Dirk Jan Wolfert

“Wij helpen je graag met je vaste lasten”

Het goed regelen van je vaste lasten levert geld én gemoedsrust op. Toch controleren weinig mensen jaarlijks alle contracten en polissen. Het is moeilijk en het ontbreekt je vaak aan tijd en motivatie. Dat is zonde!

Dirk-Jan Wolfert | Algemeen directeur Vastelastenbond

Lees meer over ons

Door over te stappen van energieleverancier
Gemiddelde besparing door goedkoopste leverancier en welkomstbonussen

Start besparen

Bespaar op Energierekening

Bespaar € 500,- op je Energierekening

Door over te stappen van energieleverancier

Gemiddelde besparing door goedkoopste leverancier en welkomstbonussen

€500,- p.j

Meer informatie

Een grootschalige storing is - binnen de context van energielevering - een storingssituatie waarbij (een deel van) het elektriciteitsnet en/of het gasnet spanningsloos is. Vaak ligt de oorzaak in de dichtstbijzijnde wijkcentrale, maar er zijn ook andere voorbeelden van oorzaken van grootschalige stroringen.

Wat te doen grootschalige storing?

Neem bij elke grootschalige storing(dus zowel bij stroom als gas) telefonisch contact op met het nationale storingsnummer energie:

Oorzaken grootschalige storingen

De meest voorkomende oorzaken van een energie grootschalige storing in het regionale en nationale elektriciteitsnetwerk zijn kortsluiting en kabelbreuken.

Kortsluiting en kabelbreuken kunnen o.a. de volgende achterliggende oorzaken hebben:

  • Vocht

  • IJzel

  • Storm

  • Sabotage

  • Overbelasting

  • Spanningspieken (bijvoorbeeld door blikseminslag)

Schadeloosstelling bij energiestoringen

U krijgt voor een stroomstoring die langer dan 4 uur duurt, en tot 8 uur duurt 35 euro. De vergoeding neemt vervolgens toe met 20 euro per 4 uur dat u aaneengesloten geen stroom heeft gekregen. Vastelastenbond rekent u het voor:

Duur stroomstoring

Vergoeding in €

0 tot 4 uur

0

4 tot 8 uur

35

Vanaf 12 uur

55

Vanaf 16 uur

75

Vanaf 20 uur

95

Vanaf 24 uur

115

De uitbetaling van de vergoeding bij grootschalige storingen geschiedt automatisch en wordt door uw netbeheerder verzorgd. Neem contact op met uw netbeheerder voor vragen en opmerkingen aangaande de uitbetalingen.