Dirk Jan Wolfert

“Wij helpen je graag met je vaste lasten”

Het goed regelen van je vaste lasten levert geld én gemoedsrust op. Toch controleren weinig mensen jaarlijks alle contracten en polissen. Het is moeilijk en het ontbreekt je vaak aan tijd en motivatie. Dat is zonde!

Dirk-Jan Wolfert | Algemeen directeur Vastelastenbond

Lees meer over ons

Bespaar op WOZ-waarde

Bespaar € 250,- op WOZ-waarde

Door bezwaar te maken op je WOZ-waarde

Gemiddelde besparing bij succes
(40% van de bezwaren is succesvol)

€250,-
besparing p.j

Meer informatie

Gemeenten in de problemen met communicatie WOZ-waarde

Woensdag 30 januari 2019 07:00Margot Boesveld
Chaos communicatie rondom WOZ

Chaos communicatie rondom WOZ

Gemeenten in de problemen communicatie WOZ-waarde  | nieuwe basisregistratie Kadaster zorgt voor vertraging

Gemeenten lopen ernstige vertraging op bij het opstellen van het aanslagbiljet 2019. Met name voor gemeenten die een planning hebben gericht op de dagtekening  31 januari 2019, is de huidige situatie zorgelijk. Dit komt omdat per 15 oktober 2018 het Kadaster de overstap heeft gemaakt naar een nieuw platform voor de Basisregistratie Kadaster (BRK). Deze overstap is niet zonder problemen verlopen. Maar er zijn nog meer veranderingen die invloed hebben op de WOZ-waarde voor 2019. Vereniging de Vastelastenbond licht de belangrijkste veranderingen toe en legt uit welke gevolgen dit voor u – als woningeigenaar - heeft.

De problemen zijn ontstaan door: 

  • Nieuwe basisregistratie kadastergegevens: De kadastergegevens moeten overgeheveld worden naar een nieuw systeem en worden daardoor te laat doorgegeven aan de gemeenten. Deze objectgegevens worden door de gemeente gebruikt bij het bepalen van de hoogte van de WOZ-waarde. Hierdoor loopt het vasstellen van de WOZ-waarde vertraging op. 
  • Nieuwe indeling gemeenten vanaf 1 januari 2019: De Rijksoverheid heeft een nieuwe gemeentelijke indeling gemaakt die vanaf 1 januari 2019 geldt. Wanneer (kleine) gemeenten samengevoegd worden ontstaan er problemen bij het bepalen van de WOZ-waarde en het versturen van de aanslagbiljetten.
    Er moeten systemen samengekoppeld worden en ook de (nieuwe) correcte OZB tarieven moeten vastgesteld en doorberekend worden. Hier gaat het vaak fout. 
  • Weergave WOZ-waardeloket: De WOZ-waarde pas getoond wordt op het moment dat de gemeente de WOZ-waarde heeft vastgesteld. Omdat gemeenten vertraging oplopen, zijn de gegevens later beschikbaar en kunnen woningeigenaren pas later een vergelijking maken met andere WOZ-waarden. 

Kadastrale mutaties geven problemen

Daarmee dreigen de problemen met BRK-levering ook gevolgen te krijgen voor de tijdige en zorgvuldige verzending van aanslagbiljetten door gemeenten met daarop de nieuwe WOZ-waarden. Deze verzending moet op basis van de Wet WOZ binnen acht weken na 1 januari 2019 plaatsvinden. Gemeenten zullen deze deadline niet kunnen naleven.

Dit leidt tot twee mogelijkheden:

  • Verzenden van de aanslagbiljetten op het geplande moment, waarbij de kadastrale mutaties uit de periode 15 oktober 2018 tot en met 31 december 2018 niet of slechts ten dele zijn verwerkt. 
  • Uitstellen van het verzenden van de aanslagbiljetten met daarop de nieuwe WOZ-waarden. 

Beide opties hebben verregaande gevolgen. Kiest men voor de eerste optie, dan kan dit leiden tot een verkeerde WOZ-waarde van het pand, omdat er niet met up-to-date gegevens is gewerkt. Dit kan tot problemen leiden. Zodra gemeenten de WOZ-waarden bekend maken aan belanghebbenden, worden deze namelijk opgenomen in de Landelijke Voorziening WOZ (LV WOZ). Vanuit de LV WOZ worden deze WOZ-waarden geleverd aan bijvoorbeeld de Belastingdienst, het waterschap en het CBS. De Belastingdienst en het waterschap gebruiken de WOZ-waarde om belastingen op te baseren. Voor deze partijen is het belangrijk dat de WOZ-waarden zo vroeg mogelijk in de LV WOZ beschikbaar zijn, maar in ieder geval (ruim) voor 1 maart 2019.

Het gevolg: ook de belastingen kloppen niet en moeten in later stadium herberekend en/ of teruggedraaid worden. Het uitstellen van de verzending zorgt er voor dat allerlei instanties vertraging oplopen en de regelgeving omtrent de wet WOZ niet nageleefd wordt.

Meer vertraging door veranderingen 2019 Wet WOZ

Naast de nieuwe BRK zijn nog meer veranderingen die invloed hebben op de WOZ-waarde in 2019:

  • Nieuw wetsvoorstel Rechtsbescherming huurder-eigenaar
  • Zichtbaarheid WOZ-waardeloket aangepast
  • Gemeentelijke herindeling

Nieuwe wetsvoorstel Rechtsbescherming

Wanneer een huurder bezwaar maakt en dit wordt gegrond verklaard dan zal de gemeente deze lagere WOZ-waarde melden aan de eigenaar/verhuurder. Ondanks dat de eigenaar duidelijk in zijn belangen wordt geraakt, kan hij in het huidige systeem formeel geen bezwaar maken of in beroep gaan tegen deze verlaging van de WOZ-waarde. Er is nu het voornemen om de Wet WOZ zodanig te veranderen dat bij een bezwaar, niet alleen degene die het bezwaar heeft gemaakt, maar alle belanghebbenden bij het object worden gehoord  Ook ontvangen alle belanghebbenden de uitspraak zodat een ieder desgewenst in  beroep kan gaan. Meer informatie over deze wetwijziging kunt u lezen op de website van de overheid: https://www.internetconsultatie.nl/rechtsbeschermingwoz

Zichtbaarheid WOZ-waardeloket aangepast

Er is besloten dat in 2019 de WOZ-waarde op het WOZ-waardeloket wordt gebaseerd op een door de gemeente opgegeven moment. Dat betekent dat de WOZ-waarde pas getoond wordt op het moment dat de gemeente de WOZ-waarde heeft gecommuniceerd. Dit was in het verleden anders. Toen konden woningeigenaren al eerder WOZ-waarden inzien en met elkaar vergelijken om te kunnen beoordelen of de WOZ-waarde correct is. Belanghebbenden zullen die vergelijking meteen willen doen, wanneer zij de WOZ-waarde (het aanslagbiljet) hebben ontvangen. Omdat gemeenten vertraging oplopen, zijn de gegevens later beschikbaar en kunnen woning-eigenaren pas later een vergelijking maken met andere WOZ-waarden om zo hun eigen WOZ-waarde te beoordelen en een eventueel bezwaar te overwegen.

Gemeentelijke herindeling

Vanaf 1 januari 2019 is er een herindeling van de gemeenten en zijn er in totaal nog 355 gemeenten. Deze herindeling heeft consequenties voor de WOZ-administratie en het synchroon houden van de basisregistratie WOZ met de Landelijke Voorziening WOZ.

Een aandachtspunt is dat WOZ-objecten bij een herindeling hetzelfde WOZ-objectnummer behouden. Het is een flinke klus op ervoor te zorgen dat de gegevens bij zowel de (nieuwe) gemeenten als ondersteunende softwareleveranciers en andere dienstverleners aangepast zijn aan deze nieuwe gemeentelijke herindeling.

De gemeentelijke herindelingen hebben daarnaast ook gevolgen voor de gebruikers  (lees: Belastingdienst, Waterschap en CBS) van de gegevens uit de Landelijke Voorziening WOZ. Hierdoor zijn sommige gemeenten niet in staat om de aanslagbiljetten met daarop de nieuwe WOZ-waarden op tijd, dus vóór 1 maart 2019, te versturen.

(Bron: Waarderingskamer- WOZ-journaal)

Deel dit artikel
Team Vastelastenbond

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrieven. Zo ben je altijd op de hoogte van wat er gebeurt in de vaste lasten wereld. En we geven de beste tips om zelf te besparen op jouw vaste lasten.

Reacties

Feeleus

klopt het dat de gemeente in de straat bij het bepalen van de WOZ de huizen met uitbouw en extra dakkapellen ( dus de hoogste verkoop waarde) gebruikt bij het vaststelen?

Zaterdag 16 maart 2019 15:17

Plaats een reactie

Lees meer over WOZ-waarde

WOZ-waarde 2019 stijgt

Voorspelling 2019: WOZ-waarde stijgt met 7,5 tot 9,5 %

Dinsdag 20 november 2018 16:38

In 2018 is voor 8,9 miljoen onroerende zaken een WOZ-waarde vastgesteld, waarvan 7,9 miljoen woningen. Tegen de WOZ-waarde van 1,6% van de woningen is bezwaar gemaakt. In totaal waren dat 122.000 bezw...

Lees meer
Aanslag gemeentelijke belastingen WOZ

Gemeenten traag met behandeling WOZ-bezwaar

Woensdag 25 juli 2018 09:53

Gemeenten nemen dit jaar langer de tijd voor het verwerken van WOZ bezwaren. Vorig jaar was het aantal reacties vanuit gemeenten op de ingediende bezwaarschriften veel groter. Dit is vooral frustreren...

Lees meer
woz campagne succesvol

WOZ campagne succesvol

Vrijdag 11 mei 2018 12:18

In februari, maart en april heeft de Vastelastenbond campagne gevoerd voor het verlagen van de WOZ-waarde van woningen. Huizenbezitters betalen vaak onnodig te veel gemeentelijke belastingen door fout...

Lees meer