen geen winst mogen uitkeren is het moeilijker investeerders te vinden die kapitaal verschaffen. De ACM adviseert beter te onderzoeken in hoeverre de kapitaaleisen de concurrentie beperken. Een goede werking van concurrentie is immers ook in het belang van verzekerden, omdat die zorgt voor toegankelijkheid, kwaliteit, doelmatigheid en betaalbaarheid van zorg. 

De ACM heeft onderzocht of kapitaaleisen een onnodig hoge toetredings- en groeidrempel vormen op de zorgverzekeringsmarkt. Daarbij heeft de ACM gekeken naar drie elementen: de rechtvaardiging van kapitaalregulering van zorgverzekeraars, de hoogte van de kapitaaleisen en de mogelijkheden voor zorgverzekeraars om aan de kapitaaleis te voldoen. 

Vergunning aanvragen

Een nieuwe zorgverzekeraar moet een vergunning bij DNB aanvragen om de zorgverzekeringsmarkt te betreden. Het doorlopen van het vergunningsproces vormt - naast de kapitaaleis - een tweede toetredingsdrempel. Het vergunningensysteem bestaat in Nederland om de klanten van financiële ondernemingen te beschermen tegen een faillissement en tegen frauduleus gedrag. Er is volgens de ACM sprake van een onnodig hoge toetredingsdrempel voor nieuwe zorgverzekeraars omdat DNB tot op heden relatief weinig openbare informatie geeft over het vergunningsproces en de eisen waaraan moet worden voldaan. Dit kan leiden tot hogere kosten voor de toetreder en een langere doorlooptijd van de aanvraag. Zonder afbreuk te doen aan de inhoudelijke criteria voor een vergunning, kan deze drempel worden verlaagd door verbetering van de openbare informatie.

Conclusies onderzoek ACM

Zorgverzekeraars worden aan de ene kant geconfronteerd met hoge en mogelijk disproportionele kapitaaleisen, en aan de andere kant met een beperking van de mogelijkheden om aan de eis te voldoen. Deze combinatie vormt een onnodig hoge toetredings- en groeidrempel op de zorgverzekeringsmarkt. 

Voordelen concurrentie volgens ACM

Lage premies en kwalitatieve zorg moeten onderscheid maken

De ACM pleit voor een Effectieve concurrentie betekent dat zorgverzekeraars geprikkeld worden om de zorgkosten van hun klanten te verlagen om zo een scherpe zorgpremie aan te kunnen bieden. Dit vraagt om goede onderhandelingen met zorgaanbieders en, waar mogelijk, inzetten op preventie. Zo draagt meer concurrentie tussen zorgverzekeraars ook bij aan een doelmatige zorgsector. 

Betere zorg voor patiënten Zorgverzekeraars kunnen zich van elkaar onderscheiden door kwalitatief hoogwaardige zorg te vergoeden. Zorgverzekeraars kunnen hun klanten ook adviseren over het beste zorgaanbod. Effectieve concurrentie stimuleert zorgverzekeraars om – naast goedkopere zorg – ook betere zorg in te kopen, voor zover dat door verzekerden wordt herkend en beloond. Het prikkelen van zorgaanbieders tot meer innovatie in het zorgaanbod is daarvoor een belangrijk instrument. Ook noemt de autoriteit productdifferentiatie als voordeel van concurrentie. 

 

 

 

 

Bron: ACM.nl

 

 

Deel dit artikel
Team Vastelastenbond

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrieven. Zo ben je altijd op de hoogte van wat er gebeurt in de vaste lasten wereld. En we geven de beste tips om zelf te besparen op jouw vaste lasten.

Reacties

Er zijn nog geen reacties geplaatst. Jij kan de eerste zijn!

Plaats een reactie

Lees meer over