Veranderingen in het basispakket zorgverzekering 2017
Zaterdag 01 oktober 2016 15:40:53

Elk jaar wordt de samenstelling van het basispakket aangepast. Ook in 2017 verandert er veel. Vereniging de Vastelastenbond zet de belangrijkste informatie voor u op een rij. 

Vraagt u zich af of de basisverzekering bepaalde zorgkosten vergoed? Klik hier voor een overzicht.

Wijzigingen zorgverzekering 2017

•    Plastische chirurgie terug in basispakket
•    NIPT-test voor alle vrouwen
•    Betere informatie op ziekenhuisnota
•    Tijdelijk verblijf in zorginstelling wordt vergoed
•    Kunsttanden: leeftijd verhoogd
•    Etalagebenen (vernauwde bloevaten)
•    Veranderingen zorgverzekeraars

Stijging van de basispremie, eigen risico blijft gelijk

Er wordt voor 2017 een gemiddelde premiestijging van 8,5% verwacht. Dat betekent dat u gemiddeld tussen de € 103,- en € 116,- per maand kwijt bent voor uw basisverzekering. Vanaf 2014 is er elk jaar een flinke stijging van de zorgkosten geweest. Zo bedroeg de premie in 2014 nog € 1089,- op jaarbasis. (in 2015: € 1204,- en in 2016: € 1262,-)  Op 19 november 2016 worden de premies voor bekend gemaakt. De verwachting is dat je jaarlijkse kosten € 1385,- zullen zijn. Het eigen risico blijft gelijk en bedraagt € 385,-. 

Plastische chirurgie

Vanaf 1 januari 2017 zullen enkele noodzakelijke cosmetische behandelingen terugkeren in de basisverzekering. Het gaat met name om medisch noodzakelijke behandelingen zoals ooglidcorrecties, borstcorrecties en besnijdenissen bij mannen. De behandelingen zullen overigens alleen onder bepaalde voorwaarden worden vergoed.

NIPT

De Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT) is vanaf 1 april 2017 beschikbaar voor alle vrouwen in Nederland. De vergoedingen voor de NIPT-test worden in 2017 voor een deel (€ 285,- per behandeling vergoed) gefinancierd door de overheid. Door deze test kan worden vastgesteld of een foetus een chromosoomafwijking heeft. Vanaf 2017 volgend jaar kan iedere zwangere vrouw getest worden. De test wordt niet helemaal vergoed. Er moet wel een eigen bijdrage van 175 euro betaald worden. 

Betere informatie over de zorgnota’s 

In 2017 wordt de presentatie van de zorgnota verbeterd. Er zal op de ziekenhuisrekening een duidelijk onderscheid worden gemaakt tussen geneesmiddelen die bij een behandeling horen en geneesmiddelen die apart in rekening worden gebracht. Hierdoor wordt het voor zowel de patiënt als zorgverzekeraar duidelijker. 

Tijdelijk verblijf in zorginstelling vergoed

Mensen die na een ziekenhuis ontslag kort verblijven in een zorginstelling krijgen de bijkomende kosten vergoed. De vergoeding is alleen beschikbaar als de patiënt om medische redenen tijdelijk niet thuis kan wonen. De vergoeding kan eventuele kosten voor spoedeisende hulp voorkomen, wanneer een patiënt toch te vroeg naar huis gaat. Ook hoeven mensen door deze maatregel niet onnodig lang in een ziekenhuis te blijven.

Kunsttanden

Volgend jaar hebben jongeren t/m 22 jaar recht op een vergoeding. Dat was in het verleden t/m  18 jaar. Gebleken is dat de kaak vaak nog niet volgroeid is met 18 jaar. En in een onvolgroeide kaak kunnen nog geen kunsttanden worden geplaatst. Er werden dan ook vaak geen kunsttanden geplaatst. Voor jongeren die al snij- en hoektanden mistten voor hun 18e levensjaar geldt de vergoeding wel.

Etalagebenen

Mensen die last hebben van etalagebenen (vernauwde bloedvaten) kunnen rekenen op een vergoeding voor fysiotherapiebehandelingen. Er zullen 37 behandelingen per jaar worden vergoed (voorheen waren de eerste 20 behandelingen voor eigen rekening). Uit onderzoek is namelijk gebleken dat fysiotherapie de doorbloeding in de benen helpt te verbeteren.

Veranderingen zorgverzekeraars

Op de Nederlandse markt van zorgconcerns is Achmea in 2016 marktleider. Achmea heeft zo’n 31,3% van de markt in handen. Naast Achmea zijn er nog 3 andere belangrijke spelers:
– VGZ heeft een marktaandeel van 24,7%.
– CZ en Menzis hebben een marktaandeel van 20,5% en 12,6%.
– Overige zorgorganisaties zoals DSW en ONVZ verdelen het resterende deel van de markt, waarbij de percentages uiteenlopen van 0,9% tot 2,7%.
In 2017 komt er ook een nieuwe zorgverzekeraar op de markt: Zorgeloos Care.

 

 

 

Share thisShare this
Er zijn geen nog geen reacties geplaatst. Bent u misschien de eerste die een reactie plaatst?