Bespaar op Energierekening

Bespaar € 200,- op je Energierekening

Door over te stappen van energieleverancier

Gemiddelde besparing door goedkoopste leverancier en welkomstbonussen

€360,- p.j

Meer informatie

Energiebelasting (belasting op tarief en ODE)

Energiebelasting bestaat uit de belasting en opslagen die de overheid heft over het energieverbruik. Hierdoor wordt energie duurder en zullen verbruikers er bewuster en zuiniger mee omgaan, is de visie van de overheid. Energiebelasting noemen we ook wel energieheffing. Jouw energierekening is opgebouwd uit verschillende onderdelen. De energiebelasting is een steeds groter gedeelte van de energierekening. Hoeveel belasting je betaalt hangt samen met hoeveel stroom en gas je verbruikt. Des te meer je verbruikt, das te meer energiebelasting je betaalt.

Er zijn verschillende vormen van energiebelasting: 

  • Energiebelasting op leveringstarieven: Je betaalt over elke kWh of m3 dat je gebruikt ook een stukje belasting
  • Opslag Duurzame Energie: Burgers worden extra belast zodat de overheid de duurzaamheidsmaatregelen en groene energie investeringen kan doen
  • Vermindering energiebelasting: Omdat stroom en gas als een basisvoorziening wordt gezien, krijgt elk huishouden een tegemoetkoming van het kabinet. Dat wordt de vermindering energiebelasting, voorheen heffingskorting, genoemd.

Het onstaan van de energiebelasting

Energiebelasting is in 1996 ingevoerd als maatregel tot bewustere omgang met elektriciteit en gas. Energiebelasting bestaat uit alle overheidsheffingen op het verbruik van energie. De tarieven voor energiebelastingen gelden per kWh elektriciteit en m³ gas, kortom voor alle energieproducten die men als particulier en zakelijke afnemer af kan nemen. Energiebelasting betaal je via jouw energierekening (en dus energievoorschotten) en wordt door jouw energieleverancier afgedragen aan de Nederlandse Belastingdienst. De energiebelasting wordt elk jaar vastgesteld door de overheid. De afgelopen jaren vindt er elk jaar een (kleine) verhoging plaats. Je vindt de energiebelasting terug op jouw energierekening. 

Vermindering energiebelasting (heffingskorting)

De heffingskorting is een korting op jouw energierekening die door de overheid betaald wordt via een korting op jouw energierekening. Je vind dit op je energierekening onder het kopje vermindering energiebelasting. De heffingskorting is een vast bedrag maal 365 dagen per elektriciteitsaansluiting. De heffingskorting was in 2014 € 385,53. In 2015 is de heffingskorting gelijk gebleven en in 2016 is deze weer verlaagd naar € 376,08. In 2017 is de vermindering energiebelasting € 373,33. Omdat de overheid dit een beetje inzet als compenstatiemiddel krijgen we in 2021 maar liefst  558,56 terug van de overheid op onze energierekening.

Opslag Duurzame Energie

Vanaf 1 januari 2013 is er een nieuwe energieheffing ingevoerd: de Opslag Duurzame Energie. Deze Opslag Duurzame Energie of wel O.D.E. is een extra heffing die in het leven is geroepen om de verhoging van het budget voor de Stimuleringsregeling Duurzame Energie(SDE+) te financieren. Het komt dus neer op een belastingopslag die in het leven is geroepen om de opwekking en het gebruik van groene energie in Nederland te stimuleren. Burgers en bedrijven betalen vanaf 2013 de extra heffing over hun energierekening.