Dirk Jan Wolfert

“Wij helpen je graag met je vaste lasten”

Het goed regelen van je vaste lasten levert geld én gemoedsrust op. Toch controleren weinig mensen jaarlijks alle contracten en polissen. Het is moeilijk en het ontbreekt je vaak aan tijd en motivatie. Dat is zonde!

Dirk-Jan Wolfert | Algemeen directeur Vastelastenbond

Lees meer over ons

Bespaar op je Zorgverzekering

Bespaar op je Zorgverzekering

Door over te stappen van zorgverzekeraar

Gemiddelde besparing door gebruik te maken van een voordeligere zorgverzekering

€150,- p.j

Start besparen

Meer informatie

Prijslijst tandartskosten 2020 | Tandartsrekening uitleg

Donderdag 21 november 2019 15:54Margot Boesveld
Wat kost een tandarts behandeling in 2020?

Wat kost een tandarts behandeling in 2020?

Jaarlijkse controle, foto’s maken, gaatjes vullen. Je kent het wel. Elk tandarts brengt een ander bedrag in rekening. Tandartsen gebruiken een code lijst om aan te geven welke behandeling ze hebben uitgevoerd. Met behulp van deze codes kun je je tandarts rekening controleren. De Nederlandse Zorgautoriteit  stelt elk jaar de maximumbedragen van deze codes vast. Er wordt jaarlijks een prijs wijziging doorgevoerd, codes veranderd en toegevoegd. Een tandarts mag dus wel minder in rekening brengen, maar niet meer. We hebben een overzicht gemaakt van de meest voorkomende tandartskosten.

Prijzen tandarts 2020

De meest gebruikte codes zijn de C-codes, M-codes, V-codes en R-codes. Die kun je terugvinden op je tandartsrekening. Voor behandelingen boven de € 250,-  zijn aanbieders van mondzorg verplicht je een gespecificeerde offerte te geven.  Tandartsen werken met codes: Ze hebben dit onderverdeeld in een alfabet.

A = verdoving J = implantaten
B = roesje M = preventie en mondzorg
C = controle en consult P = kunstgebit
E = wortelkanaalbehandelingen R = kronen en bruggen
F = orthodontie T = tandvleesbehandelingen
G = behandelingen van het  kaakgewricht U = uurtarieven
H = chirurgische ingreep V = vullingen
X = röntgenfoto’s 

De meestvoorkomende codes:

  • C11: Periodieke tandcontrole
  • X21: Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto
  • M03: Gebitreiniging per 5 minuten

Zo ligt een vulling gemiddeld (V) tussen de €70,-  en € 92,- euro. Dit bedrag vragen de meeste tandartsen ook voor een foto (X21). Moet je een tand of kies trekken (H11) dan liggen de kosten tussen de €40,- en €110,-, afhankelijk van of het gehecht moet worden of niet. Voor een wortelkanaalbehandeling (E) ligt het iets ingewikkelder omdat dit heel erg persoonsgebonden is er er veel extra's nodig kunnen zijn. Tandartsen kunnen buiten kantooruren ook een toeslag vragen. Dat ligt meestal ronde 20 euro. Hieronder de prijslijst voor 2020. Deze is niet compleet. Daarvoor verwijzen we je naar de website van de Nederlandse Zorgautoriteit.

Prijslijst tandheelkunde 2020

Deze beschikking treedt in werking met ingang van 1 januari 2020 en vervalt met ingang van 1 januari 2021. (Bron: Nederlandse Zorgautoriteit, publicatie Beleidsregel tandheelkundige zorg (BR/REG-20100)

I

Consultatie en Diagnostiek (C)

TARIEF 2020

a.

Diagnostisch onderzoek                                  

C11

Periodieke controle

€ 22,16

C13

Probleemgericht consult

€ 22,16

b.

Aanvullend diagnostisch onderzoek, algemeen

C22

Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen

€ 22,16

C28

Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen, vastleggen en verstrekken van behandelplan aan de patiënt

€ 104,95

C29 *

Studiemodellen t.b.v. behandelplan

€ 29,15

C65

Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of  onderkaak

€ 58,31

c.

Toeslagen en diversen

C80

Mondzorg aan huis

€ 17,49

C84

Voorbereiding behandeling onder algehele narcose

€ 46,65

C85

Weekendbehandeling

€ 22,16

C86

Avondbehandeling

€ 22,16

C87

Nachtbehandeling

€ 22,16

II

Maken en/of beoordelen foto's (X)

X10

Maken en beoordelen kleine röntgenfoto

€ 16,33

X11

Beoordelen kleine röntgenfoto

€ 12,24

X21

Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto

€ 69,97

X22

Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak

€ 69,97

X23

Beoordelen kaakoverzichtsfoto

€ 25,66

X24

Maken en beoordelen schedelfoto

€ 31,49

X34

Beoordelen schedelfoto

€ 23,32

X25

Maken en beoordelen meerdimensionale kaakfoto

€ 198,24

X26

Beoordelen meerdimensionale kaakfoto

€ 58,31

III

Preventieve mondzorg (M)

M01

Preventieve voorlichting en/of instructie, per vijf minuten

€ 13,07

M02

Consult voor evaluatie van preventie, per vijf minuten

€ 13,07

M03

Gebitsreiniging, per vijf minuten

€ 13,07

M05

Niet-restauratieve behandeling van cariës in het melkgebit

€ 26,24

M32 */**

Eenvoudig bacteriologisch- of enzymatisch onderzoek

€ 17,49

M30

Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament

€ 5,83

M40

Fluoridebehandeling

€ 14,58

M61 *

Mondbeschermer

€ 26,24

M80 *

Behandeling van witte vlekken, eerste element

€ 50,73

M81 *

Behandeling van witte vlekken, volgend element

€ 27,99

IV

Verdoving (A)

A15

Oppervlakte verdoving

€ 7,58

A10

Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving

€ 14,58

A20

Behandeling onder algehele anesthesie of sedatie    

kostprijs

V

Verdoving door middel van een roesje (B)

B10

Introductie roesje (lachgassedatie)

€ 29,15

B11

Toediening roesje (lachgassedatie)

€ 29,15

B12

Overheadkosten roesje (lachgassedatie)

€ 36,66

VI

Vullingen (V)

V71

Eénvlaksvulling amalgaam

€ 24,49

V72

Tweevlaksvulling amalgaam

€ 39,07

V73

Drievlaksvulling amalgaam

€ 50,73

V74

Meervlaksvulling amalgaam

€ 71,13

V81

Eénvlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer

€ 36,15

V82

Tweevlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer

€ 50,73

V83

Drievlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer

€ 62,39

V84

Meervlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/ compomeer

€ 82,80

V91

Eénvlaksvulling composiet

€ 46,65

V92

Tweevlaksvulling composiet

€ 61,22

V93

Drievlaksvulling composiet

€ 72,88

V94

Meervlaksvulling composiet

€ 93,29

V15

Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal (facing)

€ 69,97

V30

Fissuurlak eerste element

€ 26,24

V35

Fissuurlak ieder volgend element in dezelfde zitting

€ 14,58

V40

Het polijsten vullingen, beslijpen en bijwerken van oude vullingen

€ 5,83

V50

Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje

€ 11,66

V70 *

Parapulpaire stift

€ 11,66

V80 *

Wortelkanaalstift

€ 20,41

V85 *

Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element

€ 8,75

VII

Wortelkanaalbehandelingen (E)

a.

Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning

E01

Wortelkanaalbehandeling consult

€ 22,16

E02

Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult

€ 40,82

E03

Consult na tandheelkundig ongeval

€ 32,07

b.

Wortelkanaalbehandeling

Pulpabehandeling met als doel behoud van vitaliteit

E60 *

Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel

€ 46,65

Wortelkanaalbehandeling element met volgroeide wortelpunt, ongecompliceerd

E04

Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkel-titanium instrumenten

€ 47,90

E13

Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal

€ 104,95

E14

Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen

€ 151,60

E16

Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen

€ 198,24

E17

Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen

€ 244,89

E85

Elektronische lengtebepaling

€ 14,58

E19

Insluiten calciumhydroxide of daarmee vergelijkbare desinfectans per element, per zitting

€ 17,49

E66

Wortelkanaalbehandeling van melkelement

€ 46,65

Initiële wortelkanaalbehandeling

E77

Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal

€ 58,31

E78

Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal

€ 29,15

Bleken

E90

Inwendig bleken, eerste zitting

€ 46,65

E95

Inwendig bleken, elke volgende zitting

€ 17,49

E97 *

Uitwendig bleken per kaak

€ 72,88

Behandeling trauma-element

E40

Directe pulpa-overkapping

€ 29,15

E42

Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval

€ 11,66

E43 *

Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval

€ 23,32

E44

Verwijderen spalk, per element

€ 5,83

Gebruik operatiemicroscoop

E86

Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling

€ 78,71

Gebruiksklaar maken praktijkruimte

E87

Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling

€ 58,31

VIII

Kronen en bruggen (R)

a.

Inlays en kronen

R08 *

Eénvlaks composiet inlay

€ 69,97

R09 *

Tweevlaks composiet inlay

€ 134,11

R10 *

Drievlaks composiet inlay

€ 174,92

R11 *

Eénvlaksinlay

€ 104,95

R12 *

Tweevlaksinlay

€ 163,26

R13 *

Drievlaksinlay

€ 233,23

R14

Toeslag voor extra retentie bij het plaatsen van indirecte restauraties

€ 29,15

R24 *

Kroon op natuurlijk element

€ 256,55

R34 *

Kroon op implantaat

€ 233,23

R29 *

Confectiekroon

€ 52,48

R31

Opbouw plastisch materiaal

€ 58,31

R32 *

Gegoten opbouw, indirecte methode

€ 58,31

R33 *

Gegoten opbouw, directe methode

€ 116,61

b.

Brugwerk

R40 *

Eerste brugtussendeel

€ 174,92

R45 *

Toeslag bij een conventionele brug voor elk volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel

€ 87,46

R49

Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen

€ 145,77

R50 *

Metalen fixatiekap met afdruk

€ 29,15

R55 *

Gipsslot met extra afdruk

€ 29,15

R60 *

Plakbrug zonder preparatie

€ 116,61

R61 *

Plakbrug met preparatie

€ 174,92

R65

Toeslag bij een plakbrug voor elk volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel

€ 40,82

R66

Toeslag bij een plakbrug voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee

€ 23,32

c.

Restauraties diversen

R70

Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker

€ 64,14

R71 *

Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond

€ 64,14

R74 *

Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties

€ 23,32

R75 *

Opnieuw vastzetten plakbrug

€ 58,31

R76

Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon

€ 29,15

R77

Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element

€ 29,15

e.

Temporaire voorzieningen

R80 *

Tijdelijk kroon- en brugwerk, eerste tand of kies

€ 29,15

R85 *

Tijdelijk kroon- en brugwerk, volgende tand of kies

€ 11,66

R90 *

Gedeeltelijk voltooid werk

n.b.

Diversen

G15

Toeslag voor het behouden van beethoogte

€ 29,15

G65 *

Indirect planmatig inslijpen

€ 320,69

G69 *

Beetbeschermingsplaat

€ 64,14

G33 *

Aanbrengen front/hoektandgeleiding

€ 58,31

c.

Snurk- en slaapstoornisbeugel

G71 *

Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA)

€ 291,54

G72

Controlebezoek MRA

€ 29,15

G73 *

Reparatie MRA met afdruk

€ 46,65

X

Chirurgische ingrepen (inclusief verdoving) (H)

a.

Onderdeel  A

H11

Trekken tand of kies

€ 43,73

H16

Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant

€ 32,65

H21

Kosten hechtmateriaal

€ 6,06

H26

Hechten weke delen

€ 64,14

H50

Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, eerste element exclusief wortelkanaalbehandeling

€ 58,31

H55

Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling

€ 17,49

b.

Onderdeel B

H90

Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B

€ 58,31

H33

Hemisectie van een molaar

€ 69,97

H35

Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap

€ 69,97

H40

Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak

€ 52,48

H41

Verwijderen van het lipbandje of tongriempje

€ 34,98

Wortelpuntoperatie per tandwortel

H42

Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting

€ 69,97

H43

Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrogradeafsluiting

€ 93,29

H44

Primaire antrumsluiting

€ 64,14

H59

Behandeling kaakbreuk, per kaak

€ 81,63

Cyste-operatie

H60

Marsupialisatie

€ 81,63

H65

Primaire sluiting

€ 157,43

XI

Kunstgebitten (P)

P60

Uitgebreid onderzoek naar functioneren van het bestaande kunstgebit

€ 34,98

P65

Planmatig inslijpen van het bestaande kunstgebit

€ 29,15

P17

Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur

€ 58,31

P10 *

Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1 - 4  elementen

€ 87,46

P15 *

Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5 - 13 elementen

€ 174,92

P16

Toeslag voor individuele afdruk met randopbouw bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars

€ 64,14

P18

Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars

€ 17,49

P34 *

Frame kunstgebit, 1-4  elementen

€ 239,06

P35 *

Frame kunstgebit, 5-13 elementen

€ 326,52

P31 *

Wortelkap met stift

€ 145,77

P32

Toeslag voor maken precisiekoppeling per koppeling of staafhuls

€ 87,46

P33

Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling

€ 58,31

P40

Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief verhoogd met per immediaat te vervangen element

€ 14,58

P45 *

Noodkunstgebit

€ 116,61

a.

Volledig kunstgebit

P21 *

Volledig kunstgebit bovenkaak

€ 174,92

P25 *

Volledig kunstgebit onderkaak

€ 233,23

P30 *

Volledig kunstgebit boven- en onderkaak

€ 379,00

Y01

Informatieverstrekking, per vijf minuten

€ 13,28

Y02

Onderlinge dienstverlening

Maximum

Bron: https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_269334_22/2/. Voor een volledig overzicht verwijzen wij je naar de Nederlandse Zorgautoriteit. Je kan geen rechten ontlenen aan genoemde bedragen. Deze zijn enkel ten behoeve van informatie. 

Deel dit artikel
Team Vastelastenbond

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrieven. Zo ben je altijd op de hoogte van wat er gebeurt in de vaste lasten wereld. En we geven de beste tips om zelf te besparen op jouw vaste lasten.

Reacties

Er zijn nog geen reacties geplaatst. Jij kan de eerste zijn!

Plaats een reactie

Lees meer over Zorgverzekering

Wacht met overstappen (totdat ook de zorgcontracten bekend zijn). Nr. 5 van de 8 tips.

8 tips voor overstappen zorg 2021 | Zorgverzekering

Woensdag 11 november 2020 11:11

Je zorgverzekering verdient aandacht. Je gezondheid is een belangrijk goed. Geen enkel mens is gelijk en dat geldt ook voor de medische kosten die gemaakt (moeten) worden. Voor de beste medische zor...

Lees meer
Collectief verzekerde gaat massaal overstappen. En dat is logisch, want het loont

Overstappen collectief verzekerden: Samen kan er 50 miljoen bespaard worden

Maandag 11 november 2019 09:41

Voor 72 tot 90% van collectief verzekerden is overstappen lonend Voor de collectief verzekerden is dubbele stijging reden voor overstap. Twee redenen waarom overstappen loont. Niet alleen de premie...

Lees meer
Ben je aanvullend verzekerd? Ga dan dit jaar nog naar de tandarts.

Bespaartip: Ga naar de tandarts (en nog meer zorg-bespaartips)

Woensdag 30 oktober 2019 15:52

Binnenkort worden de premies weer bekend gemaakt. Maar voordat je je laat verleiden tot het sluiten van een nieuwe zorgverzekering. Kijk even goed naar je huidige zorgverzekering. Zo haal je...

Lees meer
Korting collectieve verzekering in 2020 op de schop

Prijs collectieve zorgverzekering stijgt harder | Collectief verzekerde in 2020 flink duurder uit

Vrijdag 18 oktober 2019 11:10

Collectieve zorgverzekering minimaal 75 euro duurder in 2020. Zes miljoen Nederlanders die collectief verzekerd zijn gaan volgend jaar flink meer betalen. Als de premies gelijk blijven, ben je als ...

Lees meer