Dirk Jan Wolfert

“Wij helpen je graag met je vaste lasten”

Het goed regelen van je vaste lasten levert geld én gemoedsrust op. Toch controleren weinig mensen jaarlijks alle contracten en polissen. Het is moeilijk en het ontbreekt je vaak aan tijd en motivatie. Dat is zonde!

Dirk-Jan Wolfert | Algemeen directeur Vastelastenbond

Lees meer over ons

Bespaar op al je
vaste lasten

Bespaar € 200,- op je Energierekening

Met de Vastelastenbond bespaar je op alle vaste lasten 

Gemiddelde besparing op al je vaste lasten

€1.000,- p.j

Meer informatie

Prinsjesdag 2017 en uw portemonnee in 2018

Dinsdag 19 september 2017 15:20Margot Boesveld

Elk jaar zijn er veranderingen die van invloed zijn op uw portemonnee. Hét moment waarop de belastingplannen voor het volgende kalenderjaar bekend worden gemaakt valt dit jaar op 19 september 2017. In de Ridderzaal zal koning Willem Alexander namens de regering de troonrede uitspreken. Vanaf dat moment weten consumenten zeker welke veranderingen er voor hem of haar van toepassing zijn. Vereniging de Vastelastenbond zet de miljoenennota 2018 en de consequenties voor uw portemonnee in begrijpelijke taal op een rij. 

Belangrijkste wijzigingen voor 2018

 • Nederlanders hebben in 2018 gemiddeld ca. 0,6% meer te besteden. Zie de koopkrachttabel onder aan de pagina;
 • Er wordt 270 miljoen beschikbaar gesteld voor de verhoging van de salarissen van de basisschoolleraren;
 • Eigen risico zorgverzekering blijft bij nader inzien gelijk € 385,-.
 • Zorgtoeslag voor lagere inkomens stijgt met maximaal 67 euro voor alleenstaanden;
 • Begrotingsoverschot gaat omlaag (6 miljard);
 • Werkloosheid daalt (390.000);
 • De staatsschuld daalt naar 53,7 procent;
 • Er gaat in 2018 een half miljard naar de zorg;
 • Ouderenkorting gaat met 115 euro omhoog, maar alleenstaande ouderen krijgen 18 euro minder korting. 
 • Heffingskorting voor 2018 wordt verlaagd met 8 euro.
 • Er wordt 425 miljoen euro voor uitgetrokken om de koopkracht van de minima te verbeteren.

Hypotheek en uw woning

 • De gemiddelde WOZ-waarde van woningen stijgt in 2018 met 5 tot 7%.
 • Maximale hyptoheek gaat omlaag naar 100%. Zo kon u voorheen nog 101% procent aan hypotheek krijgen en dus in principe meer 'lenen'.  In 2018 veranderd dit naar 100%. Dat betekent in de praktijk dat u meer eigen geld moet gebruiken om de koop van een woning te financieren.
 • De hypotheekrenteaftrek wordt per 1 januari 2018 met een half procent beperkt. In 2017 is het maximale tarief waartegen de rente aftrekbaar is 50%. In 2018 is dat 49,5%. Deze maatregel raakt alleen huiseigenaren die in de hoogste belastingschijf zitten. 
 • Rente en kosten van restschulden, die per 1 januari 2018 ontstaan door de verkoop van een woning, zijn niet meer aftrekbaar in box 1. Ziet het er naar uit dat er een restschuld overblijft na de verkoop van uw woning? Dan is het verstandig om wellicht de overdracht te bespoedigen vóór 31 december 2017, zodat u nog wel gebruik kan maken van de restschuldregeling.

Energie

Belastingen zijn op de energierekening een van de grootste kostenposten. Elk jaar worden ook hier weer nieuwe beslissingen voor gemaakt. De meeste in het nadeel van de Nederlandse huishoudens. Belasting is dus een dominante factor op de energierekening en stijgt ver boven de kosten voor stroom en gas uit. Door de sterke stijging van de ODE wordt het verschil alleen maar groter. Maar ook de energiebelasting blijft elk jaar stijgen. 

 • Energiebelasting gaat 12% omhoog. Deze belastingen betaalt u via uw energierekening. In 2018 betaalt een gemiddeld huishouden ca. € 67,- meer per jaar.
 • In 2018 gaat de ODE (Opslag Duurzame Energie) omhoog. Vanaf 1 januari 2013 is er een nieuwe energieheffing ingevoerd: de Opslag Duurzame Energie. Deze Opslag Duurzame Energie of wel O.D.E. is een extra heffing die in het leven is geroepen om de verhoging van het budget voor de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+) te financieren. Het komt dus neer op een belastingopslag die in het leven is geroepen om de opwekking en het gebruik van groene energie in Nederland te stimuleren. Burgers en bedrijven betalen vanaf 2013 de extra heffing over hun energierekening.
 • Warmtewet veranderd. De huidige fiscale stadsverwarmingsregeling moet zich uitbreiden naar installaties voor stadsverwarming die voor 50% of meer gebruik maken van aardwarmte of biomassa, al dan niet in combinatie met restwarmte. Ook voor deze installaties gaat het voordeligere tarief in de energiebelasting gelden. Deze uitbreiding kost 3 miljoen per jaar en wordt bekostigd door verhoging van het tarief in de eerste schijf van de energiebelastingtarief voor aardgas. 

Zorg

De bevolking groeit en vergrijst, kortom: we gebruiken steeds meer zorg. Een vergrijzende samenleving leidt tot hogere zorgkosten. Daarnaast gebruiken ziekenhuizen de nieuwste technologieën. Deze nieuwe technologieën kosten geld. Vanaf 2018 gaat er structureel 435 miljoen naar de verpleeghuiszorg en komt daar de komende vier jaar nog eens 130 miljoen euro bovenop, zodat dit oploopt naar 2,1 miljard euro in 2021. 

 • Verwachte premie stijging zorgpremie. De premies voor de zorgverzekering worden in november 2017 bekend gemaakt. 
 • Zorgtoeslag stijgt. U kunt in 2018 meer recht op zorgtoeslag hebben. Inkomen die niet hoger zijn dan € 27.857,- per jaar, of met toeslagpartner  € 35.116,- per jaar, hebben recht op zorgtoeslag.

Wijzigingen basispakket

Elk jaar verandert de inhoud van het basispakket. Dit basis pakket is ongeacht uw verzekeraar gelijk. Veranderingen die voor 2018 al duidelijk zijn: 

 1. Patiënten die last hebben van artrose aan de heup- en/of kniegewrichten krijgen vanaf 2018 twaalf oefentherapie behandelingen vergoed;
 2. Oncologiepatiënten die immuuntherapie krijgen in het ziekenhuis, hebben vanaf 2018 recht op een vergoeding voor zittend vervoer van en naar behandeling.

Overig

 • NVWA (De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit) krijgt er 25 miljoen bij. Dit in verband met de fipronilcrisis van afgelopen jaar. 
 • Belanstingdienst krijgt er 75 miljoen bij. De Belastingdienst kampt met grote problemen: verouderde computersystemen zijn dringend aan vervanging toe en er is veel personeel vertrokken doordat veel meer medewerkers dan verwacht gebruik maakten van een vrijwillige vertrekregeling. De 75 miljoen is nodig om te voorkomen dat de belastinginning in gevaar komt.

Koopkracht stijgt = goed nieuws

Iedereen gaat er in 2018 een beetje op vooruit. Hieronder een overzicht van de koopkracht stijging per doelgroep. 

Bruto inkomens op jaarbasis Koopkrachtstijging 
< 35.350 euro 0,6%
35.350 - 70.700 0,6%
70.700 - 101.000 0,8%
> 101.000

1,1%

Doelgroepen  Koopkrachtstijging 
Werkenden 0,8%
Uitkeringsgerechtigden 0,3%
Alleenstaanden 0,6%
Alleenverdieners 0,6%
Gepensioneerden 0,6%
Met kinderen 0,9%
Zonder kinderen 0,6%
Deel dit artikel
Team Vastelastenbond

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrieven. Zo ben je altijd op de hoogte van wat er gebeurt in de vaste lasten wereld. En we geven de beste tips om zelf te besparen op jouw vaste lasten.

Reacties

Er zijn nog geen reacties geplaatst. Jij kan de eerste zijn!

Plaats een reactie

Lees meer over