Kruissubsidie

Je hebt gezocht op het woord: Kruissubsidie


Van kruissubsidie is sprake als tekorten op de ene dienst worden gedekt door overschotten op de andere dienst. Kruissubsidie kan leiden tot oneerlijke concurrentie. Een marktpartij, namelijk die op een bepaalde deelmarkt het alleenrecht heeft of een zeer dominante positie, kan met opbrengsten uit deze deelmarkt diensten op een andere deelmarkt subsidiëren en die diensten daarmee onder de kostprijs aanbieden.
Zie ook : concessiehouder.

Vereniging de Vastelastenbond begrippenlijst

Met deze begrippenlijst biedt Vereniging de Vastelastenbond consumenten een verhelderend inzicht in de wereld van verzekeringen.

Via inkoopcollectief Vereniging de Vastelastenbond sluit je bovendien de beste internetcontracten, energiecontracten en verzekeringen af. Uiteraard mét collectieve korting en uitgebreide persoonlijke service, bij aanbieders die voldoen aan onze strenge eisen qua klantvriendelijkheid, tarieven en communicatie.