NMa

Je hebt gezocht op het woord: NMa


NMa staat voor Nederlandse Mededingingsautoriteit en is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Mededingingswet In de Elektriciteits- en de Gaswet zijn regels en procedures opgesteld, waarbinnen de elektriciteits- en gasmarkt moet gaan functioneren. Om te zorgen voor een correcte werking en toepassing van deze regels wordt namens de overheid toezicht uitgeoefend door de Dienst uitvoering en toezicht Energie (DTe), onderdeel van de NMA. Als marktpartijen met elkaar een geschil krijgen kunnen ze daarvoor bij de NMa om beslechting vragen. www.nmanet.nl

Vereniging de Vastelastenbond begrippenlijst

Met deze begrippenlijst biedt Vereniging de Vastelastenbond consumenten een verhelderend inzicht in de wereld van verzekeringen.

Via inkoopcollectief Vereniging de Vastelastenbond sluit je bovendien de beste internetcontracten, energiecontracten en verzekeringen af. Uiteraard mét collectieve korting en uitgebreide persoonlijke service, bij aanbieders die voldoen aan onze strenge eisen qua klantvriendelijkheid, tarieven en communicatie.