Dirk Jan Wolfert

“Wij helpen je graag met je vaste lasten”

Het goed regelen van je vaste lasten levert geld én gemoedsrust op. Toch controleren weinig mensen jaarlijks alle contracten en polissen. Het is moeilijk en het ontbreekt je vaak aan tijd en motivatie. Dat is zonde!

Dirk-Jan Wolfert | Algemeen directeur Vastelastenbond

Lees meer over ons

Kies voor de VasteLastenBundel

Bespaar € 360,- op je Energierekening

Jouw vaste lasten onder één dak 

Besteed je energierekening en verzekeringen aan onze experts uit en profiteer altijd van de beste prijs en dekking! Geen gedoe en meer vrije tijd voor:

€15,- p.m.

(of €150,- p.j.)

Meer informatie

Prinsjesdag 2016 en uw portemonnee 2017

Dinsdag 20 september 2016 11:08Margot Boesveld
Prinsjesdag is in 2017 op 20 september. ook dan wordt weer de miljoenennota voorgedragen. Echter wat is nieuw. De plannen lekker vaak al eerder uit

Prinsjesdag is in 2017 op 20 september. ook dan wordt weer de miljoenennota voorgedragen. Echter wat is nieuw. De plannen lekker vaak al eerder uit

Traditiegetrouw presenteert Koning Willem Alexander op prinsjesdag de plannen van het kabinet voor het komende jaar. Vereniging de Vastelastenbond zet voor u op een rij wat dit voor uw portemonnee betekent in het nieuwe jaar. Op 20 september 2016 worden de plannen voor 2017 gepresenteerd. Minister Dijsselbloem (financiën) heeft dit jaar de miljoenennota gepresenteerd.

Economische groei

De verwachting is dat iedereen in 2017 een beetje in koopkracht op vooruit gaat. De economie groeit volgend jaar met 1,7 procent. Zo zet de econmische herstel door. 

Voor de crisis werd veel krediet verstrekt, werden hoge schulden opgebouwd en werden investeringen vooral met vreemd vermogen gefinancierd. Dat was een ongezonde en onhoudbare situatie. Het proces van balansherstel nam veel tijd in beslag en was voor veel betrokkenen pijnlijk. Mede hierdoor kwam het herstel vanaf 2014 relatief langzaam op gang. Dit herstel zet nu door, met een groei van 1,7 procent in 2016 en 2017.

In 2017 is de groei vooral door de onzekerheid na het Brexitrefe-rendum ten opzichte van eerdere ramingen met 0,4 procentpunt naar beneden bijgesteld.

Om een evenwichtig en positief koopkrachtbeeld voor 2017 te krijgen, waarbij zo veel mogelijk mensen meeprofiteren van de betere economische situatie, verlicht het kabinet de lasten voor burgers structureel met 1,1 miljard euro. Zowel werkenden, uitkeringsontvangers als gepensioneerden gaan er in doorsnee op vooruit.  Om ouderen financieel tegemoet te komen wordt daarnaast de ouderenkorting met meer dan 200 euro verhoogd. 

De algemene heffingskorting, de zorgtoeslag, de huurtoeslag, de ouderenkorting en het kindgebonden budget worden verhoogd.

Wat betekent dit voor u:

  • Werkenden gaan er gemiddeld € 750 per jaar op vooruit
  • Zorgpremie 2017 stijgt licht, eigen risico (€ 385,-) blijft gelijk
  • Hogere zorg- en huurtoeslag
  • Fiscale ‘ouderenkorting’ verhoogd met meer dan 200 euro

De consumptie van huishoudens heeft daarin een steeds groter aandeel. Volgend jaar neemt de consumptie toe met 1,8 procent. Dat is goed voor de economie en het zegt ook iets over vertrouwen. Gepensioneerden gaan er zo'n 07 procent op vooruit. 

Hogere huurtoeslag 

Huurtoeslagontvangers krijgen maandelijks 10,50 euro meer huurtoeslag. Dat komt doordat de zogeheten basishuur omlaag gaat: de huur die huishoudens met recht op huurtoeslag minimaal zelf moeten betalen. Dat bedrag ligt in 2016 rond de 230 euro en gaat volgend jaar dus met 10,50 euro omlaag.

Energieakkoord en uitvoering van de Energieagenda

In 2017 start de uitvoering van de acties uit de Energieagenda. Ook geeft het kabinet dan aan op welke manier, en op welke terreinen, de energiedialoog wordt voortgezet. De uitvoering van het Energieakkoord gaat onderwijl onverminderd door.

Groei van wind op zee

In 3 aangewezen gebieden op de Noordzee wordt hard gewerkt aan de ontwikkeling van windparken: voor de kust van Zeeland, Noord-Holland en Zuid-Holland. De eerste 2 kavels van windpark Borssele worden naar verwachting voor € 2,7 miljard minder subsidie gebouwd dan waarmee eerder rekening is gehouden. De komende jaren worden in Nederland de 5 grootste windparken ter wereld aangelegd. Door de ontwikkeling van windparken op zee zijn er al rond de 4.000 banen gecreëerd. Bijvoorbeeld in productie, bouw en onderzoek. Dit groeit naar verwachting tot 10.000 banen in 2020.

In het najaar van 2016 en in 2017 zijn er opnieuw tenders voor windparken op zee. Ook wordt de innovatiekavel voor Wind op Zee aanbesteed. Daarna is vanaf 2017 de ontwikkeling van windparken voor de Zuid-Hollandse en Noord-Hollandse kust beoogd.

Investeringen in duurzame energie

Het komend half jaar stelt het kabinet € 1 miljard SDE+-subsidie extra beschikbaar dan voor 2016 eerder was aangekondigd. SDE+ is een subsidieregeling voor hernieuwbare energietechnieken. Het gaat niet om nieuw geld. Maar om budget dat voor de komende jaren al begroot was voor hernieuwbare energie.

Binnen de SDE+ en de Demonstratieregeling Energie-innovatie (DEI) is er ook aandacht voor innovatie en nieuwe technieken. De DEI groeit volgend jaar naar € 41 miljoen. De regeling helpt ondernemers een demonstratiemodel te maken van hun nieuwe product. Zo worden steeds meer energie-innovaties ontwikkeld, die potentie hebben voor verkoop in het buitenland. Of die de Nederlandse economie kunnen versterken.

Eerder maakte het kabinet al € 70 miljoen vrij voor burgers en ondernemers die zelf in huis of in het bedrijf duurzame energie willen opwekken. Deze subsidie is ingericht voor zonneboilers, 

Lees ook: 

Prinsjesdag 2015 en uw portemonnee 2016

Deel dit artikel
Team Vastelastenbond

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrieven. Zo ben je altijd op de hoogte van wat er gebeurt in de vaste lasten wereld. En we geven de beste tips om zelf te besparen op jouw vaste lasten.

Reacties

Er zijn nog geen reacties geplaatst. Jij kan de eerste zijn!

Plaats een reactie

Lees meer over Belastingen