Dirk Jan Wolfert

“Wij helpen je graag met je vaste lasten”

Het goed regelen van je vaste lasten levert geld én gemoedsrust op. Toch controleren weinig mensen jaarlijks alle contracten en polissen. Het is moeilijk en het ontbreekt je vaak aan tijd en motivatie. Dat is zonde!

Dirk-Jan Wolfert | Algemeen directeur Vastelastenbond

Lees meer over ons

Door over te stappen naar verzekeringen zónder provisie
Gemiddelde besparing op alle schadeverzekeringen

Start besparen

Bespaar op Verzekeringskosten

Bespaar € 200,- op je Verzekeringskosten

Door over te stappen naar verzekeringen zónder provisie

Gemiddelde besparing op alle schadeverzekeringen

€200,- p.j

Meer informatie

Eigen risico is een term die voortkomt uit de verzekeringswereld. Met eigen risico wordt het bedrag bedoeld dat u voor eigen rekening neemt alvorens de verzekering overgaat tot het betalen van verzekerde kosten binnen de polis.

Het komt er dus op neer dat in het geval van eigen risico de geleden schade door u samen met de verzekering wordt betaald, in een van tevoren overeengekomen verhouding. Het eigen risico wordt doorgaans uitgedrukt in euro's.

Voordelen en nadelen van hoger eigen risico

Over het algemeen geldt; hoe hoger het eigen risico, des te lager de maandelijkse of jaarlijkse verzekeringskosten in de vorm van premies. Dat lijkt aantrekkelijk voor consumenten met een smallere beurs, maar men moet zich wel realiseren dat dat hogere eigen risico in het geval van een calamiteit een grote deuk in een relatief klein budget kan betekenen.

Bij de overweging voor een hoger of lager eigen risico is het dus zeer belangrijk om uw eigen financiële situatie in te schatten. Als het bedrag van het eigen risico u te hoog lijkt om in één keer te moeten betalen, dan zou u kunnen overwegen om voor een wat lager eigen risico te kiezen i.c.m. wat hogere maandelijkse premies.

Vergelijk verzekeringen met eigen risico

Via inkoopcollectief de Vastelastenbond vergelijkt u eenvoudig de verzekeringen en verschillende eigen risico per polis én sluit u deze gemakkelijk af. Uiteraard met collectieve korting!