Koolstof dioxide is een kleurloos, geurloos en niet giftig gas. CO2 is een normaal bestanddeel van onze atmosfeer. CO2 maakt ongeveer 0,03% van de atmosfeer rond de aarde uit. Het wordt uitgeademd door mensen en dieren en door planten gebruikt bij de productie van zuurstof.

Koolstof dioxide als broeikasgas

Een eigenschap van co² is dat het warmte vasthoudt binnen de atmosfeer van de aarde. Door het verbranden van fossiele brandstoffen zoals bijvoorbeeld olie, aardgas en kolen voor o.a. energieopwekking brengt de samenleving ongekend veel CO2 (koolstofdioxide) in de atmosfeer.

Hierdoor draagt de uitstoot van koolstofdioxide in rap tempo toe aan de opwarming van de aarde, met alle gevolgen van dien.

Verminderen van broeikasgas

Door de uitstoot van o.a. schadelijk co² te verminderen en natuur te beschermen en aan te leggen, is
het mogelijk om het broeikaseffect te laten verminderen, zo is algemeen bekend.

Wist u dat u via inkoopcollectief en belangenbehartiger Vereniging de Vastelastenbond energie kunt afnemen die de hoeveelheid broeikasgas in de atmosfeer te verminderen?

Greenchoice biedt als partner van de Vastelastenbond energiecontracten aan waarbij 100% in Nederland opgewekte groene stroom wordt aangeboden en waarbij het aardgas co² gecompenseerd wordt door middel van o.a. bebossing én bescherming van oerbossen.

Doet u ook mee met het verminderen van koolstofdioxide, en draagt u bij aan een groenere planeet?