Dirk Jan Wolfert

“Wij helpen je graag met je vaste lasten”

Het goed regelen van je vaste lasten levert geld én gemoedsrust op. Toch controleren weinig mensen jaarlijks alle contracten en polissen. Het is moeilijk en het ontbreekt je vaak aan tijd en motivatie. Dat is zonde!

Dirk-Jan Wolfert | Algemeen directeur Vastelastenbond

Lees meer over ons

Door over te stappen van energieleverancier
Gemiddelde besparing door goedkoopste leverancier en welkomstbonussen

Start besparen

Bespaar op
Energierekening

Bespaar honderden euro's op je Energierekening

Energie vergelijken én overstappen

Stap Gratis over via onze energievergelijker. Compleet, betrouwbaar en met de beste deals!

Bespaar honderden euro's én ontvang een gratis Sparky Energiemeter (twv € 29,95)

Meer informatie

Bijstoken met biomassa is het proces waarbij biomassa in een conventionele energie centrale in relatief kleine hoeveelheden wordt toegevoegd en gestookt. Op deze manier wordt de winning van energie minder milieubelastend.

Wat is biomassa precies?

Biomassa wordt gebruikt voor de hernieuwbare winning van elektriciteit en warmte. Onder biomassa wordt verstaan: “het drooggewicht van organismen of delen ervan.” Bijstoken met biomassa kan dus uit zowel dierlijk als plantaardig materiaal bestaan, of een mengvorm hiervan. In de meeste gevallen gaat het om houtresten en houtafval.

Bijstoken biomassa onderwerp politiek

In de politiek wordt veel gesproken over het bijstoken van biomassa. Sinds 2010 wordt er door ministers en milieu organisaties regelmatig gesproken over het bijstoken. In 2013 is er begonnen met het opstellen van een energieakkoord. In het Energieakkoord staat dat de bijgestookte biomassa gecertificeerd duurzaam moet zijn geproduceerd. De bijstook van biomassa moet een flinke bijdrage leveren aan de verduurzaming van de energievoorziening, namelijk 1,2 procentpunt van de beoogde 14% in 2020. Het gaat dan om het bijstoken van restproducten zoals hout en landbouwafval. Daardoor kan de uitstoot van het broeikasgas CO2 flink worden verlaagd. Milieuorganisaties hopen dat de Tweede Kamer er alsnog voor zorgt dat energiebedrijven biomassa gaan bijstoken in hun elektriciteitscentrales die gecertificeerd duurzaam is geproduceerd

Energieakkoord 2015 biomassa

In 2015 bereikte men een akkoord. In het akkoord komen alleen de meest duurzaam beheerde FSC-bossen in aanmerking om biomassa te leveren. Twee jaar lang duurde de onderhandelingen. 
Biomassa voor Nederlandse kolencentrales, grotendeels uit Amerikaanse houtplantages, lag altijd al moeilijk bij de milieubeweging. Op hun beurt waren energiebedrijven bang dat ze niet op alle toegezegde subsidies van de overheid konden blijven rekenen. 

Biomassa in het algemeen is dus niet persé de beste oplossing voor het tegengaan van het broeikaseffect en de algemene staat van de aarde. Echter, het draagt in zijn algemeenheid bij aan een groenere manier van energiewinning, mits het als alternatief voor de meer schadelijke energiewinning o.b.v. fossiele brandstoffen wordt ingezet.

Biomassa energie via de Vastelastenbond

Sluit u gratis aan bij Vereniging de Vastelastenbond en kies via ons inkoopcollectief voor een energiecontract bij de groenste leverancier van Nederland; Greenchoice! Hiermee helpt u de milieuvriendelijke manieren van energieopwekking te ondersteunen, en helpt u mee de co² uitstoot te verlagen.

Wilt u weten wat een overstap naar Greenchoice u oplevert aan besparing? Bekijk dan de energietarieven en maak eenvoudig een vergelijking met uw eigen tarieven via onze website: