Het transporteren van elektriciteit van producenten naar verbruikers door gebruik te maken van het net wordt transportdienst genoemd. Elk jaar betaalt u kosten voor de transportdienst voor energie aan uw netwerkbedrijf. Met het geld dat hiermee door de netwerkbedrijf wordt geïncasseerd, wordt o.a. het netwerk veilig en zo veel mogelijk storingsvrij gehouden.

Kosten transportdienst

De transportdienstkosten worden gespecificeerd in rekening gebracht op uw jaarlijkse energierekening. U betaalt de transportkosten dus aan uw energieleverancier, die het geld overmaakt naar de regionale netwerkbeheerder die uw energietransport heeft voldaan. In uitzonderlijke gevallen ontvangen energieafnemers aparte rekeningen voor energie en netwerk kosten van het netwerkbedrijf.

Waaruit bestaan de overige netwerkkosten?

Uw regionale netwerkbedrijf brengt kosten in rekening voor de onderstaande diensten:

  • Meetdiensten
  • Meetdiensten kunnen de volgende kosten behelzen: Vergoeding voor huur van de meter(s) Opname meterstand(en) Controle van volledigheid/juistheid van meterstanden De kosten voor de meetinrichting.
  • Aansluitdiensten
  • Aansluitdiensten bestaan uit een vergoeding voor het onderhoud van uw aansluiting(en).
  • Transportdiensten
  • De kosten voor transportdiensten bestaan uit de volgende onderdelen:
  • Vastrecht transport: kosten voor het gebruik van het energie netwerk
  • Capaciteitstarief: vast bedrag dat afhankelijk is van de capaciteit van de gas- en/of elektriciteit meter(s).
  • Systeemdiensten (elektriciteit): vergoeding voor het gebruik van het hoogspanningsnet en de diensten van TenneT.

Neem contact op met de Vastelastenbond als bovenstaande tekst tot vragen leidt, of als uw contact met uw netwerkbedrijf niet tot het gewenste resultaat leidt!