Zorgverzekering kiezen? Bereid u goed voor!

Publicatie datum: Dinsdag 15 november 2016 11:43:34

Binnenkort wordt u weer overspoeld met aanbiedingen en budgetpolissen voor de zorgverzekering. Neem daarom uw zorgkosten eens onder de loep, zodat u voor het komende jaar een weloverwogen keuze kunt maken. Alle zorgverzekeraars hebben een digitale omgeving. Hier kunt u zien op welke vergoedingen u recht heeft, welke aanvullende pakketten u heeft en wat de stand van het eigen risico is. Een goede voorbereiding is het halve werk.

In drie stappen een nieuwe zorgverzekering kiezen:

  1. Type verzekering (natura of restitutie)
  2. Hoogte vrijwillig eigen risico
  3. Aanvullend pakket nodig? (tandheelkunde, fysiotherapie etc.)

Vragen die belangrijk zijn:

  1. Welke zorgkosten heeft u afgelopen jaar gehad?
  2. Zijn er wijzigingen in de zorgwet die op u van toepassing zijn?
  3. Wilt u bij dezelfde verzekeraar blijven? Of wilt u overstappen?
  4. Kiest u voor een restitutie of naturapolis? (Zie uitleg hieronder)
  5. Welke (aanvullende) zorg denkt u volgend jaar nodig te hebben?
  6. Wegen de maandelijkse kosten op tegen de vergoeding?

Elk jaar vinden er wijzigingen plaats in de dekking van de basisverzekering. Ook voor 2017.
Lees daarom eerst goed door welke wijzigingen op uw situatie van toepassing zijn.

Een zorgverzekering bestaat uit…

Een zorgverzekering is opgebouwd uit een basisverzekering en een aanvullende verzekering.

1.   Basisverzekering: Restitutie of Naturapolis?

De basisverzekering is onder te verdelen in twee soorten zorgverzekeringen, namelijk de restitutieverzekering en de naturaverzekering. Bij de restitutieverzekering kunt u zelf bepalen bij welke zorgverlener u aanklopt. U betaalt de rekening vaak eerst zelf om de kosten vervolgens weer te declareren bij de zorgverzekeraar. Bij de naturaverzekering heeft uw verzekeraar contracten afgesloten met zorgverleners. U wordt geacht voor medische behandelingen naar deze gecontracteerde zorgverleners te gaan. U kunt voor bijvoorbeeld een ziekenhuisbehandeling verwezen worden naar een ziekenhuis dat niet in uw eigen woonplaats gevestigd is. Doordat zorg bij de naturaverzekering scherper in te kopen is, zal de premie voor deze verzekeringsvorm gemiddeld goedkoper uitvallen.

2.   Verplicht eigen risico 2017: € 385,-

De overheid wil dat iedereen eerst goed nadenkt of bepaalde zorg echt nodig is. Daarom is er een drempel in de vorm van een verplicht eigen risico. Dit is een bedrag dat u altijd zelf moet betalen. Daarnaast kunt u dit eigen risico nog verhogen door te kiezen voor een vrijwillig eigen risico waardoor uw maandelijkse premie daalt. Bij de basisverzekeringen geldt in 2017 een verplicht eigen risico van € 385,- per jaar voor elke verzekerde vanaf 18 jaar. Dit is per premiebetalende verzekerde, per jaar. Het verplichte eigen risico bepaalt de overheid.

TIP: Zet dit geld apart op een rekening zodat u dit aan het einde van het jaar tot uw beschikking heeft.

3.   Vrijwillig eigen risico verhogen:  JA/NEE

Verzekerden die al meerdere jaren nauwelijks medische kosten hebben gemaakt, kunnen veel geld besparen door te kiezen voor een extra eigen risico. Naast de verplichte € 385,- eigen risico in 2017, kan u aanvullend kiezen voor een extra eigen risico van € 100,- tot € 500,-.

Voorbeeld berekening

Een vrijwillig eigen risico van € 100,- per jaar levert een gemiddelde premiekorting van € 46,- per jaar op. Dit betekent dat als uw zorgkosten niet hoger zijn dan € 431,- (€ 385,- + € 46,-) de verhoging van het vrijwillig eigen risico geen extra kosten oplevert. U moet dan immers wel uw zorgkosten zelf betalen, maar omdat u € 46,- korting hebt gekregen op de premie, kunt u dat tegen elkaar wegstrepen. Bij een vrijwillig eigen risico van € 500,- is de premiekorting gemiddeld € 250,-. (€ 150,- tot € 320,-) Het verhogen van uw eigen risico blijft in dit geval aantrekkelijk zolang uw zorgkosten onder de € 635,- (€ 385,- + € 250,-) blijven per jaar. Het verschil tussen € 635,- en de werkelijke kosten is uw voordeel. Heeft u € 400,- aan kosten, dan bespaart u € 235,- (€ 635,- - € 400,-).

Aanvullende verzekeringen

Er zijn een aantal aanvullende verzekeringen in de zorg, die u bij uw basisverzekering kunt afsluiten. Hier betaalt u per maand premie voor. Het is goed om van te voren goed te kijken naar de maandelijkse extra premie en de maximale vergoeding die u krijgt.

Tandartsverzekering: u kunt zich extra verzekeren voor tandartskosten. Voorziet u een ingreep voor het komende jaar (vraag uw tandarts), dan doet u er wellicht goed aan om dit mee te nemen. U kunt kiezen voor een extra vergoeding van € 100,- tot soms wel € 1000,-. Ook hier geld: weegt de maandelijkse extra premie op tegen het bedrag dat u vergoed krijgt?

Fysiotherapie/therapieën: met deze module kunt u zich aanvullend verzekeren voor fysiotherapie, groepstherapie of manuele therapie (let op, hier geldt vaak een maximale vergoeding voor). Ook krijgt u een vergoeding voor bijvoorbeeld pedicurezorg, ADHD medicijnen.

Alternatieve geneeswijzen: met deze module kunt u zich aanvullend verzekeren voor alternatieve geneeswijzen. Zo krijgt u bijvoorbeeld een vergoeding voor een homeopaat. De alternatief genezer of therapeut moet zijn aangesloten bij een beroepsvereniging die staat op de Beroepsverenigingenlijst.

Gezinsplanning: met deze module kunt u zich aanvullend verzekeren voor kraamzorg en krijgt u bijvoorbeeld een kraampakket. Vrouwelijke verzekerden van 21 jaar en ouder krijgen met deze module bovendien een volledige vergoeding voor anticonceptiva, zoals de pil, pessaria en spiraaltje. Ook sterilisatie wordt bij veel zorgverleners vergoed.

Gezichtszorg en orthodontie: met deze module kunt u zich aanvullend verzekeren voor brillen, lenzen en orthodontie. En u krijgt bijvoorbeeld een vergoeding voor elektrisch ontharen, behandeling van acne en een tegemoetkoming in de kosten van een gehoorapparaat en pruik.

Calamiteiten: Met deze module kunt u zich aanvullend verzekeren voor ongevallen. En u krijgt bijvoorbeeld een vergoeding voor abonnementskosten bij personenalarmering.

Buitenland: met deze module kunt u zich aanvullend verzekeren voor spoedeisende medische behandelingen in het buitenland. En u krijgt bijvoorbeeld een vergoeding voor vaccinaties. Handig als u op vakantie gaat.

Extra zorg: met deze module kunt u zich aanvullend verzekeren voor een behandeling door topchirurgen in het buitenland. Ook krijgt u bijvoorbeeld een vergoeding voor een sportarts. Daarnaast krijgt u een vergoeding voor vervangende mantelzorg, bijvoorbeeld vanwege vakantie of ziekte van uw eigen mantelzorger.

Elke zorgverlener handhaaft andere benamingen en andere dekkingen, maar over het algemeen zijn deze aanvullende verzekeringen de aanvullende pakketten die u kunt kiezen en waar u extra premie voor betaalt. 

 

Bron: Vastelastenbond, wijzigingen onder voorbehoud

Share thisShare this

Boudie reageerde op Maandag 11 december 2017 19:04:54

Perfect overzicht en uitleg.
X