De calorische waarde van aardgas geeft aan hoeveel warmte er vrijkomt bij volledige verbranding van gas. De calorische waarde is onder andere belangrijk voor het controleren op juist functioneren van apparaten die werken op gas. Daarnaast vindt u het begrip calorische waarde terug op uw energierekening. U betaalt namelijk alleen voor de calorische waarde van het gas, en niet voor de complete hoeveelheid kubieke meters die u volgens uw gasmeter heeft verbruikt.

Omdat niet elke kubieke meter gas die u verbruikt dezelfde calorische waarde heeft, wordt de gemiddelde calorische waarde jaarlijks door uw netwerkbeheerder bepaald. Door middel van een verdeelsleutel wordt vervolgens de daadwerkelijke hoeveelheid verbruikte energie bepaald.

Vragen over calorische waarde

Heeft u vragen of opmerkingen over de calorische waarde op uw jaarnota voor energie, of calorische waarden van aardgas in het algemeen? Neem dan contact op met Vereniging de Vastelastenbond via telefoonnummer 040-7200200 of stuur ons een e-mail.