Dirk Jan Wolfert

“Wij helpen je graag met je vaste lasten”

Het goed regelen van je vaste lasten levert geld én gemoedsrust op. Toch controleren weinig mensen jaarlijks alle contracten en polissen. Het is moeilijk en het ontbreekt je vaak aan tijd en motivatie. Dat is zonde!

Dirk-Jan Wolfert | Algemeen directeur Vastelastenbond

Lees meer over ons

Bespaar op al je
vaste lasten

Bespaar € 200,- op je Energierekening

Met de Vastelastenbond bespaar je op alle vaste lasten 

Gemiddelde besparing op al je vaste lasten

€1.000,- p.j

Meer informatie

Prinsjesdag 2015 en uw portemonnee in 2016

Woensdag 16 september 2015 11:39Margot Boesveld

 

Op Prinsjesdag worden traditiegetrouw de kabinetsplannen voor het komende jaar gepresenteerd. Hieronder een overzicht van de veranderingen die gepland zijn voor 2016 en de invloed die het heeft op uw portemonnee.

Inkomen 2016

 • De lasten van werkenden worden verlicht. De arbeidskorting wordt verhoogd. Werkenden hoeven minder belasting over hun loon te betalen.
 • De algemene heffingskorting voor hogere inkomens wordt afgebouwd. Dit is een korting op de belasting en premies die een werknemer moet betalen.
 • AOW'ers krijgen eenmalig meer ouderenkorting. Nu gelden afhankelijk van het inkomen nog kortingen van 1.042 euro en 152 euro. Daar komt ruim 140 euro bij op. Ze hoeven dus minder inkomstenbelasting te betalen.
 • De tarieven in de tweede en derde belastingschijf worden met zo'n 1,85 procent verlaagd. Bovendien geldt pas bij een hoger inkomen het toptarief. Werkenden met een bruto jaarsalaris gaan vanaf ruim 66.000 euro het hoogste tarief betalen.

Ouders gaan er op vooruit

Vooral de koopkracht van tweeverdieners met kinderen stijgt flink. Zij gaan er al gauw 3 tot 4 procent op vooruit. Dat komt neer op 50 tot 100 euro per maand extra.

 • De kinderopvangtoeslag gaat in 2016 omhoog. Daardoor hoeven werkende ouders maandelijks zo'n 5 procent minder zelf uit te geven aan de kinderopvang. Als ouders bijvoorbeeld maandelijks 500 euro aan kinderopvang nodig hebben, dan krijgen ze volgend jaar 25 euro per maand extra vergoed.
 • Ouders met een laag inkomen krijgen een hoger kind gebonden budget. Voor derde en volgende kinderen gaat het budget volgend jaar omhoog. Voor een tweede kind geldt volgend jaar een eenmalige verhoging.
 • Vaders mogen langer met verlof na de geboorte van hun baby. In plaats van twee dagen, krijgen ze vijf dagen vrij.
 • De inkomensafhankelijke combinatiekorting wordt verhoogd. Deze korting geldt voor ouders met kinderen onder de twaalf jaar.

Gepensioneerden profiteren minder

Het Nibud stelt dat gepensioneerden minder profiteren van de belastingverlaging. Dat komt onder meer doordat de aanvullende pensioenen niet stijgen. Gepensioneerden met een maandelijks aanvullend pensioen van rond de 2.000 euro en hoger, gaan erop achteruit. Dat komt doordat het aanvullend pensioen niet aan de stijgende prijzen wordt aangepast (indexatie) en ze meer kwijt zijn aan de zorgpremie. 

 • Er wordt koopkrachtdaling van 3,5 procent verwacht voor een alleenstaande die vervroegd met pensioen is gegaan en jaarlijks een aanvullend pensioen van 30.000 euro ontvangt. Dat komt neer op 56 euro minder per maand.
 • Verder hebben ouderen last van het verdwijnen van de ouderentoeslag. Ouderen met meer dan 20.000 euro spaargeld gaan daar meer belasting over betalen. Bovendien profiteren mensen die vervroegd met pensioen zijn gegaan niet van de verhoging van de ouderenkorting. Bij die groep ziet het Nibud koopkrachtdalingen tot 3,5 procent.

Chronisch zieken en gehandicapten

Omdat gemeenten sinds dit jaar voor een groot deel verantwoordelijk zijn voor het ondersteunen van mensen die zorg nodig hebben, is het lastig om een landelijk beeld te krijgen. Maar veel huishoudens moeten van hun gemeente meer zelf betalen voor zorg. "De koopkrachtdalingen voor deze huishoudens zijn dan ook fors", stelt het instituut.

Vermogen

Consumenten met vermogen gaan in sommige gevallen minder en in andere gevallen meer belasting betalen. Nu gaat de Belastingdienst uit van een fictief rendement van 4 procent op een vermogen van meer dan 21.330 euro tot 100.000 euro. De fiscus rekent daar 30 procent belasting over. 

Dit fictieve rendement wordt volgens de huidige inzichten verlaagd naar 2,9 procent en er wordt pas belasting geheven over vermogen boven de 25.000 euro. Voor vermogens boven de 100.000 euro geldt dan een rendement van 4,7 procent en boven 1 miljoen euro een rendement van 5,5 procent. Deze tarieven kunnen jaarlijks weer gewijzigd worden.

Vanaf 2017 wordt de regeling voor belastingvrije schenkingen structureel uitgebreid. Vanaf dan kan iedereen een bedrag van 100.000 euro belastingvrij schenken voor de aankoop van een eigen woning. De ontvanger mag niet ouder zijn dan veertig jaar.

Zorgkosten in 2016 stijgen

 • Het verplichte eigen risico stijgt van 375 euro naar 385 euro. Verzekerden moeten dus meer zelf betalen als zij zorg uit het basispakket nodig hebben. Lees meer over de zorgkosten
 • Het kabinet verwacht dat de premie voor een zorgverzekering gemiddeld met 7 euro stijgt. De zorgverzekeraars bepalen zelf hoe hard de premies daadwerkelijk stijgen.
 • De maximale zorgtoeslag stijgt met 6 euro per maand. 

Koopkracht stijgt

Het kabinet verwacht dat 80 procent van de Nederlanders er volgend jaar in koopkracht op vooruit gaat. Slechts 5 procent van de huishoudens ziet de koopkracht in 2016 met maximaal 2 procent dalen. 

Gemiddeld genomen gaan mensen met een baan er 2,6 procent op vooruit. De koopkracht van alleenstaanden met een minimumloon stijgt met 5,3 procent het hardst. AOW'ers en uitkeringsgerechtigden kunnen een kleine plus en in sommige gevallen een min verwachten. 

Energiebelasting en heffing ODE

De energiebelasting op gas stijgt. Hetzelfde geldt in mindere mate voor de belasting op elektriciteit: hier wordt alleen een inflatiecorrectie toegepast. De stijging van de heffing op de Opslag Duurzame Energie (ODE) was voor 2016 al voorzien. Samen met de lagere heffingskorting betekent dit dat een gemiddeld gezin komend jaar bijna € 50 meer kwijt is aan energiebelastingen en btw.

 

 

Bron: Nu.nl en NOS

Deel dit artikel
Team Vastelastenbond

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrieven. Zo ben je altijd op de hoogte van wat er gebeurt in de vaste lasten wereld. En we geven de beste tips om zelf te besparen op jouw vaste lasten.

Reacties

Er zijn nog geen reacties geplaatst. Jij kan de eerste zijn!

Plaats een reactie

Lees meer over