Electriciteitswet 1998

Je hebt gezocht op het woord: Electriciteitswet 1998


De Europese Unie heeft het gedachtegoed van de vrije energiemarkten verwerkt in Europese Richtlijnen voor elektriciteit (1996), respectievelijk voor aardgas (1998). Deze Richtlijnen schrijven voor aan welke eisen de nationale wetgeving van de lidstaten moet voldoen om de markten voor elektriciteit en aardgas vrij te maken. Nederland heeft de eisen van de Europese Richtlijnen verwerkt in de Elektriciteitwet 1998 en in de Gaswet die in 2000 van kracht is geworden. Daar waar de richtlijnen keuzevrijheid aan klanten geven, heeft Nederland, in de Elektriciteitwet 1998, gekozen voor een snellere vrijmaking van de markt dan de richtlijnen voorschrijven.

Vereniging de Vastelastenbond begrippenlijst

Met deze begrippenlijst biedt Vereniging de Vastelastenbond consumenten een verhelderend inzicht in de wereld van verzekeringen.

Via inkoopcollectief Vereniging de Vastelastenbond sluit je bovendien de beste internetcontracten, energiecontracten en verzekeringen af. Uiteraard mét collectieve korting en uitgebreide persoonlijke service, bij aanbieders die voldoen aan onze strenge eisen qua klantvriendelijkheid, tarieven en communicatie.