Dirk Jan Wolfert

“Wij helpen je graag met je vaste lasten”

Het goed regelen van je vaste lasten levert geld én gemoedsrust op. Toch controleren weinig mensen jaarlijks alle contracten en polissen. Het is moeilijk en het ontbreekt je vaak aan tijd en motivatie. Dat is zonde!

Dirk-Jan Wolfert | Algemeen directeur Vastelastenbond

Lees meer over ons

Door over te stappen naar verzekeringen zónder provisie
Gemiddelde besparing op alle schadeverzekeringen

Start besparen

Bespaar op Verzekeringskosten

Bespaar € 200,- op je Verzekeringskosten

Door over te stappen naar verzekeringen zónder provisie

Gemiddelde besparing op alle schadeverzekeringen

€200,- p.j

Meer informatie

Claim is een begrip dat onder de verzekeringstermen valt. Met een claim wordt het indienen van een geleden verlies bij een verzekeraar bedoeld. Afhankelijk van de dekking van de betreffende verzekering en de aard van het geleden verlies, zal de verzekeraar vervolgens (een deel van) de geleden schade financieel vergoeden.

Als u bijvoorbeeld een glasverzekering heeft en in uw woning breekt een raam, dan dient u een claim in bij de verzekeraar waar u uw glaspolis heeft lopen. Vervolgens zal de verzekeraar - na een positieve beoordeling van uw claim - overgaan tot vergoeding van het gesneuvelde raam.

Vragen over verzekeringsclaims?

Het claimen van zaken voor uw verzekering kan vragen opleveren. Ook als u een nieuwe verzekering wilt afsluiten is het bijvoorbeeld goed om te weten hoe uw nieuwe verzekeraar omgaat met claims en wat de werkwijze voor verzekerden is voor het indienen van claims. Voor al uw algemene vragen over claims en verzekeringen staan wij u daarom graag te woord. Door onze jarenlange ervaring in de verzekeringswereld kunnen wij u voorzien van onderbouwd en onafhankelijk advies.

Voor het indienen van claims of klachten/vragen over claims die u reeds heeft ingediend bij uw verzekeraar verwijzen wij u in eerste instantie naar de betreffende verzekeraar. Komt u er met deze partij niet uit? Dan helpen wij u natuurlijk graag verder! Neem contact met ons op.