Radioactiviteit is de eigenschap van sommige instabiele isotopen om ‘spontaan’ in andere atoomsoort te veranderen, wat atomisch verval wordt genoemd. Door dit proces komt ioniserende straling vrij, die radioactieve straling genoemd wordt. Veel voorkomende vormen van straling zijn alfa-, bèta- en gamma-radioactieve straling.

Becquerel

Radioactief verval is een natuurkundig proces dat wordt uitgedrukt in Becquerel (Bq). Een radioactieve straling van 1 Becquerel houdt in dat van een bepaalde stof één atoom per seconde vervalt. Eén Becquerel is echter een zeer kleine hoeveelheid. Voeding wordt volgens de overheid pas gevaarlijk bij 600 Bq en een menselijk lichaam is zelfs ruim 8000 Bq.

Mensen en radioactiviteit

Als menselijke cellen worden blootgesteld aan te hoge concentraties radioactiviteit kan dat op lange termijn grote gezondheidscomplicaties zoals kanker veroorzaken. Op korte termijn zal de huid zeer rood worden en zullen DNA structuren in de cel worden vernietigd.

Dit kan op verschillende manieren aflopen, maar de kans is zeer groot dat de cel zich blijft ontwikkelen en gaat muteren. Dit kan dus allerlei soorten kanker tot gevolg hebben bij zowel mensen als dieren.

Kernenergie en radioactiviteit

Het restafval dat overblijft bij de opwekking van kernenergie, is zeer radioactief. Het vervoer, de opslag en verwerking van dit soort afval brengt zeer grote humanitaire en ecologische risico’s met zich mee.

Als alternatief voor schadelijke kernenergie – waar wij niet achter staan als collectief – bieden wij 100% groene energie uit Nederland aan, in samenwerking met de groenste provider van Nederland, Greenchoice.