Dirk Jan Wolfert

“Wij helpen je graag met je vaste lasten”

Het goed regelen van je vaste lasten levert geld én gemoedsrust op. Toch controleren weinig mensen jaarlijks alle contracten en polissen. Het is moeilijk en het ontbreekt je vaak aan tijd en motivatie. Dat is zonde!

Dirk-Jan Wolfert | Algemeen directeur Vastelastenbond

Lees meer over ons

Kies voor de VasteLastenBundel

Kies voor de VasteLastenBundel<

Jouw vaste lasten onder één dak geregeld.

Eén aanspreekpunt voor je vaste lasten. Regel je energie, verzekeringen en meer via ons.

€150,- p.j

Of €15,-p.m

Meer informatie

Als lid van de Vastelastenbond kunt u bij onze huidige energiepartner Greenchoice energie terugleveren via zonnepanelen. Op deze pagina vindt u alle relevante informatie over terugleveren via zonnepanelen in het algemeen. Daarnaast leggen we de werkwijze van Greenchoice met betrekking tot salderen en terugleveren van zonne-energie uit.

Zonnepanelen algemeen

Als u zonnepanelen heeft laten plaatsen, wordt de door de zon opgewekte elektriciteit via een omvormer naar uw meterkast verstuurd. De door u opgewekte elektriciteit wordt direct verbruikt als u gelijktijdig opwekt en verbruikt. De teruglevermeter staat op dat moment stil. Als u de opgewekte elektriciteit niet direct gebruikt dan wordt deze teruggeleverd aan het elektriciteitsnetwerk en gaat uw digitale teruglevermeter lopen. Een analoge meter loopt dan achteruit. U ziet op uw energierekening dus alleen de met zonnepanelen opgewekte elektriciteit die u niet zelf verbruikt heeft terug. De opgewekte energie die u wél zelf verbruikte zorgt immers al voor een lagere stand op de verbruiksmeter.

Als u via zonnepanelen teruglevert wordt uw eigen elektriciteitsverbruik afgetrokken van de door u opgewekte zonne-energie. Dit staat bekend als salderen.

Registreren installatie 

Wanneer u zonnepanelen aanschaft kan u uw productie-installatie registreren via de website: www.energieleveren.nl. Na registratie krijgt u een bevestigingsbrief van uw netbeheerder. De netbeheerder geeft vervolgens aan uw energieleverancier door dat u zonnepanelen heeft. De saldering bij zonne-energie kan bij leveranciers verschillend zijn. Wij kijken graag met u mee, wanneer u een energieleverancier zoekt.

Salderingsregeling energieleverancier

1. U wekt minder op dan u verbruikt: Wanneer minder of evenveel opwekt dan verbruikt, is de vergoeding van een energieleverancier gelijk aan de kWh-prijs (leveringstarief stroom), inclusief BTW en energiebelasting (ca. € 0,22 cent). In principe wordt de opgewekte zonne-energie weggestreept tegen uw verbruik. Het resterende verbruik dient u nog af te rekenen bij de energieleverancier.

2. U wekt méér op dan u verbruiktHetgeen u meer opwekt dan dat u verbruikt krijgt u vergoed tegen het kale leveringstarief (kWh-prijs), excl. BTW en energiebelasting( ca. 0,07 cent). Dit is de standaard regeling bij energieleveranciers. 

Vergoedingen salderen zonne-energie bij Greenchoice

De vergoedingen voor via zonnepanelen opgewekte elektriciteit bij Greenchoice is als volgt: U kunt bij Greenchoice onbeperkt zonne-energie terugleveren

1. Als u minder opwekt dan verbruikt, is de vergoeding gelijk aan de kWh-prijs in uw contract inclusief BTW en energiebelasting. 

2. Als u meer elektriciteit opwekt dan verbruikt, zal de elektriciteit vanaf het omslagpunt worden vergoed. 

Margeregels

Sommige huishoudens leveren jaarlijks ongeveer evenveel stroom terug als dat ze verbruiken. Uiteraard fluctueert de productie jaarlijks: in het ene jaar zijn er meer zonne-uren dan in het andere. Greenchoice hanteert een unieke margeregel om te voorkomen dat deze klanten in de jaren dat ze netto verbruiken en energiebelasting (REB) betalen, maar dit in een later jaar netto terugleveren en niet terugkrijgen. Deze teruglevering wordt in de jaren daarna dan weer rechtgetrokken met het verbruik. De margeregel houdt in dat klanten maximaal 1000 kWh per jaar per nota netto meer mogen terugleveren dan ze verbruiken en daarvoor toch een vergoeding krijgen inclusief energiebelasting (REB) en inclusief btw. Deze margeregel geldt alleen voor klanten met een digitale meter. Een analoge meter wordt bij netto teruglevering afgerekend op nulverbruik tot het moment dat hij weer positief draait. Greenchoice kan dit beleid eenzijdig wijzigen. Waar u altijd recht op blijft houden staat beschreven in de energiewet.

Als uw huishouden meer energie opwekt dan dat u zelf verbruikt, dan heeft u een negatief saldo ("een netto negatief verbruik") en ontvangt u een vergoeding volgens het zonnestroomtarief. Over deze netto teruglevering ontvangt u geen wettelijke energiebelasting. U ontvangt wel de wettelijke teruggave energiebelasting (REB).

Terugleveren bij andere leveranciers

Bij andere energieleveranciers in de markt geldt in de meeste gevallen dat u niet onbeperkt kunt terugleveren. Er geldt vaak een maximaal aantal terug te leveren kilowatturen. Het is dus verstandig om, als u zonnepanelen heeft of overweegt, na te gaan wat de voorwaarden voor teruglevering van zonne-energie bij uw huidige leverancier zijn. Als deze voorwaarden een maximaal aantal terug te leveren kilowatturen bevatten, dan valt een overstap aan te raden.

Als u advies wilt over terugleveren via zonnepanelen, neem dan gerust contact op met de ledenadviseurs van de Vastelastenbond.

Kan ik opwekking in hoog tarief verrekenen met laag tarief? 

Wanneer ik overdag meer stroom via de panelen opwekken dan ik overdag verbruik, wordt het overschot dan afgetrokken van de nachtstroom? Of wordt het teveel tegen de kale kostprijs teruggekocht?

Hetgeen u tegen het hoogtarief opwekt wordt gesaldeerd met wat u verbruikt tegen het hoogtarief. Hetzelfde geldt voor het laagtarief. Deze kunt u niet met elkaar verrekenen. Het overschot dat u overdag heeft opgewekt wordt niet verrekend met het nachtstroom, maar tegen het kale leveringstarief teruggekocht. Een oplossing kan zijn om over gaan op afrekening op basis van een enkel tarief. Dan wordt het totaal van wat u opwekt, inclusief BTW en belasting verrekend met uw verbruik.

Opwekking verrekenen met gasverbruik?

Kan ik - wanneer ik meer opwek dan verbruik- het overschot laten verrekenen met mijn gasverbruik?

Nee, dat kan niet. Energieleverancier kijken alleen naar het stroom verbruik. Hier wordt de verrekening op gebaseerd. Als u meer elektriciteit opwekt dan verbruikt, zal de elektriciteit vanaf het omslagpunt worden vergoed volgens de ‘kale’ kWh-prijs. Dus exclusief BTW en energiebelasting.

Digitale of analoge meter

1. Digitale meter

Bij dit type energiemeter wordt de teruglevering apart weergegeven. In de meeste gevallen zal de terugleverstand zijn aangegeven met ‘R1’ of ‘R2’. In sommige gevallen wordt een aparte digitale meter geplaatst die alleen de productie van zonnepanelen meet. Ook deze standen moeten natuurlijk worden doorgegeven en afgetrokken van de standen van de verbruiksmeter.

2. Analoge meter

Als u geen teruglevermeter, maar een analoge meter heeft dan draait deze (in de meeste gevallen) terug als u zonne-energie opwekt die u niet verbruikt.

3. Onbekende meter

Als u niet weet of uw meter geschikt is voor teruglevering via zonnepanelen, neem dan contact op met uw netwerkbeheerder.