Dirk Jan Wolfert

“Wij helpen je graag met je vaste lasten”

Het goed regelen van je vaste lasten levert geld én gemoedsrust op. Toch controleren weinig mensen jaarlijks alle contracten en polissen. Het is moeilijk en het ontbreekt je vaak aan tijd en motivatie. Dat is zonde!

Dirk-Jan Wolfert | Algemeen directeur Vastelastenbond

Lees meer over ons

Altijd gunstige tarieven en voorwaarden. Bespaar zelfs met het plafond.

Regel het direct

Altijd het beste Energiecontract

Bespaar € 250,- op je Energierekening

Energie Vanzelf Geregeld

Volledige ontzorging voor je energiecontract. Onze experts regelen voor jou elk jaar de beste tarieven en voorwaarden!

Bespaar honderden euro's en ontvang gratis een Sparky energiemeter (t.w.v. € 29,95).

€5,90 p.m.
(of €59,- p.j.)

Meer informatie

Beste ACM, hou op met symptoombestrijding

Zaterdag 09 maart 2019 07:12Margot Boesveld
ACM hou op met symptoombestrijding klachten in de energiemarkt verkopers

ACM hou op met symptoombestrijding klachten in de energiemarkt verkopers

De Vastelastenbond roept de ACM op over te gaan op een proactieve werkwijze omtrent controle van de verkoop van energiecontracten wervingsbureaus.

Te veel taken, te weinig toezicht

De taken van de ACM reiken verder dan het toezicht houden op de energiemarkt. De toezichthouder houdt zich bezig met marktonderzoek, concurrentie, marktwerking en verkoop aan consumenten op het gebied van telecom, energie, zorg , post en vervoer. Ze pleit voor een eerlijk speelveld waarbij de consument is beschermd. De taak van de ACM is dit ‘eerlijke’ speelveld te creëren en te behouden. Dit doet de toezichthouder enerzijds door regels en wetten op te stellen en anderzijds door controle uit te voeren. En dat laatste is hetgeen waar de Vastelastenbond haar zorgen over uitspreekt.

Reactief in plaats van proactief

Pas als er (een grote hoeveelheid) klachten zijn, komt de ACM in beweging. Er wordt niet proactief gecontroleerd en daardoor hebben (sales) organisaties vrij spel tot het moment dat er klachten binnen komen. Dan pas zal de ACM besluiten om over te gaan tot controle. Daarnaast heeft de de toezichthouder in het verleden diverse maatregelen genomen in de energiemarkt die in de praktijk makkelijk te omzeilen én lastig te controleren zijn. Hier maakt de ACM het voor zichzelf ook moeilijk, omdat er meer en meer controlerende taken bijkomen. Middels een brief aan de ACM pleit de Vastelastenbond voor een vergunningsmodel voor de energiemarkt.  Bedrijven moeten investeren (financieel en organisatorisch) om de vergunning te behalen, maar ook investeren (tijd, kennis en controle) om deze te behouden. De controletaak voor de ACM wordt hierdoor makkelijker uit te voeren. U kan de achtergrond en aanleiding voor de brief hier lezen.

==========================================================================================================================================================

Autoriteit Consument & Markt
T.a.v. Consumentenrecht
Postbus 16326
2500 BH Den Haag
 

Eindhoven, 5 maart 2019

Betreft: Verzoek tot handhaving telefonische en deur-aan-deur verkoop energiecontracten
 

Geachte heer/mevrouw,

De wervingspraktijken van energieleveranciers zijn de afgelopen weken veelvuldig in het nieuws geweest. Wij zijn, net als veel consumenten, erg geschrokken van deze berichten. Deze verkooppraktijken zorgen voor wantrouwen. En dat is jammer, want er zijn veel aanbieders van energie die zich netjes gedragen en eerlijk te werk gaan.

Middels deze brief doen wij een beroep op uw mededingingstoezicht. Het moet afgelopen zijn met symptoombestrijding in de energiemarkt, waarbij de goeden lijden onder de kwaden. Wij verzoeken u om handhaving die de kern van het probleem oplost.

De Vastelastenbond pleit voor een effectieve langetermijnoplossing. Het verbieden van telefonische verkoop is ons inziens niet realistisch. Wij zijn van mening dat er drie belangrijke aandachtspunten zijn:
 

  1. Vergunningsplicht

Als de kern aangepakt moet worden, moet het moelijker gemaakt worden om te beginnen. Uit eigen ervaring weten we dat telefonisch contact werkt en gewaardeerd wordt. Het vergt veel tijd, kennis en kunde om de kwaliteit op niveau te brengen en te behouden. Net als bij het adviseren van financiële producten zou er een vergunning of certificaat verplicht gesteld moeten worden voor (sales)organisaties. Bedrijven moeten aan strikte eisen voldoen om een vergunning te kunnen verkrijgen. Het vergunningsmodel van de AFM kan hier aan ten grondslag liggen.

  1. Huidige handhaving optimaliseren

Maatregelen treffen die de kern raken, zodat proactieve controle plaats kan vinden. Er is veel wetgeving, maar het wordt niet goed gecontroleerd. Daarnaast vindt er momenteel een reactieve controle plaats. U geeft in een bericht van 11 februari jl. aan het toezicht op energiecontracten voor zzp’ers te verscherpen. Een ontwikkeling die wij aanmoedigen. In de praktijk uit zich dit echter vaak in het opleggen van een last onder dwangsom of boete en extra wet – en regelgeving. En hier wringt de schoen. Het toevoegen van extra wetgeving treft ook de goeden. Ons inziens moet de controle naar de voorkant verplaatst worden. De bovengenoemde vergunningsplicht (punt 1) zou parallel moeten lopen aan de huidige handhaving.

  1. Bekendheid en zichtbaarheid consumentenloket ConsuWijzer vergroten

Consumenten en Zzp’ers moeten makkelijker de weg kunnen vinden naar consumentenloket ConsuWijzer, zodat u daadwerkelijk weet welke actuele problemen er spelen en adequaat kan optreden. 

Wij verzoeken u vriendelijk doch dringend aandacht te schenken aan deze foutieve verkooppraktijken omtrent energiecontracten. De Vastelastenbond wil niet enkel uw regelgeving bekritiseren. Wij zouden graag bij willen dragen aan een rondetafelsessie of bijeenkomst(en), zodat u ook de externe visies op de werkwijze vanuit een belangenorganisatie kunt meenemen.

We nemen deze klachten erg serieus en vragen ons af of de ACM voornemens is hier passende maatregelen voor te treffen. Wij worden hier dan ook graag van op de hoogte gebracht zodat we bij kunnen dragen aan een oplossing en onze achterban hierover kunnen informeren.

Wij zien graag uw reactie tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Dirk-Jan Wolfert

Vereniging de Vastelastenbond

==========================================================================================================================================================

Achtergrond en aanleiding

Naar aanleiding van diverse schokkende berichtgevingen in media omtrent telefonische en deur-aan-deur verkoop van Essent en Nuon hebben wij - De Vastelastenbond - een oproep geplaatst om klachten over foutieve verkoop van energiemaatschappijen te melden. Wij, als consumentenorganisatie, vinden de hoeveelheid klachten aangrijpend. Dergelijke praktijken hebben kwalijke gevolgen voor de markt en consument. Daarom beschouwen het als onze verplichting deze klachten aan u kenbaar te maken.

In de periode 11 februari tom 19 februari jl. hebben wij 101 klachten ontvangen. Deze hebben we alle klachten zorgvuldig doorgelezen en samengevat. Wij geven u graag inzicht in de omvang en kern.

Wij ontvingen 41 klachten over energieleverancier Essent, 23 klachten over Nuon en 37 klachten over andere energieleveranciers waaronder Total gas & Power, OXXIO en energiedirect.nl.  23 klachten gingen over een zakelijk energiecontract en 78 over een particulier energiecontract.

Telefonische verkoop en vals voorgelegde beloften

Verkoop onder valse voorwendselen werd meerdere keren als reden opgegeven.

  • 20 deur-aan-deur verkoop
  • 35 telefonische verkoop
  • 21 personen noemden specifiek de vals voorgelegde belofte.

De goede lijden onder de kwaden

Wij zien het als onze plicht dit noodsignaal met u te delen. Oneerlijke praktijken in de energiemarkt zijn voor ons al jaren een doorn in het oog. Er zijn ook bedrijven en organisaties die het welbevinden van de consument zeer belangrijk vinden. Deze organisaties werken ijverig en netjes in het belang van de consument en worden ongewenst de dupe omdat enerzijds het consumentenvertrouwen is beschadigd en anderzijds doordat verscherpte wet- en regelgevingen organisatorische aanpassingen met zich mee brengen die tijd en geld kosten.

Mocht u meer informatie willen dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen. Wij lichten graag de achtergrond, aanleiding en klachten nader toe.

Deel dit artikel
Team Vastelastenbond

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrieven. Zo ben je altijd op de hoogte van wat er gebeurt in de vaste lasten wereld. En we geven de beste tips om zelf te besparen op jouw vaste lasten.

Reacties

Er zijn nog geen reacties geplaatst. Jij kan de eerste zijn!

Plaats een reactie

Lees meer over Energie

Helaas, geen compensatie energierekening 2019

Geen compensatie voor hogere energierekening

Dinsdag 05 maart 2019 14:05

Na de gigantische blunder van het kabinet m.b.t. de energierekening hoopten veel Nederlanders op compensatie van de overheid. Helaas gaat deze er niet komen. Premier Rutte heeft aangegeven dat er geen...

Lees meer
Robin Energie failliet verklaard

Robin Energie failliet

Donderdag 28 februari 2019 11:35

Robin Energie is failliet verklaard. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft daarom de leveringsvergunning voor elektriciteit ingetrokken. De klanten blijven stroom en gas ontvangen. Dit wordt ge...

Lees meer
Leegloop bij Eneco door hoge energierekening

Leegloop bij Eneco? Klantenportefeuille Eneco slinkt door hoge energierekening

Vrijdag 22 februari 2019 15:36

Er is veel gaande bij energieleverancier Eneco. Weglopende klanten, belastingvoordeel en een geplande veiling. Eneco, dat dit jaar wordt geveild, moet heel hard zijn best doen om klanten vast...

Lees meer
Al 1,4 miljoen huishoudens overgestapt naar goedkopere energieleverancier

Al 1,4 miljoen huishoudens overgestapt naar goedkopere energieleverancier

Vrijdag 22 februari 2019 10:11

De vele berichten over stijgende energiekosten hebben hun uitwerking niet gemist. Dit najaar werd duidelijk dat gas en licht in 2019 tot wel 330 euro duurder worden. Dat werd nog eens versterkt door d...

Lees meer