Voor zover het een producent van elektriciteit betreft, wordt onder een energie installatie verstaan de elektriciteitscentrale als geheel.

Voor zover het een afnemer van elektriciteit betreft, wordt onder energie installatie verstaan alles wat - doorgaans achter de elektriciteitsmeter - in de woning of vestiging elektriciteit verbruikt.

Producentenenergie-installaties

In Nederland zijn ongeveer 70 producerende energie installaties van professionele energieproducenten te vinden.

Er wordt in deze professionele energiecentrales op verschillende wijzen energie gewonnen, waaronder met:

  • Biomassa-installaties

  • Verbrandingsinstallaties

  • Koleninstallaties

  • STEG/w.k.c. installaties

  • Gasinstallaties

  • Kernsplitsingsinstallaties

  • Wervelbedketelinstallaties

Energie installaties thuis

Met het begrip energie installatie kan ook alles wat - doorgaans achter de elektriciteitsmeter - in de woning of vestiging elektriciteit verbruikt.

Gaat u voor het eerst gebruik maken van een energie installatie in een (voor u) nieuwe woning? Noteer ten eerste de meterstanden van zowel de elektriciteitsmeter als de gasmeter.

Voor het verbruiken van elektriciteit heeft u in eerste instantie een energiecontract nodig. Wilt u weten wat het beste energiecontract voor uw woon- en gezinssituatie is? Maak dan zelf eenvoudig een berekening, word lid en/of neem contact met ons op voor vrijblijvend advies via onderstaande stappen:

  1. Maak een berekening

  2. Word gratis lid

  3. Neem contact op voor advies