Wat is een datalimiet bij een internet abonnement? En wat wordt er eigenlijk bedoeld met een fair use policy of beleid. Alle informatie, over datalimieten en fair use policies van internet, bellen en tv-providers vind u via deze pagina.

Datalimiet

Datalimiet houdt in: de maximale hoeveelheid data die een gecontracteerde volgens het contract met zijn internetprovider maandelijks mag downloaden en uploaden. Een datalimiet wordt door de provider bij wie u een internetcontract afsluit vastgesteld om te voorkomen dat de verbindingen overbelast worden door gebruikers die te veel (grote) bestanden downloaden en/of uploaden.

Bij de meeste internet contracten geldt vandaag de dag geen échte datalimiet meer (mobiel internet uitgezonderd). Veel providers hebben echter wel een fair use policy opgenomen in de contractvoorwaarden.

Fair use policy

Een fair use policy is een clausule die in de voorwaarden van internetcontracten wordt opgenomen om misbruik van het internet dan wel de diensten van de provider tegen te gaan.

Met misbruik kan worden bedoeld het grootschalig downloaden en/of uploaden van auteursrechtelijk beschermd materiaal, hacking et cetera.

De exacte inhoud en consequenties van overtreding van de fair use policy zijn per contract en per internetprovider vastgesteld. Raadpleeg uw contract en contractvoorwaarden en neem contact op met uw provider en/of Vereniging de Vastelastenbond voor vragen over datalimiet en fair use policy en beleid.