Dirk Jan Wolfert

“Wij helpen je graag met je vaste lasten”

Het goed regelen van je vaste lasten levert geld én gemoedsrust op. Toch controleren weinig mensen jaarlijks alle contracten en polissen. Het is moeilijk en het ontbreekt je vaak aan tijd en motivatie. Dat is zonde!

Dirk-Jan Wolfert | Algemeen directeur Vastelastenbond

Lees meer over ons

Door over te stappen van energieleverancier
Gemiddelde besparing door goedkoopste leverancier en welkomstbonussen

Start besparen

Bespaar op
Energierekening

Bespaar honderden euro's op je Energierekening

Energie vergelijken én overstappen

Stap Gratis over via onze energievergelijker. Compleet, betrouwbaar en met de beste deals!

Bespaar honderden euro's én ontvang een gratis Sparky Energiemeter (twv € 29,95)

Meer informatie

De naam Autoriteit Consument & Markt (ACM) zegt het eigenlijk al. De ACM wil een optimale samenwerking tussen bedrijf en consument stimuleren. Bedrijven moeten duidelijk communiceren wat zij aanbieden en consumenten moeten weten wat hun rechten zijn. Wanneer de consumentenrechten in het gedrang komen door het toedoen van een bedrijf, kan de ACM beslissen om in te grijpen. De werkzaamheden van de ACM bestaan uit:

  • Het verlenen van vergunningen aan energieleveranciers om te mogen leveren
  • Vaststellen van transportkosten vastde mogelijkheid om leveringstarieven aanpassen
  • Stimuleren van optimale samenwerking tussen bedrijf en consument
  • Bezig houden met eerlijke concurrentie en consumentenrecht
  • Het opleggen van een bindende waarschuwingen of boetes

In 2014-2015 stonden de volgende thema’s centraal: Consument in de zorg, publieke aanbestedingen, overstapdrempels in energie en zorg, investeringen in telecomnetwerken en energienetwerken en de online consument. 

Speerpunten ACM 2016-2017

De speerpunten van 2016-2017 zijn: Transitie op de energiemarkt, betere samenwerking in de zorg, duidelijke tarieven en voorwaarden, de online consument, havens en transport en Overheid en Markt.

De ACM houdt zich over het algemeen bezig met concurrentie en consumentenrecht, maar houdt toezicht op telecommunicatie, de energiemarkt, Vervoer en post. Dit doen ze door de prijs te bewaken van energie, eerlijke concurrentie te stimuleren en er op te letten dat investeringen in de energiemarkt zo goed mogelijk gedaan worden. Gebeurt dit niet, dan kan de Autoriteit Consument & Markt op de volgende manieren ingrijpen: 

•    Publieke waarschuwing aan consumenten indien bedrijf wetgeving overtreedt
•    Middels een bindende waarschuwing
•    Een last onder dwangsom of boete opleggen

Ook worden bedrijven regelmatig uitgenodigd om gezamenlijk een probleem te bespreken. Zo heeft Vereniging de Vastelastenbond is 2015 bijgedragen aan de verbetering van het consumentenrecht in de energiemarkt en het Aanbod op Maat. 

Alle besluiten worden op de website van ACM gepubliceerd. Iedereen is verplicht om mee te werken.