Het broeikaseffect houdt in ’t kort in dat de warmte die via de straling van de zon de aarde bereikt, wordt opgenomen in atmosferische gassen die op hun beurt de warmte terug verdelen, in o.a. opnieuw de richting van de aarde. Zonder het broeikaseffect – dat de aarde dus te danken heeft aan haar atmosfeer – zou de aarde zo koud zijn dat deze in ieder geval niet bewoonbaar zou zijn voor mensen.

Door de verbranding van fossiele brandstoffen, grootschalige ontbossing en gebruik van drijfgassen, heeft de mens echter in rap tempo bijgedragen aan het versterken van het broeikaseffect. Over het algemeen is de wetenschappelijke consensus dat de mensheid bijdraagt aan de opwarming van de aarde. Door de uitstoot van o.a. schadelijk co² te verminderen en natuur te beschermen en aan te leggen, is het mogelijk om het broeikaseffect af te remmen, zo is algemeen bekend.

Help het broeikaseffect te bestrijden

Wist u dat u via inkoopcollectief en belangenbehartiger Vereniging de Vastelastenbond energie kunt afnemen die meehelpt het broeikaseffect te verminderen? Zit u nu bijvoorbeeld bij een energieleverancier die grijze stroom levert? Dan kunt u van leverancier overstappen. In samenwerking met partner Greenchoice biedt de Vastelastenbond namelijk energiecontracten aan waarbij 100% in Nederland opgewekte groene stroom wordt aangeboden en waarbij het aardgas co² gecompenseerd wordt door middel van o.a. bebossing én bescherming van oerbossen.

energie prijs berekenen