Een boiler is een toestel dat in de meeste gevallen werkt op basis van gas, voor warmwatervoorziening met gebruikmaking van een opslagreservoir. Over de verschillende boilers en boiler mogelijkheden zijn hier enkele voorbeelden te vinden.

Gasboilers

Bij een gasboiler wordt het te verwarmen water in een reservoir opgeslagen. De boiler wordt aan de onderzijde gevoed met koud water.

Als de temperatuur in het water onder een bepaalde temperatuur komt, wordt een met aardgas gevoede brander ontstoken, totdat de juiste warmte bereikt is.

Elektrische boilers

Elektrische boilers werken op dezelfde wijze als de twee hierboven omschreven typen boilers, met één belangrijk verschil: in het geval van een elektrische boiler zorgt een elektrisch aangedreven thermostaat voor het op peil houden van de watertemperatuur in het vat.

Elektrische versus gasboilers

Enkele voordelen van elektrische boilers t.o.v. gasboilers:

  • Kan op elke plek met elektriciteit geïnstalleerd worden

  • Kleiner

  • Vereist geen rookafvoer

  • Minder onderhoudskosten

Enkele nadelen van elektrische boilers t.o.v. gasboilers:

  • Hogere energiekosten

  • Langere opwarmtijd

Zonneboilers

Ook bij een zonneboiler wordt het te verwarmen water in een reservoir opgeslagen. De boiler wordt aan de onderzijde gevoed met koud water.

Als de temperatuur in het water onder een bepaalde temperatuur komt, wordt met zonnecollectoren opgewekte elektriciteit een brander ontstoken, totdat de juiste warmte bereikt is.

Vragen over boilers?

Wilt u meer weten over boilers, verwarming van uw woning en/of andere aanverwante onderwerpen? Neem dan telefonisch contact met ons op via 040-7200200 of stuur ons een e-mail.