Lokale woonlasten 2023
gemeentelijke  belastingen

Lokale woonlasten 2023 

Elke gemeente kan zelf de hoogte van deze woonlasten bepalen. De gemeenten Den Haag, Groningen, Rotterdam, Utrecht, Nijmegen, Eindhoven, Amsterdam, Almere, Breda en Tilburg hebben voor 2023 de lokale heffingen bekendgemaakt. Onder lokale woonlasten verstaan we de: 

  • Onroerendezaakbelasting (OZB)
  • Afvalstoffenheffing
  • Rioolheffing
WOZ-beschikking

“Elk jaar worden de lokale belastingen en heffingen een paar tientjes duurder.

Opbouw lokale woonlasten per gemeente

* Gemeente Den Haag heeft de definitieve tarieven (OZB en Rioolheffing) voor 2023 nog niet bekendgemaakt.
* De OZB is berekend in euro's, uitgaande van de gemiddelde waarde van koopwoningen. Bij deze berekening zijn de meest recente gegevens van Coelo gebruikt.
Je kunt geen rechten ontlenen aan deze gegevens. Fouten onder voorbehoud. Dit zijn indicatieve cijfers. De hoogte van de gemeentelijke lasten kan per huishouden verschillen.
Hoe deze belastingen tot stand zijn komen, is verschillend. Zo betalen alleen huiseigenaren OZB-belasting. Het OZB-tarief is afhankelijk van de hoogte van je WOZ-waarde. De afvalstoffenheffing betaal je op basis van de samenstelling van je huishouden en voor de rioolheffing betaal je een eigendomsdeel en in de meeste gemeenten nog extra voor het gebruik tot 300 m³ - 500 m³.

 

Ontwikkeling lokale woonlasten

In 2023 telt Nederland 342 gemeenten. Ze heffen allemaal lokale belastingen. Lokale lasten waar je als inwoner voor moet betalen zijn: onroerendezaakbelastingen (OZB), afvalstoffen- en rioolheffing. De afvalheffing en rioolheffing moeten kostendekkend zijn. Uit de OZB-tarieven mag een gemeente inkomsten halen. Deze opbrengsten worden meestal gebruikt voor de voorzieningen van de stad.

Lokale woonlasten ten opzichte van vorig jaar

Lees onze blogs

Je kunt altijd bij ons terecht met je vragen, maar misschien hebben we jouw vragen al beantwoord. Bekijk onze blogs eens om daar achter te komen.

Wist je dat...

  • De WOZ-waarde elk jaar stijgt? In 2023 is die stijging ruim 17%
  • De laatste jaren de afvalstoffenheffing het hardst stijgt wegens oplopende kosten?
  • Het OZB tarief afhankelijk is van je WOZ-waarde?
  • Elke gemeente zelf de tarieven bepaalt?

Grote verschillen in lokale heffingen

De tien grootste gemeenten willen volgend jaar meer inkomsten derven uit de onroerendezaakbelasting. Deze inkomsten zijn namelijk in te zetten voor uiteenlopende tekorten. De riool- en afvalstoffenheffingen mogen alleen kostendekkend zijn en niet voor andere doeleinden gebruikt worden. Er zijn echter zeer grote verschillen in de OZB-tarieven te bespeuren tussen gemeenten. Dat heeft voornamelijk te maken met het feit dat dit tarief een percentage is van de WOZ-waarde. WOZ-waardes verschillen sterk per gemeente