Energiebelasting bestaat uit de belasting en opslagen die de overheid heft over het energieverbruik. Hierdoor wordt energie duurder en zullen verbruikers er bewuster en zuiniger mee omgaan, is de visie van de overheid. Energiebelasting noemen we ook wel energieheffing.

Energiebelasting

Energiebelasting is in 1996 ingevoerd als maatregel tot bewustere omgang met elektriciteit en gas. Energiebelasting bestaat uit alle overheidsheffingen op het verbruik van energie. De tarieven voor energiebelastingen gelden per kWh elektriciteit en m³ gas, kortom voor alle energieproducten die men als particulier en zakelijke afnemer af kan nemen. Energiebelasting betaalt u via uw energierekening (en dus energievoorschotten) en wordt door uw energieleverancier afgedragen aan de Nederlandse Belastingdienst. De energiebelasting is tot 2017 vastgesteld door de overheid. Elk jaar vindt er een (kleine) verhoging plaats. 

U vindt de energiebelasting terug op uw energierekening. U kunt ook een berekening maken, zodat u direct kunt zien wat u aan energiebelasting betaald.

Heffingskorting

De Heffingskorting is een korting op uw energierekening die door de overheid betaald wordt via een korting op uw energierekening. De heffingskorting is een vast bedrag maal 365 dagen per elektriciteitsaansluiting. De Heffingskorting in 2014 is niet gewijzigd ten opzichte van de heffingskorting 2013. De heffingskorting bedraagt in 2014 € 385,53. In 2015 is de heffingskorting gelijk gebleven en in 2016 is deze weer verlaagd naar € 376,08. In 2017 is de korting gedaald naar € 373,33. In 2018 wordt de heffingskorting wederom verlaagt.

Opslag Duurzame Energie

Vanaf 1 januari 2013 is er een nieuwe energieheffing ingevoerd: de Opslag Duurzame Energie. Deze Opslag Duurzame Energie of wel O.D.E. is een extra heffing die in het leven is geroepen om de verhoging van het budget voor de Stimuleringsregeling Duurzame Energie(SDE+) te financieren. Het komt dus neer op een belastingopslag die in het leven is geroepen om de opwekking en het gebruik van groene energie in Nederland te stimuleren. Burgers en bedrijven betalen vanaf 2013 de extra heffing over hun energierekening.