Een netstoring is de uitval van een productie-eenheid of een willekeurig element in het elektriciteitsvoorzieningssysteem. Hierdoor komen afnemers van energie tijdelijk zonder stroom en/of gas te zitten.

Heeft u langer dan 4 uur geen stroom gehad door een stroomstoring? Dan kunt u een vergoeding vragen aan uw netbeheerder – deze maakt echter in de meeste gevallen automatisch de vergoeding aan u over.

Overzichtstabel vergoeding stroomstoring

U krijgt voor een stroomstoring die langer dan 4 uur duurt, en tot 8 uur duurt 35 euro. De vergoeding neemt vervolgens toe met 20 euro per 4 uur dat u aaneengesloten geen stroom heeft gekregen. Vastelastenbond rekent u het voor:

Duur stroomstoring

Vergoeding in €

0 tot 4 uur

0

4 tot 8 uur

35

Vanaf 12 uur

55

Vanaf 16 uur

75

Vanaf 20 uur

95

Vanaf 24 uur

115

Oorzaken stroomstoring

Kortsluiting en kabelbreuken kunnen o.a. de volgende achterliggende oorzaken hebben:

  • Vocht

  • IJzel

  • Storm

  • Sabotage

  • Overbelasting

  • Spanningspieken (bijvoorbeeld door blikseminslag)

Wat te doen bij een stroomstoring?

Als voorzorgsmaatregel is het aan te raden een of meerdere zaklantaarns met de batterijen er naast bewaard in de meterkast te leggen.

Neem bij een langdurige storing (dus zowel bij stroom als gas) met uw mobiele telefoon contact op met het nationale storingsnummer energie: