Een uitvaartverzekering is een verzekering die men afsluit om in het geval van overlijden van de verzekerde persoon aanspraak te maken op een financiële vergoeding, teneinde de uitvaart te kunnen financieren. Het gaat hierbij doorgaans om een vast bedrag dat in de uitvaartverzekeringspolis is overeengekomen tussen verzekerde en verzekeraar.