Dirk Jan Wolfert

“Wij helpen je graag met je vaste lasten”

Het goed regelen van je vaste lasten levert geld én gemoedsrust op. Toch controleren weinig mensen jaarlijks alle contracten en polissen. Het is moeilijk en het ontbreekt je vaak aan tijd en motivatie. Dat is zonde!

Dirk-Jan Wolfert | Algemeen directeur Vastelastenbond

Lees meer over ons

Bespaar op je Zorgverzekering

Bespaar op je Zorgverzekering

Door over te stappen van zorgverzekeraar

Gemiddelde besparing door gebruik te maken van een voordeligere zorgverzekering

€150,- p.j

Start besparen

Meer informatie

Zorgverzekering kiezen? Bereid je goed voor!

Donderdag 12 november 2020 11:43Margot Boesveld
Zorgverzekering 2021 kiezen of overstappen zorgverzekering 2021

Zorgverzekering 2021 kiezen of overstappen zorgverzekering 2021

Binnenkort word je weer overspoeld met aanbiedingen en budgetpolissen voor de zorgverzekering. Neem daarom jouw zorgkosten eens onder de loep, zodat je voor het komende jaar een weloverwogen keuze kan maken. Alle zorgverzekeraars hebben een digitale omgeving. Hier kun je zien op welke vergoedingen je recht hebt, welke aanvullende pakketten je hebt en wat de stand van het eigen risico is. Een goede voorbereiding is het halve werk.

In drie stappen een nieuwe zorgverzekering kiezen:Zorgverzekering kiezen in 3 stappen

  1. Type verzekering (budget, combi, natura of restitutie)
  2. Hoogte vrijwillig eigen risico
  3. Aanvullend pakket nodig? (tandheelkunde, fysiotherapie etc.)

Vragen die belangrijk zijn:

  1. Welke zorgkosten heb je afgelopen jaar gehad?
  2. Zijn er wijzigingen in de zorgwet die op jou van toepassing zijn?
  3. Wil je bij dezelfde verzekeraar blijven? Of wil je overstappen?
  4. Kies je voor een restitutie of naturapolis? (Zie uitleg hieronder)
  5. Welke (aanvullende) zorg denk je volgend jaar nodig te hebben?
  6. Wegen de maandelijkse kosten op tegen de vergoeding?

Een zorgverzekering is opgebouwd uit een basisverzekering en een aanvullende verzekering. Je kan nu een vergelijking maken voor jouw zorgverzekering voor 2021 en zelf kiezen voor welke dekking je gaat. 

1.   Basisverzekering: Restitutie of Naturapolis?

De basisverzekering is onder te verdelen in twee soorten zorgverzekeringen, namelijk de restitutieverzekering en de naturaverzekering. Bij de restitutieverzekering kun je zelf bepalen bij welke zorgverlener je aanklopt. Je betaalt de rekening vaak eerst zelf om de kosten vervolgens weer te declareren bij de zorgverzekeraar. Bij de naturaverzekering heeft jouw verzekeraar contracten afgesloten met zorgverleners. Je wordt geacht voor medische behandelingen naar deze gecontracteerde zorgverleners te gaan. Je kan voor bijvoorbeeld een ziekenhuisbehandeling verwezen worden naar een ziekenhuis dat niet in jouw eigen woonplaats gevestigd is. Doordat zorg bij de naturaverzekering scherper in te kopen is, zal de premie voor deze verzekeringsvorm gemiddeld goedkoper uitvallen.

2.   Verplicht eigen risico 2021: € 385,-

De overheid wil dat iedereen eerst goed nadenkt of bepaalde zorg echt nodig is. Daarom is er een drempel in de vorm van een verplicht eigen risico. Dit is een bedrag dat je altijd zelf moet betalen. Daarnaast kun je dit eigen risico nog verhogen door te kiezen voor een vrijwillig eigen risico waardoor uw maandelijkse premie daalt. Bij de basisverzekeringen geldt in 2021 een verplicht eigen risico van € 385,- per jaar voor elke verzekerde vanaf 18 jaar. Dit is per premiebetalende verzekerde, per jaar. Het verplichte eigen risico wordt door de overheid vastgesteld.

TIP: Zet dit geld apart op een rekening zodat je dit aan het einde van het jaar tot je beschikking hebt.

3.   Vrijwillig eigen risico verhogen:  JA/NEE

Verzekerden die al meerdere jaren nauwelijks medische kosten hebben gemaakt, kunnen veel geld besparen door te kiezen voor een extra eigen risico. Bovenop het verplichte eigen risico van € 385,- in 2021 kan je kiezen voor een extra eigen risico van € 100,- tot € 500,-.

Voorbeeld berekening

Een vrijwillig eigen risico van € 100,- per jaar levert een gemiddelde premiekorting van € 46,- per jaar op. Dit betekent dat als jouw zorgkosten niet hoger zijn dan € 431,- (€ 385,- plus € 46,-) de verhoging van het vrijwillig eigen risico geen extra kosten oplevert. Je moet dan wel de zorgkosten zelf betalen maar omdat je € 46,- korting hebt gekregen op de premie, kun je dat tegen elkaar wegstrepen. 

Bij een vrijwillig eigen risico van € 500,- is de premiekorting gemiddeld € 250,-. (€ 150,- tot € 320,-) Het verhogen van jouw eigen risico blijft in dit geval aantrekkelijk zolang de zorgkosten onder de € 635,- (€ 385,- plus € 250,-) blijven per jaar. Het verschil tussen € 635,- en de werkelijke kosten is jouw voordeel. Heb € 400,- aan kosten gemaakt, dan bespaar je € 235,- (€ 635,- min € 400,-).

Aanvullende verzekeringen

Er zijn een aantal aanvullende verzekeringen in de zorg, die je bij jouw basisverzekering kan afsluiten. Hier betaal je per maand premie voor. Het is goed om van te voren goed te kijken naar de maandelijkse extra premie en de maximale vergoeding die je krijgt.

Tandartsverzekering: je kan je extra verzekeren voor tandartskosten. Voorzie je een ingreep voor het komende jaar (vraag het aan je tandarts), dan doe je er wellicht goed aan om dit mee te nemen. Je kan kiezen voor een extra vergoeding van € 100,- tot soms wel € 1000,-. Ook hier geldt: weegt de maandelijkse extra premie op tegen het bedrag dat je vergoed krijgt?

Fysiotherapie/therapieën: met deze aanvullende post kun je je extra verzekeren voor fysiotherapie, groepstherapie of manuele therapie (let op, hier geldt vaak een maximale vergoeding voor). Ook krijg je een vergoeding voor bijvoorbeeld pedicurezorg of ADHD medicijnen.

Alternatieve geneeswijzen: met deze aanvullende dekking kun je je aanvullend verzekeren voor alternatieve geneeswijzen. Zo krijg je bijvoorbeeld een vergoeding voor een homeopaat. Let wel op dat de alternatief genezer of therapeut aangesloten moet zijn bij een beroepsvereniging die staat op de Beroepsverenigingenlijst.

Gezinsplanning: Als er een gezinsuitbreiding plaats vind is het slim je aanvullend te verzekeren voor kraamzorg. En je krijgt bij de meeste verzekeraars een kraampakket. Vrouwelijke verzekerden van 21 jaar en ouder krijgen met deze aanvullende verzekering bovendien een volledige vergoeding voor anticonceptiva, zoals de pil, pessaria en spiraaltje. Ook sterilisatie wordt bij veel zorgverleners vergoed.

Gezichtszorg en orthodontie: Wil je je aanvullend verzekeren voor brillen, lenzen en orthodontie. Of wil je een vergoeding voor elektrisch ontharen, behandeling van acne en een tegemoetkoming in de kosten van een gehoorapparaat en pruik.

Calamiteiten: Met deze module kun je zich aanvullend verzekeren voor ongevallen. En je krijgt bijvoorbeeld een vergoeding voor abonnementskosten bij personenalarmering. Maar let op dat je niet dubbel verzekerd bent! Vaak biedt een reisverzekering ook dekking voor ongelukken. Je kan je ook nog aanvullend verzekeren voor spoedeisende medische behandelingen in het buitenland. Bijvoorbeeld voor vaccinatie vergoeding/bijdrage. Handig als je in 2021 (weer) op vakantie gaat.

Extra zorg: met deze module kan je je aanvullend verzekeren voor een behandeling door topchirurgen in het buitenland. Ook krijg je bijvoorbeeld een vergoeding voor een sportarts. Daarnaast krijg je een vergoeding voor vervangende mantelzorg, bijvoorbeeld vanwege vakantie of ziekte van jouw eigen mantelzorger. Niet alle zorgaanbieders hebben deze aanvullende zorgverzekering. 

Elke zorgverlener handhaaft andere benamingen en andere dekkingen, maar over het algemeen zijn deze aanvullende verzekeringen de aanvullende pakketten die je kan kiezen en waar je extra premie voor betaalt. 

 

Bron: Vastelastenbond, wijzigingen onder voorbehoud

Deel dit artikel
Team Vastelastenbond

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrieven. Zo ben je altijd op de hoogte van wat er gebeurt in de vaste lasten wereld. En we geven de beste tips om zelf te besparen op jouw vaste lasten.

Reacties

Er zijn nog geen reacties geplaatst. Jij kan de eerste zijn!

Plaats een reactie

Lees meer over Zorgverzekering